Du skal ikke digitalisere alt, men det er vigtigt at du digitaliserer dine kerneprocesser, siger Jesper Schleimann. (Foto: SAP Danmark A/S)

Digitalisering gør at forretningsmodellen skal gentænkes

Den digitale transformation er i fuld gang og det betyder at danske virksomheder er nødt til at forstå deres kerneprocesser og se på, hvordan de kan digitaliseres.

Når virksomheder arbejder med deres digitale transformation, betyder det også at de er nødt til at se på deres forretningsmodeller og arbejdsprocesser igen.

Nordic CTO hos SAP, Jesper Schleimann fortæller at transformationen gør det nødvendigt at du gentænker forretningsmodellen.

”Jeg plejer at sige at du skal starte ved kunden og arbejde dig baglæns, så du kan finde de steder, hvor kæden hopper af. Find ud af, hvad din kunde reelt vil have og hvilke processer du benytter dig af for at levere dette,” forklarer Jesper Schleimann og fortsætter.

”Det betyder dog ikke at du skal have digitaliseret alt i første omgang, men du skal få de vigtigste kerneprocesser digitaliseret dvs. lavet til data der kan give dig indsigt og dermed mulighed for at justere og reagere hurtigt på ændringer og nye muligheder. Når det sker, får du intelligensen ind i din forretning, og det betyder at du hurtigt kommer til at spare penge – hvilket giver dig mulighed for at komme videre i digitaliseringen.”

Det stiller dog virksomhederne over for en udfordring. Den skal nemlig aflære alt det de tidligere har lært, for at genopdage deres kerneprocesser.

”Og det er nødvendigt, for hvis virksomheden ikke selv gør det, så kommer der andre der vil se mønstre i data, og orkestrere en bedre oplevelse for kunden,” pointerer Jesper Schleimann.

Han peger på at hyperdigitaliserede virksomheder som Amazon er gået fra en online boghandel, til shopping platform, til også at være en dagligvarebutik.

”Amazon fandt ud af at deres kernekompetence er logistik/lagerstyring, og det betød at de kunne udvide til alle områder, hvor store mængder af varer skal håndteres. Og med deres digitale platform vil de nu også udfordre det danske marked,” påpeger Jesper Schleimann.

En anden udfordring som virksomheder skal forholde sig til ved den digitale transformation er medarbejderne.

”Her har du som virksomhed pligt til at sikre at dine medarbejdere er motiverede og kvalificerede. Hvis du formår det, så er du tættere på en digital succeshistorie,” slutter Jesper Schleimann.”

Topledelsen skal sikre omstillingsparathed

Det er ledelsens ansvar at sikre at virksomheden omfavner de muligheder den digitale transformation giver.

Den digitale transformation kan starte hvor som helst i en virksomhed, men hvis den skal blive en succes, og give virksomheden nye muligheder, så er det væsentligt at topledelsen lægger rammerne som sikrer, at gode ideer kan testes og afprøves.

”I dag snakker vi specifikt om digital transformation, men det har alle dage gjaldt at virksomheder har skulle tilpasse sig. Den digital transformation betyder bare at du skal se på din virksomheds værdier og value proposition med en digital tilgang,” pointerer Søren Wiinholt Petersen, Managing Director for Interoute Danmark.

En af de ting man skal være opmærksom på er, om virksomheden har en solid IT- og Telekom infratruktur, men det er ikke altid noget ­virksomheden selv er i stand til at vurdere.

”Her skal du turde invitere eksperter inden for, så de kan hjælper med vurderingen. Helt fysisk skal vi vurdere om vores arkitektur understøtter både den nuværende og fremtidige strategi. Det gælder lige fra de værktøjer man benytter sig af, til IT og Tele,” siger Søren Wiinholt Petersen.

Kommunikation flytter online

En ting der kan være med til at sikre succes i den digitale transformation er, at lytte til folk med speciale i den nye virkelighed.

”Min tese er at digital transformation kommer anderledes naturligt til den yngre generation, og de er et eksempel på dem vi skal lytte til. Men tør vi det?” spørger Søren Wiinholt Petersen.

At turde snakke med de eksperter, også dem der tilhører den yngre generation, er en stor del af den nødvendige omstillingsparathed som topledelsen skal fordre.

En ting der allerede er meget tydelig er, at alt kommunikation mellem virksomhed og kunder flytter online.

”Hvor vi i gamle dage var afhængige af at snakke med eksperter i telefonen, så søger vi selv information online. ­Derfor skal virksomheder være dygtige til at kommunikere online, og det sætter store krav til, hvilke platforme vi ­kommunikerer på,” slutter Søren Wiinholt Petersen.

Jesper Schleimann,
Nordic CTO hos SAP Danmark A/S.

Søren Wiinholt Petersen, Managing Director for Interoute Danmark