Foto: Columbus

Derfor mislykkes mange med håndtering af deres produktinformation

Mange af de virksomheder, jeg møder i dag, bruger PIM-systemer, andre opbevarer deres produktinformation i et ERP-, e-commerce system eller lignende. Uanset hvilken løsning, man har valgt, er det få, der håndterer informationerne så effektivt, som muligt.

Der er selvfølgelig mange forskellige årsager til, at virksomheder ikke lykkes med at effektivisere håndteringen af deres produktinformation, men jeg har lagt mærke til fire hovedårsager:

  • Systemet, der bruges, dækker ikke hele behovet, så dele af informationerne eller dele af håndteringen sker uden for systemet.
  • Produkter og produktdata skal oprettes i flere systemer
  • Håndteringen af information i systemet indeholder alt for mange arbejdsgange, og det er ikke optimalt.
  • Det er et manuelt og stort arbejde at validere og finde manglede produktdata

Lyder det bekendt? Her er nogle grundlæggende tips til dig, der spekulerer på, hvordan man kan løse disse problemer:

Systemet er kun en del af løsningen

Formålet med at anskaffe sig et PIM-system eller en lignende teknisk platform er oftest effektivisering, men det er sjældent nok kun at indføre et nyt system. Det kan lyde som en selvfølge, men bliver nemt og ofte glemt.

Du er også nødt til at prioritere, at systemet bliver brugt på den rigtige måde. En velfungerende løsning bygger på en kombination af smart systemstøtte, effektive arbejdsprocesser og viden. Alle tre dele er lige vigtige.

Hold dig selv og dine processer opdateret

Selv om man i begyndelsen havde en idé om, hvordan systemet skulle fungere og hjælpe til med håndteringen, så stemmer virkeligheden sjældent helt overens med planen. Derudover ændres forudsætningerne hele tiden – efterhånden som tiden går, udvikles brugernes og virksomhedens behov, og informationerne forandrer sig.

Noget, som ofte falder ned mellem alle stole, er, at selv processer og viden skal udvikles og aktualiseres. Det er altså ikke nok at opdatere systemet; du skal også justere processen og skaffe ny viden for ikke at miste effektivitet.

I hvilken ende skal man begynde?

Min første anbefaling er, at I standser op og evaluerer, hvor godt jeres system egentlig fungerer for jer i dag. Man plejer at kunne spare meget tid og mange kræfter på forskellige former for effektiviseringer.

Hvis du vil have flere konkrete tips til, hvilken fremgangsmåde du kan bruge, kan du læse e-bogen: Maksimer udbyttet af PIM, som ser på flere aspekter af effektivisering.