Christina Haupt Toft, Netværkschef ConTech Lab

Nu skal biodiversiteten for alvor have en hjælpende hånd

Projektet ”Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur” skal over det kommende år være med til at skabe baggrund for udviklingen af en national standard for, hvorledes man kan måle og registrere biodiversiteten i det bebyggede miljø.

LCAcollect – samarbejde fremmer forståelsen

Udviklingen af et nyt værktøj til indsamling og registrering af LCA-data er et håndgribeligt bevis på, at byggebranchen har forstået budskabet om, at samarbejde fremmer forståelsen for vigtigheden af en fælles bæredygtighedsagenda.

Stor villighed til at give byggebranchen et kompetencemæssigt løft

Den teknologiske udvikling går forrygende stærkt. Især i bæredygtighedens navn. Samtidig er erhvervsuddannelserne inden for byggeriet presset på såvel økonomi som kompetencer, men hvis man skal tro regeringen, er der nu lys for enden af tunnelen.

Ressourceforbruget på byggepladsen skal sænkes markant ved hjælp af teknologi

Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri står for en stor del af bygningens samlede klimapåvirkning. Det skal branchen gøre noget ved, og en bred alliance af entreprenører, vidensinstitutioner samt teknologileverandører deltager netop nu i et ConTech Lab pionerprojekt, der skal vise, hvordan man med sensorbaseret teknologi og fælles metoder for dataindsamling kan mindske ressourceforbruget på de danske byggepladser.
Christina Haupt Toft, Netværkschef i ConTech Lab

Det danske ConTech økosystem – fire ConTech virksomheder du skal holde øje med

Det danske ConTech-økosystem blomstrer med en stadig voksende række af startups, især inden for bæredygtighed. Disse spændende tech-virksomheder udgør en vigtig grundpille i den bæredygtige omstilling og det cirkulære byggeri. Med digitale markedspladser, øget brug af data og med teknologi, der kan skalere branchens bæredygtighedsfremmende indsatser, kan ConTech virksomhederne bidrage til at reducere omkostningerne i byggebranchen og ikke mindst sænke branchens klimaaftryk.
Fra venstre: Dan Skovgaard Jensen, projektleder i ConTech Lab, Anna-Mette Monnelly, Sustainability Director i NREP & Kasper Guldager, medstifter af Home.Earth.

Materialepasset er en forudsætning for et mere bæredygtigt byggeri

Der ligger mange års arbejde bag Materialepasset, som blev lanceret i januar 2023, og det har stadig til gode for alvor at blive implementeret i byggeriet. Et nyt ConTech Lab pionerprojekt skal være med til at teste Materialepasset i praksis på et af Home.Earths projekter.
Kravene til fremtidens kontormiljøer ser meget anderledes ud end for blot få år siden. Som medarbejdere i en virksomhed er vi blevet langt mere mobile og sidder ikke hele dagen ved et skrivebord. Vi forventer et fleksibelt arbejdsmiljø, der i høj grad også understøtter socialt samvær.

Kvadratmeter bliver fremtidens ressource i kontormiljøet

ConTech Lab har igangsat pionerprojektet Fremtidens Kontormiljø, der skal være med til at skabe rammerne for en nyudvikling af vores arbejdsplads. Gennem anvendelse af sensorteknologi skal der nu indhentes store mængder data på tre testlokationer, og forventningerne til projektet er store med henblik på at gøre kvadratmeter til en attraktiv ressource.
ConTech Lab har afviklet No-Code forløb i 2021 og 2022, og flere er planlagt til afvikling i 2023. Formålet er at give en hjælpende hånd til SMV-segmentet. Et segment, der ikke altid selv har ressourcerne til at igangsætte store it-projekter, men som gerne vil aktivt i gang med en digital transformationsproces.

No-Code accelererer den digitale transformationsproces i SMV-segmentet

Sidste år gennemførte ConTech Lab med succes en række No-Code forløb. Det er et værditilbud, som henvender sig til små og mellemstore virksomheder i byggebranchen, der ønsker at komme på forkant med den teknologiske udvikling på en nem og enkel måde. Her får de hjælp til at udvikle digitale applikationer uden at skulle skrive en eneste linje kode.

Bæredygtigt byggeri udfordrer kompetenceniveauet i byggebranchen

Skærpede krav til bæredygtigt byggeri har medført et stort behov for udvikling af kompetencerne på tværs af værdikæden i den danske byggebranche. Det mærkes hos Molio, der imødekommer den store efterspørgsel med deres nyoprettede Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri.
Det er et stort arbejde at vedligeholde produktspecifikke miljøvaredeklarationer, men selv om der er mange tusinde varenumre i sortimentet, er ambitionen, at EPD’er er implementeret på alle egenproducerede produkter i Saint-Gobain Denmark inden 2025.

Bæredygtighed er i høj grad afhængig af produktspecifikke miljøvaredeklarationer

Hos byggevareproducenten Saint-Gobain ønsker man at gå forrest som et godt eksempel i byggebranchen, bl.a ved at arbejde aktivt for udbredelsen af produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). Selv har man en ambition om, at de er implementeret på alle egenproducerede produkter i Saint-Gobain Denmark inden 2025.
Et pionerprojekt fra ConTech Lab fastslår stort potentialet i at anvende kunstrig intlligens og softwarerobotter i forbindelse med drift og vedligehold af ejendomme.

Nu skal kunstig intelligens passe vores ejendomme og bygninger

At drifte og vedligeholde ejendomme kan være en både tidskrævende og kompliceret proces. Men heldigvis kan kunstig intelligens og softwarerobotter nu være med til at give en hjælpende hånd - og potentialet er stort. Det beviser et pionerprojekt fra ConTech Lab.
I takt med, at byggebranchen skal leve op til stadig højere grad af regulering - blandt andet qua den nye EU-taksonomi - er det vigtigt at være i tæt dialog med såvel politikere som embedsmænd. Her et kig ind til et event på Christiansborg arrangeret af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Byggebranchen er på vej ind i et finansielt paradigmeskift

Med den nye EU-taksonomi og deraf beslægtede direktiver er linjerne trukket op til det, man vel uden overdrivelse kan kalde for en revolution i såvel den danske som den europæiske byggebranche. Fremadrettet kommer pengestrømmene til at løbe meget anderledes, og byggeprojekter, der ikke er grønne, vil få meget sværere adgang til finansiering.