Et pionerprojekt fra ConTech Lab fastslår stort potentialet i at anvende kunstrig intlligens og softwarerobotter i forbindelse med drift og vedligehold af ejendomme.

Nu skal kunstig intelligens passe vores ejendomme og bygninger

At drifte og vedligeholde ejendomme kan være en både tidskrævende og kompliceret proces. Men heldigvis kan kunstig intelligens og softwarerobotter nu være med til at give en hjælpende hånd - og potentialet er stort. Det beviser et pionerprojekt fra ConTech Lab.
I takt med, at byggebranchen skal leve op til stadig højere grad af regulering - blandt andet qua den nye EU-taksonomi - er det vigtigt at være i tæt dialog med såvel politikere som embedsmænd. Her et kig ind til et event på Christiansborg arrangeret af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Byggebranchen er på vej ind i et finansielt paradigmeskift

Med den nye EU-taksonomi og deraf beslægtede direktiver er linjerne trukket op til det, man vel uden overdrivelse kan kalde for en revolution i såvel den danske som den europæiske byggebranche. Fremadrettet kommer pengestrømmene til at løbe meget anderledes, og byggeprojekter, der ikke er grønne, vil få meget sværere adgang til finansiering.
Zachi Flatto, adm. direktør i ConTech, Tel Aviv, Helena Lidelow, Chief Technology Officer i Volumetric Building Companies, Philadelphia, Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ConTech Lab, Niels Falk, adm. direktør i HD Lab & Michael Ambjorn, CEO i PropTech Denmark.

Fem bud på, hvad der kommer til at præge fremtidens byggebranche

Digitalisering af byggebranchen er i fuld gang, og hele branchen gennemgår en omstilling, der kommer til at ændre den for altid. Robotter vil overtage håndværk, kunstig intelligens vil automatisere processer, og digitale værktøjer vil gøre det langt nemmere at opføre det bæredygtige byggeri, der er så nødvendigt, hvis vi skal indfri vores klimaambitioner som samfund. Men hvilken vej blæser de teknologiske vinde? Det kommer fem af byggebranchens skarpeste hoveder med et bud på her.
Danmark er vært for UIA World Congress of Architects Copenhagen i 2023. Som showcase inden for bæredygtigt byggeri kan man opleve Vadehavscentret, hvor et biogent materiale er bragt i spil på en helt ny måde. Det er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup.

Potentialet for både nye og bæredygtige materialer er enormt

Arbejdet med at skabe fremtidens bæredygtige byggematerialer er i fuld gang. Branchen kigger både på, hvorledes eksisterende materialer kan optimeres og, hvorledes helt nye materialer kan komme i spil. Måske skal dit næste hus bygges af svampesporer og kaffegrums…?
Med stadig stigende bæredygtigheds- og dokumentationskrav til byggebranchen, skal en virksomhed som STARK være i stand til både at yde kvalificeret rådgivning til kunderne og at kunne formidle deres ønsker retur til producenterne af byggematerialer.

Store dokumentationskrav stiller krav om fortsat digitalisering

Allerede i dag skal byggebranchen leve op til en lang række dokumentationskrav, og de bliver ikke mindre i fremtiden. En af de helt store udfordringer er imidlertid, hvorledes genanvendte materialer og helt nye typer af materialer skal dokumenteres.
17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde har defineret konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet. Hvis omstillingen skal lykkes, er det en bydende nødvendighed, at alle branchens aktører byder ind, ønsker at samarbejde med hinanden og tør vidensdele og udvikle løsninger sammen. Foto: Fra venstre: Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO, COWI, Tina Mayn, EVP Products, VELUX og Christina Hvid, Adm. direktør, Molio

Byggebranchens topledere accelererer den bæredygtige udvikling sammen

Investeringsmiljøet i Danmark er gunstigt, men innovation handler om meget mere end blot det at skrive en blankocheck ud. Fremtidens investeringsmiljø skal og bør handle om høj grad af symbiose mellem iværksættere, vidensinstitutioner og investorer.

Partnerskaber bliver nøgleordet for udviklingen af en mere bæredygtig byggebranche

Nu etableres en ny handletank på tværs af hele byggebranchen. Et af fundamenterne er digitalisering samt anvendelse af ny teknologi, men endnu vigtigere er det, at branchen fremadrettet bringer helt nye samarbejdsformer i form af partnerskabsmodeller i spil. Det skal Byggeriets Handletank for Bæredygtighed hjælpe til med.
BLOX fra Cirkelbroen Foto: Rasmus Hjortshøj

Danmark skal drive stort EU-projekt med fokus på det CO2-fri bymiljø

EU-Kommissionen udskrev i 2022 en fælleseuropæisk konkurrence - New European Bauhaus - for at få et bud på fyrtårnsprojekter, der kan definere rammerne for fremtidens CO2-fri bymiljøer. Det danske bud vandt sammen med fem andre på tværs af EU i skarp konkurrence, og BLOXHUB er udnævnt som projektleder sammen med en række internationale partnere, og i Danmark i tæt samarbejde med Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark og Dansk Industri.
Foto: Christel Piron, CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i PSV Tech01, Sophie Bech, Hub Director i NIRAS Green Tech Hub, Christian Jølck, partner i og medstifter af 2150 & Talia Rafaeli, partner i KOMPAS

Innovation i byggebranchen kræver både ny teknologi og kapital – masser af kapital

Investeringsmiljøet i Danmark er gunstigt, men innovation handler om meget mere end blot det at skrive en blankocheck ud. Fremtidens investeringsmiljø skal og bør handle om høj grad af symbiose mellem iværksættere, vidensinstitutioner og investorer.
Mette Skjold, adm. direktør og partner i SLA, Kasper Guldager, medstifter af Home.Earth, Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll, Mikkel Bülow Lensby, partner og medstifter af NREP og venturekapitalfonden 2150 & Britta Stenholt, adm. direktør i STARK Danmark giver deres bud på, hvorledes vi skal komme i mål med vores klimaambitioner.

Digital og grøn omstilling er et ambitiøst makkerpar for fremtiden

Twin Transition er et begreb, man taler meget om i byggebranchen. Det betyder, at den digitale og den grønne omstilling går hånd i hånd i bestræbelserne på, at vi som samfund skal komme i mål med vores klimaambitioner og dermed være med til at gøre en indsats for at løse klimakrisen. Her giver en række af byggebranchens ledere deres bud på, hvorledes vi bedst muligt løser opgaven.

Hvordan kan virksomheder omstille sig til de nye former for marketing?

De nye trends indenfor marketing begynder at vise sig nu, og det kan være svært for virksomheder at følge med. Her er, hvordan man kan udnytte dem bedst muligt.
Verizon - Business Insights - teknologi

Udfordringer er med til at modne virksomhederne

Skiftet mod øget e-handel, muligheden for at kunne udføre vores arbejde, uanset, hvor vi befinder os, samt højere grad af automation var imidlertid begyndt lang tid, før COVID-19 og Coronavirus blev begreber, vi var nødt til at forholde os til i dagligdagen.