Vores evne til at innovere og skabe nye løsninger bliver helt afgørende i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at vilkårene for alle aktører i transportsektoren er under konstant forandring. - Carina Christensen.

Transportbranchen står over for store muligheder

Det er spændende tider for transporterhvervet, og mulighederne har aldrig været større. For transportsektoren er i rivende udvikling i disse år, og de ambitiøse, vækstorienterede virksomheder, der evner at konkurrere på innovative, kvalitative løsninger og gøre brug af ny teknologi, vil stå stærkest og vil kunne udnytte digitale muligheder.

Udgangspunktet for en stærk sektor er en forståelse for kundernes behov, og her er den digitale udvikling i centrum. Transportbranchen er i de senere år blevet digitaliseret, hvilket blandt andet har ført til, at vi ved stadigt mere om, hvad kunder og slutbrugere vil have.

I ITD har vi oprettet ITD Digital, for ITD skal være et førende videnscenter på digitale løsninger og datadrevet rådgivning inden for vejgodstransport og logistik. For den digitale viden, branchen allerede bruger, skal være med til at udvikle transportbranchens forretninger for på den måde at finde nye løsninger, der kan løse fremtidens kundebehov. Vores evne til at innovere og skabe nye løsninger bliver helt afgørende i de kommende år.

Det skyldes ikke mindst, at vilkårene for alle aktører i transportsektoren er under konstant forandring. Data og optimering betyder mere og mere, ligesom nye, potentielt revolutionerende teknologier vinder frem. Vi ser allerede nu selvkørende teknologier og robotter over alt på logistikcentrene, og de selvkørende teknologier er også på vej ud på vejene.

Et øget fokus på bæredygtighed er også en mulighed for transportsektoren i Danmark for at opdyrke nye forretningsmuligheder og opnå konkurrencefordele. Vi ser – helt naturligt – øgede miljøkrav, og vi oplever, at flere og flere byer indfører miljøzoner, der begrænser den professionelle trafik. Der stilles og vil blive stillet andre, grønne krav til branchen til alt fra brændstofstyper til støjkrav, og her skal vi også tænke nyt.

Men hvis der er noget, som vejgodstransporten kan, så er det at omstille sig, og det er nødvendigt. For transport- og logistikerhvervet er afgørende for det danske samfund, det gælder import, eksport og for dansk økonomi generelt. I ITD bruger vi mottoet ”Vi holder Danmark ­kørende”, og det er meget sigende om branchen og de virksomheder, der hver eneste dag bringer varer helt frem til kunderne. Og griber vi de muligheder, som står lige foran os, så vil vi holde Danmark kørende mange år frem. Det er jeg ikke i tvivl om.

God læselyst