Sponseret af Revisionlimfjord

Foto: Shutterstock

Revisorer hjælper transportbranchen med at finde ­vejen til vækst

Revisorer er mere end tørre tal, revision og regnskaber. De er også i besiddelse af et ­økonomisk overblik, der ikke blot kan være med til at sikre vækst, men også gøre en ­forskel på bundlinjen. Ikke mindst for landets mange små og mellemstore virksomheder.

Ud over at have en enestående indsigt i netop din virksomhed, har revisoren også et indgående kendskab til mange andre virksomheder og kan dermed byde ind med nye løsninger, som kan være med til at gøre en forskel for din forretning. Eller sagt med andre ord: En revisor kan løse problemer eller udfordringer du måske ikke selv vidste du havde, på en måde, du ikke selv havde set.
Hos Revision Limfjord har man gennem mange år både stået for den lovpligtige krusedulle på små og mellemstore virksomheders revisorpåtegning – og for mere omfattende rådgivning af virksomheder i alle størrelser – herunder også de små og mellemstore. Og her erfarer man, at der stadig er mange virksomheder, der kun ser på landets revisorer, som nogen, der blot kigger på tal og sætter streger under.

Jesper S. Foget (th.) og Morten Larsen, begge partnere Nykøbing Mors drøfter en sag.

”Det er vores indtryk, at mange slet ikke er klar over, at vi rent faktisk også kan hjælpe med mere end det typiske talarbejde. Det er simpelthen ikke tænkt ind,” fortæller Troels N. Ifversen – partner og til daglig at finde på kontoret i Hurup. Og han fortsætter:

”På den ene side er de muligvis bevidste om mulighederne, men vi som revisorer er på den anden side heller ikke gode nok til at fortælle om det. Det skal vi blive bedre til, for der ligger et stort uudnyttet potentiale for mange virksomheder.”

30 års erfaring kommer kunderne til gavn

Troels Ifversen har været i branchen i mere end 30 år, og har været med til at bygge Revision Limfjord op fra tre til de 110 medarbejdere, der i dag arbejder i firmaets seks afdelinger fordelt rundt om i det nordjyske. Specialet er små og mellemstore virksomheder, og kunderne tæller primært produktions- og transportvirksomheder, detailhandel, landbrug og fiskeri.

”Vores mange års erfaring med små og mellemstore virksomheder gør os i stand til at se både de udfordringer der måtte være, samt hvor der ligger uudnyttede muligheder i virksomhederne. Selv om vi arbejder for vidt forskellige virksomheder, kan vi i mange tilfælde trække på viden og erfaring fra én branche til en anden og lade den komme til gavn for mange andre af vores kunder,” fortæller Troels.

Den rette rådgiver kan skabe øget vækst

Undersøgelser har da også vist en klar tendens til, at virksomheder der samarbejder med rådgivere, som for eksempel revisorer, har en højere vækstrate og generelt klarer sig bedre, end virksomheder der vælger ikke at benytte sig af en sådan rådgivning. Derfor kan det have stor betydning at finde den rette rådgiver, som kan være med til at bidrage til både drift og vækst.

I stedet for at tænke på revisoren som en omkostning, bør man i stedet se på ham eller hende som en ­ressource. Som en investering i­ ­virksomheden
Hans Friis Børsting – bestyrelsesformand og partner

Og her er der hjælp at hente hos revisoren. Det kan Hans Friis Børsting – bestyrelsesformand og partner i kontoret i Skive – tale med om:

”I stedet for at tænke på revisoren som en omkostning, bør man i stedet se på ham eller hende som en ressource. Som en investering i virksomheden. Som revisorer har vi en stor indsigt i hver enkelt virksomheds nøgletal, men vi har også en finger på pulsen, når det gælder tendenser og den udvikling der er på markedet inden for den pågældende branche netop nu. Kun på den måde kan vi levere den bedste rådgivning – nemlig en rådgivning, der tager udgangspunkt i vores kunders behov, baggrund og ønsker,” fortæller Hans.

Det kræver stor indsigt både i den enkelte virksomhed såvel som i den pågældende branche at rådgive omkring drift og forretningsudvikling. Hos Revision Limfjord leverer man både økonomisk og ledelsesmæssig sparring – ikke mindst til de små og mellemstore virksomheder, der ikke har store økonomiafdelinger eller HR-afdelinger til at varetage den del af forretningen.

”Som ejer og leder af en mindre virksomhed er man ofte ret alene med alle beslutningerne, og her kan vi hjælpe med vores viden og erfaring i forbindelse med både de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i en travl hverdag. Både på kort og på længere sigt,” forklarer Hans.

Det gælder om at turde sige sin mening

Hos Revision Limfjord oplever man ofte, at kunderne egentlig godt selv ved, hvor skoen trykker, og det kræver ifølge Hans en særlig evne hos ham og hans kolleger:

”Vi ønsker ikke at komme og pege fingre og finde fejl og dermed forsøge at sælge ydelser til vores kunder, som de enten ikke har brug for eller ikke ønsker. Det gælder i stedet om, at vi skal turde stille spørgsmål. De rigtige spørgsmål. Vi skal turde engagere os, involvere os i vores kunder, og spørge ind i forretningen. For kun på den måde, kan vi være med til at gøre en forskel for dem. Og man kan komme langt med helt almindelige hv-spørgsmål som ”Hvordan går det?”, ”Hvad er jeres omkostninger?” og ”Hvordan ser jeres arbejdsgange ud?”

Og Troels Ifversen bakker op: ”Som revisorer skal vi naturligvis være gode til tal. Men vi skal også være gode til mennesker og i besiddelse af en vis portion empati. Og så skal vi turde sige vores mening!” Det er hans indtryk, at virksomhederne generelt er meget lydhøre, når han eller hans kolleger sætter fingeren på områder, hvor der med fordel kan strammes op eller ændres.
”Det kan godt gøre ondt at høre hvordan vi ser tingene, men det er absolut ikke vores hensigt. Vi er der ikke for at hævde os selv eller vores erhverv, men udelukkende for at hjælpe. Vi siger ganske enkelt bare hvad vi ser, når vi kigger på deres forretning.”

Budgettet viser vejen

Ifølge Jesper Selck Foget, partner, der residerer på kontoret i Nykøbing Mors, er en af indgangene til dette, virksomhedernes budgetter:

”Skal vi hjælpe transportbranchen, er det vigtigt, at vi kommer ned og roder i maskinrummet. Er de gearet til at vækste? Hvilke tiltag skal der til? Har de kapacitet nok? Maskiner nok? Medarbejdere nok?” Og her er budgettet ofte et godt pejlemærke, forklarer Jesper:

Troels N. Ifversen (tv)– partner og til daglig at finde på kontoret i Hurup

”Det er noget af vejen rent gætværk, men det er det bedste gætværk vi har til rådighed. Kigger vi på en produktionsvirksomhed er der flere parametre at tage højde for, for at kunne hjælpe med at optimere: De skal kende kapaciteten af deres maskiner og vide om de udnytter dem til fulde. Dernæst skal de forholde sig til, om det er nødvendigt at tage nye tiltag for at forbedre kapaciteten. De skal have styr på, hvor mange styk der kan produceres, om de alle kan sælges, eller om de endda kan sælge flere end det? Er svaret ja, skal de efterfølgende forholde sig til, om det kan betale sig at købe en ny maskine, opgradere den nuværende eller om der eventuelt skal et skiftehold mere på banen.”

De små detaljer gør en forskel

Det er således nødvendigt at gå ind og kigge på processerne, for at kunne optimere dem og dermed sikre virksomhederne vækst og succes. Og der er flere forskellige knapper der kan skrues på, med udgangspunkt i den økonomiske ramme der er til rådighed. For de har det svært nok med at skaffe kapital.

Ifølge Jesper, er der virksomheder, der ikke umiddelbart ønsker yderligere interageren end udfærdigelsen af regnskabet. Men når de så får øjnene op for hvad Revision Limfjord – og mange af deres kolleger rundt om i landet – kan bidrage med og bruges til, så er der en del, der ser lyset.

Det er de små ­detaljer, der kan være med til at gøre en stor forskel. Glemmer man blot at fakturere en halv time hver dag, kan det løbe op i relativt store ­summer?
Jesper Selck Foget, partner

”Det kan være den lokale håndværker, der pludselig får et indblik i, om han nu også bruger sine fok effektivt nok, om alle timer bliver faktureret korrekt og om man nu også husker alle overarbejdstimerne,” forklarer Jesper. Han fortsætter:

”Det er de små detaljer, der kan være med til at gøre en stor forskel. Glemmer man blot at fakturere en halv time hver dag, kan det løbe op i relativt store summer.”
Eller sagt med andre ord: Hvor sætter man ind, for at opnå resultater? Der er altså ikke blot et spørgsmål om at sætte en masse flueben og godkende regnskaberne. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at give virksomhederne noget at tænke over. Give dem en anledning til at overveje om de nu også gør tingene rigtigt.

Bedre forhold til banken

For mange virksomheder er et budget mest af alt en nødvendighed, der skal kunne forelægges banken. Men ifølge Revision Limfjord er det meget mere end det. Det er også et styringsværktøj, der giver en god indikation af, hvor man har udfordringer og hvor man bør være ekstra opmærksom.

Det sker gerne gennem de gode spørgsmål. Så nå revisoren spørger ”Hvordan går det”, vil det også være muligt at finde frem til hvorfor det går godt – eller mindre godt.

”Er der for eksempel et højere antal spildtimer end antaget, kan det være forklaringen på en lavere omsætning end forventet. Dermed bliver det lettere at forklare eventuelle afvigelser, og dermed også lettere at gå i banken, fordi man har styr på sine processer og på sine tal. Og netop virksomheder der bruger banken som en aktiv samarbejdspartner – i medgang og modgang – viser sig, at klare sig markant bedre, end de virksomheder der ikke gør,” slutter Jesper af.