Sponseret af TIMOCOM

Foto: TIMOCOM

Digitalisering giver mere effektiv transport

Digitaliseringen vinder frem inden for alle brancher – også de lidt mere konservative som f.eks. transportbranchen. Softwarevirksomheden TIMOCOM med mere end 43.000 nationale og internationale kunder er med til at skubbe de digitale værktøjer helt ud i chaufførkabinen.

”Dag til dag levering eller sågar levering samme dag er blevet et konkurrenceparameter i forhold til service”. Det siger Country Manager Northern Europe Maria Toft Madsen, der har base i TIMOCOM’s hovedsæde i Erkrath ved Düsseldorf. TIMOCOM blev med rod i speditørbranchen etableret i 1997 og har i dag mere end 500 medarbejdere samt op til 750.000 kapacitets- og fragttilbud i sit Smart Logistics System. I løbet af den snes år, virksomheden har eksisteret, er der sket meget. Ikke blot i transportbranchen, men generelt i erhvervslivet. Det digitale verdensbillede har gjort konkurrencen global, og den er i dag hårdere end nogensinde før. Det betyder, at hele forsyningskæden fra råvarer til færdigt produkt og levering til slutkunden skal superoptimeres.

Vi har en målsætning om i videst muligt omfang at gøre det tilgængeligt at være en del af et system, hvor en digital infrastruktur binder hele transportbranchen sammen”
Maria Toft Madsen, TIMOCOM.

”Denne udvikling har ligeledes betydet, at vi som virksomhed har måttet udvikle os. I dag kan vi levere en løsning, som bringer digitaliseringen helt ud til den enkelte chauffør, der i realtid kan få et overblik over, hvilke ledige transporter, der er i hans nærområde. I modsætning til de tidligere logistikløsninger, der var kostbare både i anskaffelse og drift, er vores løsning digital og smart, hvilket gør det nemt og enkelt at skalere den op eller ned efter aktuelle behov. Dermed bliver det prismæssigt muligt for alle at være med, uanset om man er en stor speditør med mange lastbiler, eller man er selvstændig vognmand med blot en enkelt eller måske et par vogne”, siger Maria Toft Madsen videre.

43.000 globale kunder

Det er en udvikling, der især er acceleret hen over de senere år og vel nok også den udvikling, som har haft størst betydning for transportbranchen. Generelt set kan man sige, at den samfundsmæssige digitaliseringsproces i væsentlig grad understøttes af stadig voksende krav om samt forventninger til bæredygtighed, og i takt med at stadig flere virksomheder udarbejder miljøregnskaber, er det af afgørende betydning, at man som transportkøber kan stå inde for, at det ikke kun er i produktionen, men også i transportleddet, der tænkes grønt. Med en løsning som TIMOCOM’s Smart Logistics System er det nu muligt, uanset om man som virksomhed har et stort eller et lille transportbehov.

Digitaliseringen er nået helt ud i chaufførkabinen. Med smartphone eller tablet er det muligt at se ledige transporter i nærområdet, og hjemme fra kontoret kan speditøren eller vognmanden ligeledes pushe besked om ledige transporter ud til chaufføren. For at få så mange som muligt med på tilbyder TIMOCOM en prøveperiode på 4 uger. (Foto: TIMOCOM)

”Vi er helt neutrale både i forhold til transportkøbere og transportudbydere. Vi er et it-firma, der tilbyder en brancheorienteret løsning, og det er vigtigt for os at fastholde den profil. Til gengæld er det også vigtigt for os at tilbyde en løsning, der inkluderer alle uanset størrelse og en løsning, der gør det nemt at komme i gang. Vi har 43.000 nationale og internationale kunder, og det siger sig selv, at der er stor forskel på, hvor digitalt orienteret, man er i de forskellige lande. Selv i Danmark oplever vi, at nogle stadig arbejder med gamle EDI-løsninger (Electronic Data Inter­change) i stedet for de langt smartere API løsninger, og kigger vi f.eks. mod Østeuropa, er mange transportfirmaer og deres vognmænd slet ikke digitaliseret”.

Har også et ansvar

”Men ud over, at vi naturligvis gerne vil sælge vores løsning, føler vi også, at vi har et ansvar, som i virkeligheden går videre end blot det at kunne optimere de kørte kilometer og dermed være med til at sænke CO2 udslippet. Vi et godt klar over, at transportbranchen har brodne kar, der er med til at trække det generelle omdømme ned. Derfor skal man både som transportudbyder og transportkøber godkendes for at blive kunde hos os. Vi ønsker at sikre os, at der er tale om firmaer, som har orden i tingene. Vores netværk af kunder skal være gode og sunde virksomheder med en forretningsmoral, der gavner fællesskabet”, siger Maria Toft Madsen og fortsætter:

Prisstrukturen i TIMOCOM’s Smart Logistics System er helt igennem demokratisk, ­forstået på den måde, at alle betaler samme faste månedspris for at være med på ­systemet. I alt tilbydes kundesupport på 25 sprog, herunder dansk, og blandt de danske kunder kan nævnes DSV. (Foto: TIMOCOM)

”Vi har en målsætning om i videst muligt omfang at gøre det tilgængeligt at være en del af et system, hvor en digital infrastruktur binder hele transportbranchen sammen. Det betyder endvidere, at det skal være nemt for vores kunder at integrere vores løsning i de systemer, de allerede arbejder med. Det er en forudsætning for, at vi kan nå bredest muligt ud”. Maria Toft Madsen føjer imidlertid til, at vi kun lige har set toppen af isbjerget. TIMOCOM’s Smart Logistics System fungerer nemlig ikke kun som neutral mellemmand for hele transportbranchen, men når med systemet også helt ud til handels- og produktionsvirksomhederne.

Tags: ,

Europas første og førende på sit felt

TIMOCOM har rod i det, man kan kalde for den traditionelle speditørbranche, og var den første softwarevirksomhed i Europa, der leverede et komplet Smart Logistics System, som nemt og enkelt kan integreres i kundernes eksisterende software som f.eks. tidsmanagementsystemet fra CargoClix. Målsætningen er hele tiden at være helt fremme i de digitale førersko, hvilket betyder, at TIMOCOM har fokus på nye kundeønsker som f.eks. API sammenkoblinger mellem forskellige teknologier, partnere, virksomheder og Smart Logistics Systemet.

At tid er penge, vidner det seneste samarbejde om. Tidsmanagementsystemet Slot fra Cargoclix og GPS-data fra TIMOCOM gør det nemlig muligt at tilbyde kunderne en fleksibel rampeforvaltning. Gennem sammenligning i realtid mellem lastbilens positionsdata og det bookede tidsvindue kan transportkøbere såsom virksomheder i industri- og handelsbranchen nemlig beregne Estimated Time of Arrival (ETA) på minutbasis. Viser en beregning således, at en given lastbil ikke når frem til det aftalte tidspunkt, kan en anden leverandør overtage tidsvinduet.

TIMOCOM lægger vægt på strategisk samarbejde med partnere, der er med til at understøtte det, man kalder for Supply Chain Visability. Den videre udvikling af Smart Logistics System skal således danne fundamentet for en markant investering. Ambitionen er nemlig over en 10-årig periode at investere 100 mill. Euro i forskning og udvikling. TIMOCOM ser Smart Logistics Systemet som den neutrale mellemmand inde i midten af sammenkoblingen af alle teknologier, systemer og partnere og er med helt foran, når det gælder om at gå fra en Supply Chain til et Supply Flow.

Digitale værktøjer skaber grøn transport

Der er næppe nogen, som vil være uenig i, at unødig transportkørsel – f.eks. kørsel med tom vogn – er spild af kostbare samfundsressourcer. Til gengæld er der næppe heller nogen, der vil være uenig i, at transportkørsel er en helt naturlig del, af et samfunds infrastruktur. Derfor er det en åbenbar opgave for transportbranchen i videst mulige omfang at optimere logistikken således, at de kørte kilometer udnyttes maksimalt. Den store udfordring er imidlertid, at sammenlignet med andre brancher kan transportbranchen måske ikke ligefrem prale af en imponerende historik, når det gælder anvendelsen af digitale værktøjer. Men nu er der for alvor ved at komme skub i digitaliseringsprocessen.

En af frontløberne er TIMOCOM, der har specialiseret sig i digitalisering af logistik og optimering af transportkørsel, og i en tid hvor forventningerne til hurtig samt effektiv transport bestandig vokser, er digitale værktøjer ganske enkelt en nødvendighed. Selv kalder TIMOCOM sine ydelser for Augmented Logistics, og grundstenen er det Smart Logistics System, man har udviklet. Det placerer sig som et løsningslag i form af bl.a. en fragtbørs mellem udbyderne af transportydelser og køberne af transportydelser på en måde, så branchens aktører kan samarbejde. I stedet for at se hinanden som konkurrenter, er det muligt at arbejde sammen om såvel store som små opgaver og dermed leve op helt nye kundekrav.

Maria Toft Madsen,
Country Manager Northern Europe, TIMOCOM