"Det er naturligvis ikke attraktivt at søge ind i en branche, hvor du som chauffør konkurrer mod nogen, der får langt mindre i løn" - Erik Østergaard Adm. direktør, Brancheorganisation DTL.

Løsningen på chaufførmangel

Den danske godstransport mangler chauffører. Der er forskellige forklaringer på årsagen til udfordringen såvel som forslag til løsninger. Rekruttering fra udlandet, færre østeuropæere, imageforbedring, ensrettede regler i EU og bedre arbejdstilrettelæggelse er nogle af de bud, tre af branchens afgørende aktører byder ind med for at fremtidssikre faget.

Tags: ,

Indtil de selvkørende lastbiler kommer

E-handlen vokser, så det gør behovet for distribution også, og vognmændene har travlt. Indtil vi har selvkørende lastbiler, er der brug for chauffører – og flere end vi har nu.
Det er ikke kun i Danmark, at vi mangler dem. Det er et problem i det meste af Vesteuropa og specielt, når vi taler om specialiserede chauffører. Kørsel med alt fra kemikalier til vindmøllevinger kræver certificeringer for både vognmand og chauffører, og som behovet vokser, bliver der mere rift om profiler med den nødvendige erfaring og kompetencer.

 

Michael Svane
Direktør for DI Transport.

I dag er mange chauffører over 50 år, og vi ser ind i de mindre årgange. Samtidig ser vi også chauffører flytte til andre brancher, fordi transportbranchen er ikke den eneste med mangel på arbejdskraft. Nogle gange går det også den anden vej, og vi får tilført nye medarbejdere til branchen, som når vi ser nedslidte håndværkere sætte sig i førerhuset; især på busserne.

For at tiltrække flere unge til transportbranchen har vi i ATL (Arbejdsgiverforening for Transport og Logistik) en lang række aktiviteter – lige fra imageindsatser til lærlingegaranti. En del transportvirksomheder er også så internatonale, at de kan rekruttere arbejdskraft fra de lande, hvor de har afdelinger.

Følg danske regler i Danmark

”Hvis vi ser på chaufførbestanden som en pyramide, hvor trucking er det brede og basale, og lagene opad er de mere specialiserede og certificerede chauffører, har vi i dag ikke det samme rekrutteringsmateriale som tidligere. Især østeuropæerne har sat sig på den del af branchen, der er fundamentet for at få erfaring som chauffør til fx at blive faglært. Det er i min optik den største udfordring.

 

Erik Østergaard
Adm. direktør, Brancheorganisation DTL.

De udenlandske vognmænds løndumping på de danske landeveje, kan de danske vognmænd ikke matche, fordi de skal følge danske overenskomster, mens de udenlandske skal følge hjemlandets krav, eller hvad de end måtte tilbyde. Det er naturligvis ikke attraktivt at søge ind i en branche, hvor du som chauffør konkurrer mod nogen, der får langt mindre i løn.

Transportministerrådet i EU har vedtaget principperne i mobilitetspakken, med et udstationeringsdirektiv, der betyder, at chauffører skal aflønnes efter lokale forhold. Det trækker ud med ­vedtagelse i parlamentet, og mange arbejder imod, for østeuropæiske vognmænd og danske vognmænd med filialer i Østeuropa er ikke interesseret i strengere regler og kontrol – og deres danske kunder heller ikke. Og løsningen på problemet er aflønning efter lokale forhold”.

Tænk nyt i arbejdstilrettelæggelsen

”Vi mangler chauffører. Det ved vi fra en større undersøgelse blandt de danske vognmænd. På den korte bane handler det både om at tiltrække fra andre brancher og at opkvalificere ledige. Vi har 100.000 ledige i Danmark, og på 30-50 dage kan du blive uddannet chauffør, så udfordringen burde kunne løses hvis viljen er til det. Det er jo ikke lægemangel, vi taler om.

 

Peter Laursen, Direktør
DEKRA Transportuddannelser.

På den lange bane handler det om at gøre det attraktivt at være chauffør og at få tiltrukket både kvinder og de unge til faget. Medierne fortæller alle de dårlige historier om udenlandske chauffører og menigmand kan ikke gennemskue, at problemet ikke omfatter de danske chauffører. Vi skal fortælle de gode historier som modvægt.

I chaufførfaget er arbejdsglæden stor, sikkert fordi der er nærhed mellem det du foretager dig, og den værdi du skaber. Du er ikke bare et mellemled, og landet ville gå i stå, hvis lastbilerne holdt stille. Det er et arbejde, der giver mening med både stor frihed og høj grad af ansvar.

Jeg tror på, at fremtiden tilhører de vognmænd, der kan formå at tilrettelægge arbejdet, så der også er plads til privatliv i hverdagen. De fleste vil også gerne nå at hente børn eller se deres fodboldkamp. Dem, der holder fast i lange arbejdstider, får et problem når deres nuværende chauffører snart går på pension. Vinderne bliver dem, der kan tiltrække kvinderne og de unge”.