Lederen

Ole Birk Olesen (LA) Transport-, bygnings- og boligminister. Foto: Niels Hougaard.

Erhvervslivet kan spare tid til en værdi af 33 milliarder kroner ved en fast Kattegatforbindelse

Lastbil efter lastbil bugter sig op og ned ad E45. En del af disse lastbiler kører den lange vej via Fyn for at komme til Sjælland. De lange ture tager tid, koster samfundet flere penge og medvirker til at øge den i forvejen betydelige trængsel, der er på det østjyske motorvejsnet.

En fast forbindelse over Kattegat kan forkorte turen for både billister og lastbilchauffører markant og samtidig spare erhvervslivet enorme summer i hentet tid.

Vejdirektoratets seneste analyse viser, at en fast vejforbindelse over Kattegat vil kunne spare trafikanter mellem Jylland og Sjælland for op til halvanden times kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra. For erhvervslivet vil det medføre en samlet tidsgevinst opgjort til en værdi af cirka 33 milliarder kroner, og virksomheder på begge sider af Kattegat vil kunne opleve en betydelig udvidelse af arbejdskraftoplandet. Der er altså store gevinster at hente for både den enkelte bilist og for samfundet som hele ved at etablere en vejforbindelse over Kattegat.

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Finansloven for 2019 afsat 60 millioner kroner til to forundersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat; henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Det har vi gjort for at få et så grundigt beslutningsgrundlag som muligt.

De foreløbige beregninger tyder dog på, at en ren vejforbindelse over Kattegat kan finansieres ved brugerbetaling, mens en kombineret vej- og baneforbindelse vil kræve et massivt bidrag fra statskassen. De 40-50 ­milliarder kroner, der i givet fald er tale om, vil betyde, at vi må fravælge og nedprioritere andre vigtige infrastruktur­projekter, som ikke kan finansieres ved brugerbetaling – for eksempel en opgradering af E45, som vil være nødvendig både med og uden en Kattegatforbindelse. En fast Kattegatforbindelse kan reducere trængslen og tidstabet for alle trafikanter betragteligt. Om de så kører udenom eller over Kattegat.