Sponseret af UCN act2learn & Erhvervsakademi Aarhus

Foto: Hippo Productions.

Virksomheder kan få hjælp til at fremtidssikre sin forretningsudvikling digitalt

Succes med digitalisering tager afsæt i forretningen. Ikke teknologier. En ny rapport fra Erhvervsministeriet viser, at danske virksomheder er blandt de mest digitale i Europa. Men når det kommer til danske virksomheders evne til at bruge nye teknologier i forretningsudviklingen, krakelerer billedet.

Fortællingen om, hvordan de mange nye digitale teknologier kan skabe nye forretningspotentialer, giver tit anledning til mere frustration og frygt end inspiration og gå-på-mod. Hvorfor mon det?
Ét bud kunne være, at tilgangen til den digitale strategi oftere tager afsæt i teknologierne, end i selve forretningen. Og mange har nok også sovet i timen, hvis man kun har set digitalisering som et tiltag for de største virksomheder i Danmark.

Oversæt teknologi til virksomhedens egen kontekst

Men digitalisering bør ikke betragtes anderledes end alle de andre værktøjer, vi er vante med at arbejde med og investere i. Netop ’vante’ spiller dog her en væsentlig rolle.
For hvor mange er vant til at arbejde med robotter, kunstig intelligens, virtuel- eller augmented reality, internet of things, 3D print osv.? Nok ikke ret mange.
Opgaven er derfor at oversætte de teknologiske værktøjer til den enkelte virksomheds kontekst og lade ledere, medarbejdere og kunder skabe forretningsmodeller, der understøttes af de nye teknologier. Det vil føre til, at potentialerne med styrket digitalisering dukker op.

Få øje på digitale forretningsmodeller

Vejen hertil er at skabe det tætte samspil med kunderne, koble produkter eller services tættere sammen og arbejde digitalisering ind i hele værdikæden og spotte de digitale forretningsmodeller.
Netop denne opgave har projektet Digital Ledelseskultur påtaget sig. Og nu inviteres danske mikro-, små- og mellemstore virksomheder til et målrettet kompetenceforløb, hvor prisen tilmed er meget lav, fordi EU finansierer det meste.

Gennem 10-12 måneder får ledere og nøglemedarbejdere trænet og udviklet evnen til at tænke digitalisering ind i deres unikke forretning gennem 1:1 sparring, seminarer og praksisnetværk med andre virksomheder.

Hvad siger virksomheder, der ­allerede har deltaget?

”Vi deltager i Digital Ledelseskultur – for over det næste år at sikre, at hele virksomheden, fra ledelse til medarbejder er med i digitaliseringsprocessen. Det er som en cykelkæde – hopper ét led af, så falder kæden af.” – Peter Jensby, adm. direktør, HMK Bilcon.

”Hvis man som virksomhed har svært ved at prioritere de her digitaliseringsopgaver, så vil jeg klart anbefale at deltage i et forløb som det her. Det at man sætter tid af til workshops gør, at opgaven bliver både afgrænset, målrettet og konkretiseret i forhold til at få nogle initiativer ført ud i livet.” – Morten Gamborg, adm. direktør Damgaard-Jensen

Det får din virksomhed

Kort fortalt, så lærer din virksomhed at anvende digitalisering ved at blive klogere på sig selv, sine kunder og produkter og samspillet herimellem.
Med Digital Ledelseskultur får du som virksomhed:

  • En digital retning og handlingsplan, der kortlægger den enkelte virksomheds digitale forretningspotentialer
  • Ny viden om, forståelse for og hands-on arbejde med relevante digitale værktøjer
  • Erfaringer fra digitale pilotprojekter og evaluering herpå
  • Netværk og sparring fra øvrige deltagervirksomheder
  • Evnen til at tænke digitalisering ind i alle virksomhedens områder
Tags: ,
Sådan kommer din virksomhed med

Kan I svare ja til følgende?

  • Har I nye digitale tiltag, I gerne vil have igangsat?
  • Har I kolleger, der skal opgraderes på det digitale område?
  • Har I behov for at få inspiration og viden til at løse de digitale ­udfordringer, som I står overfor?
  • Har I behov for tid væk fra kontoret til at arbejde med nye tiltag og få målrettet sparring på jeres konkrete udfordringer?

Så udfyld denne interesseformular via linket her, og vi kontakter dig for en videre dialog

Øst-, midt og nordjyder – kontakt os!

Er din virksomhed i Region Midtjylland, kan du læse mere om forløbet på Erhvervsakademi Aarhus her

Du kan også kontakte projektleder ­Annette ­Agerdal-Hjermind på mail: ahj@eaaa.dk
– tlf.: 72 28 62 23

Er din virksomhed i Region Nordjylland, kan du læse mere om forløbet på UCN act2learn i Aalborg her

Du kan også kontakte projektleder Simon ­Brøndum Jensen på mail: sbj@ucnact2learn.dk
– tlf.: 72 69 17 04