”Lige nu er vi midt i en højkonjunktur, og det går rigtig godt mange steder. I den situation er der tendens til, at man tænker meget i salg og ikke så meget i omkostninger og produktivitet" - Mark Fisker, chefkonsulent i Dansk Industri. Foto: Colourbox.

Stort uudnyttet potentiale for automatiserede lagerløsninger

Selvom effektivitet og pladsudnyttelse forbedres markant, er automatiske lagersystemer ikke voldsomt udbredte i dansk industri. Men det kommer formentlig, når højkonjunkturen løjer af, lyder det fra Dansk Industri.

Med pladsbesparelser på helt op til 90 procent sammenlignet med traditionelle lagerløsninger, og en øget plukeffektivitet på op til 400 procent, kan det undre, at automatiserede lagerløsninger ikke er mere udbredte i Danmark, end tilfældet er.

Men spørger man Mark Fisker, der er chefkonsulent i Dansk Industri, peger han på to afgørende forklaringer til at potentialet pt ikke udnyttes. Den første handler om økonomi.

”Lige nu er vi midt i en højkonjunktur, og det går rigtig godt mange steder. I den situation er der tendens til, at man tænker meget i salg og ikke så meget i omkostninger og produktivitet. Jeg tror, det er en del af forklaringen, og vil ikke blive overrasket, hvis vi ser en meget større interesse for lagerautomation, når højkonjunkturen på et tidspunkt løjer af,” siger han og fortsætter:

”Den anden årsag handler om, at automation forudsætter en høj grad af standardisering indenfor f.eks. pakkestørrelser. For at reservedele med videre kan håndteres af systemerne, skal de ofte emballeres på en bestemt måde, og der kræves desuden også en forholdsvis streng datadisciplin. Det betyder, at man skal have styr på det grundlæggende, før det giver mening at automatisere, siger Mark Fisker og nævner, at flere og flere lagerautomater fra f.eks. producenten Kardex Remstar dog dukker op i Danmark.”

E-handlelen går forrest

Automaterne udformes typisk som et højlager, med op til flere indbyggede vareelevatorer. Når én eller flere dele skal hentes frem fra lageret, sker det med et tryk på en skærm, hvorefter elevatorer og øvrig automatik står for resten af arbejdet.

Mark Fisker fortæller, at det særligt er e-handelsvirksomheder, der er gode til at tage de nye teknologier til sig. Og det har sin naturlige forklaring, siger han.

”Det handler igen om, at e-handelsvirksomheder har en relativt lav indtjening pr enhed, og derfor er tvunget til at se mere på omkostningerne – f.eks. i forhold til antal ansatte på lageret. Dertil kommer selvfølgelig, at der fra forbrugernes side er en forventning om lynhurtig levering, og der er de automatiserede løsninger selvsagt hurtigere end menneskehænder.”

Øger effektivitet op til 400 procent

Hos Kardex Remstar, der producerer og servicerer lagerautomater samt softwareløsninger verden over, har man lavet omkring 1000 installationer hos store og små virksomheder i Danmark.
Hallvard Bergsodden, der er virksomhedens Director of New Business i Norden, bekræfter, at det er e-handlerne, der er frontløbere.

”Jeg vil sige, at det primært er effektiviteten, det handler om i e-branchen. Dens kunder forventer jo i højere og højere grad at få varerne leveret allerede næste dag. Det stiller selvsagt store krav til en effektiv intern logistik, siger han og tilføjer, at en plukløsning, hvor man kombinerer lagerautomater med Kardex’ software kan øge plukeffektiviteten med helt op til 400 procent, sammenlignet med traditionel reolpluk. Dertil kommer en større nøjagtighed og færre plukfejl.”

Gevinster på forskellige områder

Og selvom e-handelsbranchen måske er den, der er længst fremme, er den langt fra den eneste branche, der har taget lagerautomatikken til sig.

”Vores lagerautomater håndterer alt fra forbrugsvarer på hospitaler over arkivering af dokumenter og til bilreservedele. Hver branche opnår store gevinster ved at automatisere, men det er på eget forskellige områder. Det er som sagt ofte plukeffektiviteten, der er i fokus, men det kan også handle om, at der ikke er plads til et traditionelt lager – eller det kan handle om ergonomi og dermed om et bedre arbejdsmiljø,” siger Hallvard Bergsodden.

En anden fordel ved lagerautomaterne er, at forholdsvist enkelt kan tilpasses eksisterende byggerier, og at de kan udvides efterhånden, som behovet opstår. Samme fleksibilitet genfindes i øvrigt i selve lagerautomaternes løfteevne. Den rækker fra de mindste nips og helt op til genstande på fem tons.

På den baggrund ser Hallvard Bergsodden da også positivt på fremtiden.

”Tendensen er, at konkurrencen bliver hårdere som følge af globaliseringen, og dermed vil kravet om effektivitet selvfølgelig stige. På den baggrund forventer vi en øget efterspørgsel fra stort set alle brancher,” lyder det.

Hallvard Bergsodden, Director of
New Business i Norden, Kardex Remstar.