"Med AR-teknologien kan man ved hjælp af særlige briller eller en smartphone lægge et informationslag oven på det udstyr, man står og ser på. På Aarhus ­Universitet arbejder forskerne eksempelvis på at bruge teknologien til remote assistance" - Lars Aagaard.

Produktion i Danmark er de mange muligheders land

Efter at have beskæftiget mig med produktion i mere end 30 år har det været en stor glæde og fornøjelse at se og ­opleve, hvordan holdningen til produktion i Danmark har ændret sig de sidste fem-seks år. Fra at være noget, man ikke rigtig kunne se en fremtid i, til nu at være noget, som man ser muligheder i, og som bliver anset som væsentligt for vores innovations- og konkurrenceevne.

I februar deltog jeg i en temadag om fremtidens produktion i Danmark afholdt af MADE – Manufacturing Academy of Denmark. Her mødtes fremstillingsvirksomheder, forskere fra universiteterne, GTS’er og uddannelsesinstitutioner for sammen at sætte retningen for dansk produktionsforskning de næste 5-7 år.

Som en af initiativtagerne til MADE blev man ydmyg og taknemmelig over at se, hvordan nu fem danske universiteter arbejder tæt sammen og har produktions­forskning højt prioriteret. Og hvordan universiteter, virksomheder og GTS-institutter i fællesskab tager fat om fremtidens udfordringer og muligheder for produktion i Danmark.

MADE er virkelig blevet et nationalt kraftcenter for Produktionsdanmark – noget vi skal være stolte over er lykkedes, og noget vi skal forstå at udnytte til Danmarks fordel.
Skal de danske fremstillingsvirksomheder fortsat være konkurrencedygtige i de kommende år, er udfordringerne store, men kendte:

Vi skal være meget hurtigere til at udvikle og indkøre nye produkter. Vi skal kunne omstille produktionen fra ét produkt til et andet med mindst mulig omstilling af produktionslinjer og -udstyr. Vi skal over en bred kam have bæredygtighed helt op i toppen af vores agendaen – både hvad angår vores produkter og produktion. Vi skal have flere dygtige medarbejdere på alle niveauer i virksomhederne, så vi får mest mulig ud af de teknologiske muligheder.

Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at omstille produktionen til at møde fremtidens udfordringer, danske forskere og virksomheder arbejder på at udvikle og implementere de teknologier, som skal sikre dansk produktions fremtidige fleksibilitet, bæredygtighed og konkurrencekraft. Lad mig nævne et par eksempler på de nye teknologier, som vi lige nu ser er på vej ind i danske produktionsvirksomheder:

Augmented og virtual reality, AR og VR.

Med AR-teknologien kan man ved hjælp af særlige briller eller en smartphone lægge et informationslag oven på det udstyr, man står og ser på. På Aarhus ­Universitet arbejder forskerne eksempelvis på at bruge teknologien til remote assistance. Målet er, at virksomheder ikke i samme grad behøver at sende deres eksperter halvvejs rundt om jorden for at servicere og optimere deres udstyr eller produkter ude hos kunderne – man kan nu hjemmefra, sikkert, effektivt og intuitivt, guide lokale til at udføre opgaven, også selvom de ikke lige har prøvet den opgave før. Det sparer virksomhederne for både tid og transport og gavner således både virksomhederne og miljøet.

Kaj Grønbæk, professor ved Aarhus Universitet, fortæller om mulighederne for industriel anvendelse af AR og VR på MADE-
konferencen om fremtidens produktion, holdt i Industriens hus d. 5. februar 2019.

Ligeledes kan AR og VR bruges til gøre træning og oplæring af virksomhedens medarbejdere hurtigere, nemmere og mere sikkert. Hos Grundfos har vi i forhold til vedligeholdsopgaver bragt oplæringstiden af nye medarbejdere ned fra seks uger til fire dage, fordi man lærer det på en mere intuitiv og effektiv måde gennem VR.

Jeg er sikker på, at teknologier som AR og VR i fremtiden vil kunne bruges til hurtigere og mere effektiv opkvalificering af medarbejdere til nye opgaver og teknologier og dermed modvirke flaskehalse og sikre større agilitet og omstillingshastighed.

Intelligent dataopsamling

En anden teknologi, jeg vil nævne, er intelligent dataopsamling fra både produkter og produktion. Intelligent dataopsamling er interessant ud fra både et både bæredygtigheds- og forretningsperspektiv.

Produkter kan leve længere, fordi de selv giver information tilbage til producenten om behov for vedligehold og opdateringer. Det gør det muligt at forlænge levetiden af udstyr og komponenter og bidrager dermed til bæredygtigheden af produkter og produktion. Det kan kombineres med gode, nye forretningsmuligheder, fordi man som producent kan skabe forretning på ikke bare at sælge produkter, men på også at sælge overvågning og optimering.

Mulighederne er mange, og jeg tror, vi i Danmark med vor samarbejdstradition står godt til at kunne udnytte disse muligheder. Det kræver, at vi har medarbejdere med de rigtige kompetencer til at udvikle, implementere og betjene alle disse nye lovende teknologier. Det er derfor også godt at opleve, at der nu både i forbindelse med den Nationale Teknologipagt og også på regionalt og lokalt niveau er stort fokus på at uddanne flere unge med STEM-kompetencer. Det får Produktionsdanmark brug for.

Vi står i Danmark med alletiders ­forudsætninger for at skabe en bæredygtig produktion i verdens­klasse
Lars Aagaard

Vi står i Danmark med alletiders forudsætninger for at skabe en bæredygtig produktion i verdensklasse. Kan vi få de unge mennesker til at se, at de med STEM-kompetencer virkelig kan gøre en forskel, også når det kommer til bæredygtighed, så er chancerne for at nå i mål store.