"Tendensen er, at robotterne tager opgaver, men ikke jobs. Det er de kedelige og rutineprægede opgaver, der forsvinder, hvorefter man kan sætte sine medarbejdere til at udføre et mere meningsfuldt arbejde," fortæller Thomas Visti.

Mobile robotter bliver en gevinst for arbejdsmiljøet

Mobile robotter til intern transport vil reducere antallet af ulykker og forebygge nedslidning af medarbejderne, ­vurderer Dansk Industri. Producenten Mobile Industrial Robots ApS forventer at fordoble omsætningen igen i år.

Sikkerhedssko, hjelme og åndedrætsværn er glimrende værne­midler. Men robotteknologi kan meget vel være det, der i fremtiden vil yde det største bidrag til arbejdsmiljøet i danske produktionsvirksomheder.

Det handler helt konkret om de såkaldte samarbejdende eller ”kollaborative mobile robotter”, der er opbygget som små førerløse vogne, der kan transportere gods rundt i virksomheden. De kan f.eks. trække andre vogne, eller de kan flytte paller fra et sted til et andet.

Eliminerer den menneskelige faktor

Herhjemme er det endnu få virksomheder, der har taget den spritnye teknologi til sig, men det vil formentlig ændre sig radikalt i de kommende år, siger Anders Just Pedersen Arbejdsmiljøchef i Dansk Industri.

 Min vurdering er, at mobile robotter af denne slags vil blive meget udbredt i ­industrien indenfor en overskuelig årrække.
Anders Just Pedersen

”Min vurdering er, at mobile robotter af denne slags vil blive meget udbredt i ­industrien indenfor en overskuelig årrække. Mit gæt er, at man om ti år mange steder vil se på dem på samme måde, som vi i dag ser på en almindelig truck. Altså en del af standardudrustningen.”

Han peger på tre aspekter, der formentlig vil øge efterspørgslen.

”For det første eliminerer robotterne den menneskelige faktor, der f.eks. spiller ind, når noget transporteres med truck. Det kan ske, at reoler vælter, fordi truckføreren laver fejl og rammer dem. Dertil kommer, at de selvfølgelig letter den fysiske byrde og risikoen for nedslidning for ham, der tidligere trak rundt med en tung palleløfter eller lignende. Endelig vil robotterne som tiden går formentlig bliver billigere, hvilket selvfølgelig også vil stimulere efterspørgslen.”

Fordoblet omsætning

Hos én af de største producenter, Mobile Industrial Robots ApS, der har adresse i Odense, er man helt enig i den analyse.

Virksomheden blev stiftet i 2015, og i 2018 havde man en omsætning på 200 mio. kr. I 2019 forventer man igen en fordobling af omsætningen.

”Det siger noget om den enorme efterspørgsel, der er på verdensplan, og dermed også om de problemer, robotterne kan være med til at løse,” siger CEO Thomas Visti.

De store er frontløbere

Og der er nok af udfordringer at tage fat på. Ifølge statistikken er ni procent af alle arbejdsskader i industrien nemlig relateret til transport af varer. I USA alene er antallet af ulykker med trucks oppe på 100.000 om året.

Derfor kan det heller ikke undre, at netop USA er et stort marked for Mobile Industrial Robots ApS.

Det er primært de meget store virksomheder, der er frontløbere på det her område, siger Thomas Visti og fortæller, at omkring to procent af virksomhedens robotter sælges på det danske marked, mens resten eksporteres. Måler-virksomheden Kamstrup A/S og Sønderborg Sygehus er således to af de hjemlige adresser, hvor mobile robotter tager en del af det daglige slæb.

15 km om dagen

Og Thomas Visti forventer at mange flere følger efter.

”Når vi trækker data ud af robotterne, kan vi se, at de tit tilbagelægger op mod 15 km. pr dag. Det svarer til, at en medarbejder tidligere skulle have gået samme distance med en palleløfter eller en vogn. Det er i sagens natur nedslidende, så på den baggrund giver efterspørgslen god mening, siger han og tilføjer, at robotter også kan færdes steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at mennesker opholder sig.”

Det kan for eksempel være i meget varme eller kolde omgivelser. Det kan også være steder, hvor luften er forurenet – eksempelvis i forbindelse med malerkabiner og den slags.
”Den gode nyhed er, at robotter i det hele taget ikke koster jobs i industrien,” fortsætter Thomas Visti.

”Tendensen er, at robotterne tager opgaver, men ikke jobs. Det er de kedelige og rutineprægede opgaver, der forsvinder, hvorefter man kan sætte sine medarbejdere til at udføre et mere meningsfuldt arbejde, lyder det.”

Thomas Visti, CEO,
Mobile Industrial Robots.

Anders Just Pedersen,
 Arbejdsmiljøchef i Dansk Industri.