Sponseret af Force Technology

"For at få en saglig og effektiv vurdering af, om ens produkt er i orden og fungerer korrekt, er det en rigtig god idé at samarbejde med et uvildigt test- og godkendelseshus,” forklarer Jakob Steensen. Foto: Force Technology.

Kommer dit ­produkt hurtigt nok på markedet?

At opnå markedsadgang for nyudviklede ­produkter med elektronik i kan være en dyr og langstrakt ­process. Ved at tænke smartere kan man komme hurtigere gennem test- og godkendelsesprocessen.

Du kender det sikkert – efter lang tids ihærdig udviklingsindsats er dit produkt endelig færdigudviklet og skal bare lige gøres salgsklar med CE-mærke på. Men ’bare’ viser sig ikke at være så ligetil, for snart starter en lang og snørklet test- og godkendelsesproces, som synes at trække ud i evigheder.

Mange produktionsvirksomheder bruger unødigt mange ressourcer på at gøre nyudviklede produkter klar til markedet, så de kan blive solgt i udlandet. I et forsøg på at gøre tingene selv – billigt og hurtigt – shopper virksomhederne rundt mellem forskellige testudbydere, rådgivere og godkendelsesinstanser og bruger ressourcer på at briefe og koordinere med eksterne partnere ad flere omgange for at samle den påkrævede dokumentation.

Resultatet er ofte det modsatte af ønsket – nemlig at processen med at gøre produktet markedsklar trækker ud, og udviklingsteamets ressourcer bruges på koordinering og ekstra tests og godkendelser, så samlet set ender forløbet med at blive dyrere end budgetteret. Desuden er der risiko for, at godkendelsen hverken er tilstrækkelig eller korrekt udført.

Markedsgodkendelse bør ikke være en tillægsopgave

Tit havner markedsgodkendelsen som en tillægsopgave hos en dygtig udviklingsingeniør. Men det er ikke en god løsning, for det kræver, at man sætter sig ind i lovkrav, udfærdiger omfattende regulatorisk dokumentation og koordinerer med testhuse, fagkonsulenter og godkendelsesmyndigheder.

”I vores samarbejde med produktionsvirksomheder ser vi ofte, at de ansatte ikke har tilstrækkelig viden om, hvad der skal til for at nå i mål og blive markedsklar med deres produkter. Derfor ender de i en frustrerende proces, hvor de igen og igen skal forsvare internt i organisationen, hvorfor produktgodkendelsen trækker ud,” fortæller Jakob Steensen, Vice President for Product Compliance hos FORCE Technology.

En smartere løsning er at samarbejde med et eksternt test- og godkendelseshus, der har fagspecialister med dyb indsigt i de regulatoriske krav, som ved hvilke produkttests, der er påkrævet og kan hjælpe med at udføre korrekte tests – og ikke mindst kender (smut)vejen til myndighedernes godkendelse. Godkendelseshuset kan også hjælpe med at udarbejde en godkendelsesplan og efterfølgende forestå tests og certificering.

Egenvurdering kan resultere i upålidelige produkter

Den gældende lovgivning giver ofte mulighed for egenvurdering af, om ens produkt lever op til myndighedernes krav. I og med at en egenvurdering ikke er objektiv, risikerer man at overse centrale problemstillinger og ende med et dårligt produkt. Det kan resultere i kundeklager pga. produktfejl, at myndighederne i et eksportland ikke vil godkende produktet pga. utilstrækkelig dokumentation, eller at et sagsanlæg dukker op, fordi produktet går i stykker eller er farligt i brug (fx et batteri der eksploderer).

”For at få en saglig og effektiv vurdering af, om ens produkt er i orden og fungerer korrekt, er det en rigtig god idé at samarbejde med et uvildigt test- og godkendelseshus,” forklarer Jakob Steensen og fortsætter: ”Deres specialister kan med deres faglige indsigt og erfaring give den nødvendige tekniske og lovgivningsmæssige vejledning undervejs. De har også adgang til omfattende testfaciliteter og kan udføre akkrediterede test.”

Tæt samarbejde med test- og udviklingshus

Hvis man jævnligt udvikler nye produkter, kan det være fristende at indkøbe egne testfaciliteter. Her skal man have med i sine overvejelser, at testfaciliteter kræver vedligeholdelse og kalibrering, og at udstyret har en begrænset levetid, så nye investeringer løbende er nødvendige. Det er tidskrævende at vedligeholde et testlaboratorium, sætte sig ind i standarder og opretholde kompetencerne til at betjene faciliteterne.

Jakob Steensen, Vice President for Product Compliance hos FORCE Technology.

For at testrapporter kan give markedsadgang, skal myndighederne kunne stole på, at testene er udført korrekt og uvildigt. Det kan akkrediterede tests udført af et akkrediteret testhus sikre.
”Vi ser heldigvis mange virksomheder, der tidligt i produktudviklingen vælger at indgå et tæt samarbejde med et test- og godkendelseshus. De oplever to fordele: tidlig fejlretning af produkterne er billigere for dem, samt at en stram og styret godkendelsesproces giver dem en tryg og sikker markedsadgang,” siger Jakob Steensen.