Michael Svane, Branchedirektør, Dansk Industri og Marc Allerslev Olsen, salgsansvarlig i Bossard Denmark A/S.

Jo mere strøm til ­logistikken jo bedre

Dansk Industri vurderer at mellem halvdelen og tre fjerdelede af danske produktionsvirksomheder i et eller andet ­omfang benytter sig digitaliserede supply chain-systemer. Udviklingen vil fortsætte, og det er godt for alle parter, lyder det.

De små og mellemstore virksomheder i Danmark halter bagefter på digitaliseringsområdet, og det er noget, der på sigt kan få store konsekvenser i en global konkurrencesituation.
Den bekymring bliver jævnligt fremført i medierne.

Men, der er faktisk også områder, hvor SMV’erne har været særdeles hurtige til at tage nye lean-inspirerede teknologier til sig. Det drejer sig f.eks. om digitale supply chain-systemer, der selv bestiller varer hjem fra leverandøren, når lagerbeholdningen fordrer det.

Faktisk vurderer branchedirektør i Dansk Industri, Michael Svane, at mellem halvdelen og tre fjerdedele af de danske produktionsvirksomheder endegyldigt har sagt farvel til den brunkitlede lagerforvalter – og i stedet sat strøm til lageret.

Færre fejl og lavere omkostninger

Udviklingen gælder særligt på området for c-parts – altså bolte, møtrikker og lignende, hvor der er meget at hente i bl.a. effektiviseringer, siger Michael Svane.

”Helt firkantet sagt, så resulterer det i færre fejl og lavere omkostninger jo mere strøm, du sætter til dine processer. Og det gælder i særdeleshed på logistikområdet. Når dit lager er fuldt ud digitaliseret, løber du aldrig tør for de mange små dimser, som ikke koster ret meget, men som er afgørende for at produktionen ikke går i stå. Det at eliminere risikoen for produktionsstop, er en rigtig vigtig driver for mange.”

Men, der er også andre gode grunde. Én er, at det selvfølgelig er omkostningstungt, når lageroptællinger og bestillinger foregår manuelt. Noget andet er, at de digitale lagersystemer genererer massevis af værdifulde data, der f.eks. kan benyttes ved forcasting.

”Endelig implementeres systemerne ofte af en leverandør på det pågældende område, og samarbejdet udformes tit som et egentligt partnerskab. Det betyder så, at leverandør og kunde knyttes endnu tættere sammen med de fordele det nu giver,” siger Michael Svane.

En let indgang til digitalisering

De pointer kan Marc Allerslev Olsen, der er salgsansvarlig i Bossard Denmark A/S kun nikke genkendende til.

Ud over at være grossist på befæstelsesområdet leverer Bossard også intelligente lagersystemer til virksomheder i hele verden. Og efterspørgslen stiger konstant.

”Vi keder os bestemt ikke, og fordobler i runde tal antallet af installationer fra år til år, siger han og nævner at man alene i Danmark har installeret over 20.000 af virksomhedens såkaldte ”SmartBins”. De består grundlæggende af en lagerkasse, der er placeret ovenpå en vægt, som igen er koblet op på internettet. Når kassen er ved at være tom, får leverandøren automatisk besked.

”Jeg tror også det er helt rigtigt set, at mange betragter intelligente lagersystemer som en let måde at komme i gang med digitalisering på. Det er hurtigt og simpelt at implementere – typisk går der ikke mere end tre – fem uger fra vi indleder dialogen med en kunde, og til at hans lagersystem er oppe og køre. Så sammenlignet med f.eks. robotteknologi, er det en meget enkel proces, og man skal slet ikke i samme grad have det store checkhæfte op af lommen,” siger han.

Lejer systemer

Det sidste hænger sammen med, at systemerne typisk lejes. I lejen indgår en række fordele som f.eks. bistand fra en logistiktekniker og løbende forslag til forbedringer i det pågældende vareflow.
”Vi monitorerer jo hele tiden kundens løsning, og bidrager dermed til at fintune den, siger Marc Allerslev Olsen og nævner, at de intelligente systemer i stigende grad også bruges internt på virksomhederne.”

Der er rigtig mange derude, der ikke har en helt optimal måde at få tingene distribueret på fra f.eks. et centrallager og ud til de enkelte produktions­linjer
Marc Allerslev Olsen

Der er rigtig mange derude, der ikke har en helt optimal måde at få tingene distribueret på fra f.eks. et centrallager og ud til de enkelte produktionslinjer. Det kan være noget med sedler og kort af forskellig slags, som ofte indebærer en risiko for fejl. Der er der mange, som er begyndt at bruge vores labels og SmartBins, så lageret automatisk får besked, når der skal fyldes op. Dermed kan systemerne så at sige både bruges internt og eksternt, lyder det.