"Hvis du gør det rigtigt og får automatiseret og digitaliseret rigtigt og smart, så står du til at få en kæmpe succes på dit marked. Hvis du gør det mindre godt, så risikerer du ikke at overleve i markedet,” siger Frank Faurholt.

Intelligent ­automation giver konkurrencefordele­

Den fjerde industrielle revolution kan gøre virksomheder fleksible og hurtige, ­fjerne fysiske begrænsninger og giver et dynamisk produktionsapparat.

Vi står midt i den fjerde industrielle revolution, som vi ofte kalder for Industri 4.0, og den åbner op for enorme potentialer for produktionsvirksomheder. Vi snakker nu om både intelligent automation, og det åbner op for nye og spændende muligheder.

Et af de helt store emner indenfor den digitale automation er ’co-creation’, en proces hvor kunder og leverandører i fællesskab ser på markedet, kunder og konkurrenter, og hvor leverandøren får en bredere rolle. En rolle, hvor han kan komme med input til forretningsmodeller, så kunder og leverandører i fællesskab kan komme med en fælles løsning der er en fordel for alle.

Her hjælper den digitale og intelligente automation, for den giver både den nødvendige fleksibilitet og mulighed for et let samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Vi har haft forskellige former for automation i de sidste 30-40 år, men den intelligente automation som vi står overfor nu, giver nye muligheder 
Frank Faurholt

”Vi har haft forskellige former for automation i de sidste 30-40 år, men den intelligente automation som vi står overfor nu, giver nye muligheder,” forklarer Frank Faurholt, formand i Dansk Automationsselskab, DAU, og fortsætter:

”I dag kan det være både et ønske og et krav at du både skal kunne masseproducere og lave individuelle produkter til den enkelte kunde. Men det duer ikke, hvis du stadig udvikler og producerer som du gjorde for blot få år siden.

Nødvendigt at digitalisere

Derfor er det vigtigt at virksomhederne får gjort deres produktionsapparat dynamisk og fleksibelt, hvilket ligger i hele tankegangen bag Industri 4.0.

”Det er så her at digitaliseringen kommer ind. For det der gør en virksomhed ufleksibelt og langsom er, at man har nogle fysiske begrænsninger og nogle gamle it-systemer og manuelle processer.” siger Frank Faurholt.

Det er nemlig vigtigt at løsrive sig fra de fysiske bindinger der måtte være, både når det kommer til organisationsstuktur, tid og sted.

”Så vi taler om digitale værktøjer så som digitale tvillinger, digitale prototyper og muligheden for at teste og dokumentere virtuelt. Det er med til at gøre virksomheden mere agil, og det hele bliver mere sammenhængende,” fortæller Frank Faurholt.

Den digitale automation gør det samtidig muligt at lave design af produkter samtidig med at produktionsapparatet bliver udviklet, og det giver yderligere en fordel til virksomhederne.

”I gamle dage lavede man tingene i serier. Hvis man fandt en fejl, var det næsten håbløst at finde ud af hvor den eller eventuelle uhensigtsmæssigheder var. I dag snakker man så om ’closed loop manufacturing’, hvor du kan gå tilbage og rette i kilden, hvis du finder en fejl i produktionen. Og du kan gøre det inden den fysiske produktion påbegyndes. Det gør virksomheden meget agil,” pointerer Frank Faurholt.

Ikke sidde og vente

Men netop fordi vi snakker om digitalisering, så snakker vi også om et område, hvor det virkelig går stærkt. Det betyder også at det handler om at være der nu og være med.
”Det er ikke nok at sidde og lurepasse og se, hvad andre gør. For så kommer der nogen for fulde drøn og overhaler dig. Det er ikke en mulighed ikke at gøre noget,” fremhæver Frank Faurholt.

Men omvendte er gevinsten stor.

”Hvis du gør det rigtigt og får automatiseret og digitaliseret rigtigt og smart, så står du til at få en kæmpe succes på dit marked. Hvis du gør det mindre godt, så risikerer du ikke at overleve i markedet,” siger Frank Faurholt.

Han slutter af med at sige, at auto­mation kræver at virksomhederne tænker deres processer igennem, gør tingene i den rigtige rækkefølge og finder ud af, hvordan de kan digitalisere deres ­processer.

”Du skal ikke bare have en robot fordi alle andre har den. Du skal vide hvordan du bruger den optimalt,” slutter Frank Faurholt.

Tags: ,
Om DAU

Dansk Automationsselskab (DAU) arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark. Det gør de ved at understøtte erfarings­udveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger.

DAU involverer sig ikke i løsning af specifikke automatiserings­opgaver. Men via initiativer og aktiviteter ønsker de at erfarings­udvekslingen mellem brugere af automatisering.

DAU bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

Der er flere end 150 virksomheder, som er knyttet til DAU. ­Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation – herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskin­byggere, systemintegratorer og rådgivere.

DAU fungerer som en selvstændig forening under Dansk Industri og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.