Sponseret af BETA

I dag leverer BETA et stort antal færdig-konfektionerede temperatur sensorer til kunder rundt om i verden – primært De Nordiske Lande, hvor BETA i samarbejde med kunder har designet et stort antal sensorer, der er tilpasset mange anvendelser i vore kunders udstyr. Foto: BETA.

Hvad er IoT værd uden pålidelige sensorer?

Ja, man må jo erkende at uden pålidelige sensorer er resten af systemet ikke meget værd. Fra BETAs start i 1987 har BETA derfor ­fokusere på at opfylde netop behovet for pålidelige sensorer. Og har igennem årene opnået en ­ekspertise som få.

BETA startede med at levere selve sensor-komponenterne i form af NTC termistorer, Platin-sensorer, Nikkel-sensorer og halvleder baserede temperatur sensorer; men har gennem årene udvidet sortimentet til færdig-konfektionerede sensorer – primært til temperatur.

 

Foto: BETA.

I dag leverer BETA et stort antal færdig-konfektionerede temperatur sensorer til kunder rundt om i verden – primært De Nordiske Lande, hvor BETA i samarbejde med kunder har designet et stort antal sensorer, der er tilpasset mange anvendelser i vore kunders udstyr. Herved har BETA skaffet sig en meget stor erfaring og viden om muligheder. Det gør det naturligvis muligt for os at foreslå nye løsninger til de opgaver, som eksisterende og nye kunder søger løst.

Arbejdsgangen er som regel, at kunden beskriver opgaven for os ved at give os informationer om, hvad sensorerne udsættes for fra omgivelserne i form af temperaturpåvirkning, mekanisk og kemisk påvirkning, og andre forhold der skal tages hensyn til. Samtidig søger vi information om, hvilken type signal kunden ønsker fra sensoren, og hvilke krav og ønsker kunden har til nøjagtighed m.v.

Derefter vil vi baseret på de oplysninger, vi har fået, udarbejde et forslag og ”finpudse”, det sammen med kunden, hvorefter BETA vil fremstille en eller flere samples til afprøvning hos kunden i applikationen og om nødvendigt sker der endelig en tilretning af konstruktionen og nye samples fremstilles indtil produktet endelig godkendes.

For BETAs kunder er fordelene, udover at BETAs store erfaring bruges til at lave bedre produkter, at kunderne har mulighed for ved selvsyn og egen afprøvning at sikre sig, at produktet fungerer som forventet og ønsket.

Foto: BETA.

På denne måde kan risici for bekostelige fejltagelser reduceres /undgås.

Udover færdig-konfektionerede følere tilbyder BETA stadig de ”rå” sensorelementer, og har i denne forbindelse aftaler med førende producenter af termistorer, platin- og nikkel-, halvleder- og andre sensor elementer. Og den store erfaring med især NTC termistorer gør det ofte muligt for BETA at tilbyde alternativer til eksisterende sensorer.

 

I forbindelse med fremstillingen af færdig-konfektionerede følere har det været hensigtsmæssigt for BETA at skaffe sig kendskab og udstyr til nye produktionsprocessor, der er mere effektive end dem, der tidligere blev brugt. Senest har BETA anskaffet udstyr til Low Pressure plaststøbning, Der er en plaststøbeproces, hvor smeltet plast pumpes ind i en simpel lavtryks- og lavtemperatur form af aluminium. Fordelen ved at bruge denne proces, i stedet for traditionel sprøjtestøbning, er støbeformenes relativt lave pris, og samtidig er processen hurtigere end brug af hærdeplast. BETA bruger nu denne plaststøbning i følerfremstillingen, ligesom den tilbydes som en enkeltstående service.