"Med høje it-­kompetencer, Nem-ID og en god bredbånds- og mobildækning er Danmark flere gange kåret som det mest digitale land i EU. Så mange af forudsætningerne er egentlig til stede i dag" - Christian Hannibal, ­digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri.

Glæde hos DI: Flere robotter i de små og mellemstore virksomheder

Flere SMV’er tager robotteknologi til sig og høster ­frugterne. Men flere skal med, og det må gerne gå endnu stærkere, lyder det fra Dansk Industri.

I 2016 svarede godt halvdelen af de danske industrivirksomheder med færre end 50 ansatte, at de ikke benyttede avancerede teknologier. Til sammenligning var det kun 23 procent af virksomhederne med over 100 medarbejdere, der svarede det samme.

Det var tal, der dengang gav digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri Christian Hannibal, en dyb rynke i panden. Han pegede på, at efterslæbet kunne betyde tab af international konkurrencekraft og dermed færre ordrer og færre arbejdspladser.

Den gode nyhed er, at tallene i dag har ændret sig i positiv retning. Dog ikke radikalt, men alligevel nok til, at Christian Hannibal nu har lagt ansigtet i mere optimistiske folder.

”Det har hele tiden været de store virksomheder, der var frontløbere, men de seneste år er de små og mellemstore kommet bedre med. De har fundet ud af, at automatisering via robotter ikke nødvendigvis indebærer kæmpe investering, og at robotter ikke behøver udføre super avancerede opgaver for at være rentable. Det er bestemt en positiv udvikling, som jeg håber, vil fortsætte og også accelerere,” siger han.

Større barrierer for de små

Men når SMV-segmentet indtil nu har været en smule fodslæbende, er det ikke fordi, man ikke har været bevidst om behovet.

Således forklarer Christian Hannibal, at rigtig mange af virksomhederne i 2016 havde en forventning om, at digitalisering – eller Industri 4.0, som nogle kalder den teknologiske udvikling – ville ændre deres branche indenfor de næste fem år, og at de selv vil blive påvirket. Trods det virkede mange af dem handlingslammede.

”Når de små i særlig grad holdt sig tilbage, handler det om, at barriererne for dem er væsentlig højere, end for de store virksomheder. Man har måske en bestyrelse, der består af familiemedlemmer, som ikke nødvendigvis har nogen indsigt i digitale løsninger, og det samme gælder måske for resten af medarbejderstaben,” siger han og fortsætter:

”Det kan også handle om, at man ikke har været i stand til at låne så mange penge, og derfor har haft svært ved at se, hvordan en kostbar robot skulle finansieres. Endelig er lederne i SMV’erne ofte blæksprutter, der er med overalt, og som derfor ikke nødvendigvis har det overskud, der skal til, for at give sig i kast med et helt nyt område.”

Når flere nu ser ud til at overkomme forhindringerne, er der ifølge Christian Hannibal mindst to gode forklaringer.

Den ene er, at man har set andre investere i robotter, og man har set den større ensartethed og de lavere produktionsomkostninger, som det har medført.

”Den anden er, at dem med robotterne opnår en konkurrencemæssig fordel, som giver den øvrige del af branchen et endnu større incitament til at følge trop. På den måde kan man faktisk sige, at det i dag er endnu vigtigere at komme med på vognen, end det var i 2016,” siger han.

Lær af andres erfaringer

På spørgsmålet om, der ud over de nævnte karakteristika er en rød tråd i de SMV’er, der inviterer robotterne indenfor, peger Christian Hannibal på digitalisering i et lidt bredere perspektiv.

”Det er ofte dem, der beskæftiger sig med det digitale i en lidt bredere forstand. F.eks. ved at indbygge sensorer i deres produkter eller sælge produkter over nettet. Når man først tager digitaliseringen til sig på et område, åbner det ofte ens øjne for, at det også kan give mening på andre områder,” siger han og tilføjer:

”Derfor er vores anbefaling til de robotløse virksomheder, om man så må sige, at de skal snakke med nogen, som har gjort det. Det behøver selvfølgelig ikke være konkurrenter i samme branche, men bare nogen, der har taget skridtet, og kan fortælle om deres erfaringer. Et alternativ, som jeg også vil anbefale, er Dansk Automationsselskab. Selskabet drives af Dansk Industri og er for virksomheder, der gerne vil automatisere. ”

Danmark har gode forudsætninger

Med den aktuelle udvikling in mente, er der dog grund til at se positivt på fremtiden. Ikke mindst fordi Danmark har meget af det, der skal til, for at klare sig i et internationale automatiseringskapløb.

”Med høje it-kompetencer, Nem-ID og en god bredbånds- og mobildækning er Danmark flere gange kåret som det mest digitale land i EU. Så mange af forudsætningerne er egentlig til stede i dag. Den største udfordring er vores mangel på højtuddannede indenfor digitalisering og automatiseringsområdet. Men det håber vi, at de forskellige initiativer, der er sat i søen over de seneste år, vil råde bod på,” lyder det fra Christian Hannibal.

Christian Hannibal, ­digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri.