Sponseret af TekPartner

"Nogle af de udfordringer, vi møder hos vores kunder, er bl.a. manglende viden om nye domæner og om, hvordan man udvikler connected produkter og herudfra genererer værdi" - Zoran Velkoski. Foto: TekPartner.

Går din virksomhed glip af værditilvækst gennem digital transformation?

Tal fra Danmarks Statistik viser, at flere end hver 3. danske virksomhed i dag anvender IoT i form af sensorer ­koblet til internettet. Heri ligger et enormt forretningspotentiale, lyder vurderingen fra Zoran Velkoski, Head of Global ­Business Relations for TekPartner. Virksomheder, der indsamler og bearbejder data fra internetopkoblede ­enheder og anvender dem til effektivisering, men også videreudvikling af kundeoplevelser og processer, opnår en tydelig værditilvækst og store konkurrencefordele.

Innovationsevne er i dag et konkurrenceparameter, man ikke kan komme udenom. Om ganske få år vil digital transformation være mainstream i alle organisationer, ligesom den globale konkurrence på pris, kvalitet og time to market kun vil være stigende.

For at overleve, skal virksomheder derfor kunne arbejde og træffe beslutninger hurtigere end nogensinde. En del virksomheder står allerede i dag i en situation, hvor de mister markedsandele, fordi de har vanskeligt ved at identificere nye business cases, der kan eksekveres agilt samtidig med, at virksomheden holder fokus på sin kerneforretning. Gennem digital transformation bliver det muligt for virksomheder at få dybere indsigt i data, som kan bruges til at optimere og forny eksisterende processer, og samtidig booste virksomhedens innovationsevne og udvikle nye forretningsmodeller, understreger Zoran Velkoski.

IoT er nøglen til vækst

Det flytter uden tvivl afgørende markedsandele, når IoT bruges rigtigt:

”Digital transformation påvirker alle aspekter af en virksomhed: Hvordan vi reagerer på markedsdrivere. Hvordan vi samarbejder internt og eksternt. Hvordan vi anvender data. Hvordan vi forstår kunderne og os selv,” uddyber Zoran Velkoski.

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

”Vejen til digital transformation er dog ikke altid ligetil. Nogle af de udfordringer, vi møder hos vores kunder, er bl.a. manglende viden om nye domæner og om, hvordan man udvikler connected produkter og herudfra genererer værdi. Hertil kommer virksomheders manglende evne til at komme hurtigt og omkostningseffektivt i gang og vælge systemer og platforme, som sikrer den ønskede værditilvækst.”

TekPartners skalerbare IoT-­platform minimerer risikoen

Siden 2009 har TekPartner rådgivet virksomheder inden for valg af IoT-teknologier og platforme samt bistået med implementering heraf i virksomheder både herhjemme og i udlandet. TekPartner har, i samarbejde med en europæisk partner, udviklet en skalerbar IoT-platform, der kan tilpasses til eksisterende software, hardware og Cloud, og hermed kan tilbyde en hurtig og gennemtestet genvej til IoT og IIoT. Med denne platform nedsættes udviklingsrisikoen væsentligt samtidig med, at time to market øges: Virksomheden vil allerede i starten af pilotprojektet få adgang til at teste sin nye, digitale forretningsmodel. TekPartners IoT-platform er pt. i drift i flere end 3.500 produkter.

Vores skalerbare IoT-platform bruges typisk i samarbejde med kunder, der har behov for at afkorte udviklingstiden og sikre hurtig time to market
Zoran Velkoski, co-founder og ­partner, Head of Global Business ­Relations for ­TekPartner, der har hovedsæde i Herlev

”Vores skalerbare IoT-platform bruges typisk i samarbejde med kunder, der har behov for at afkorte udviklingstiden og sikre hurtig time to market,” uddyber ­Zoran Velkoski:

”Kunderne outsourcer måske deres udvikling af connected produkter, fordi de ikke selv har de fornødne ressourcer eller kompetencer. Deres kriterier for at vælge TekPartner som samarbejdspartner er typisk vores resultater inden for digital transformation samt vores evne til at risikominimere. At vi tilbyder en skalerbar IoT/IIoT-platform til at ­forkorte udviklingscyklus og fjerne en del af den risiko, der naturligt ligger i produk­tudvikling, har stor værdi for kunden.”

Tags: ,

Zoran Velkoski,
co-founder og ­partner, Head of Global Business ­Relations for ­TekPartner

Om TekPartner

TekPartner arbejder inden for design og udvikling af elektroniske produkter. Mange projekter løses gennem TekPartners globale partnerskaber, der giver danske virksomheder adgang til teknologier, der ikke er tilstrækkelig erfaring med eller kompetence til at løse i Danmark. TekPartner tilbyder end-to-end løsninger, og giver sine kunder frihed og fleksibilitet i forhold til at outsource dele eller alle trin i værdikæden – lige fra forretningsmodeller og R&D til implementering, vedligeholdelse og support.

Mød TekPartner på EOT stand M9826