Lederen

Lars Frelle Petersen, direktør, DI.

Grib teknologien og vind

Kunstig intelligens, VR/AR, robotter, big data og blockchain. De nye teknologiske begreber er mange. Det kan være svært for den enkelte virksomhedsleder at vide, hvilke af de nye avancerede teknologier, der kan hjælpe sin virksomhed i konkurrencen.

I DI har vi medlemmer inden for mange brancher fra transport over fremstilling til service og rådgivning. Fælles for dem alle er, at virksomhederne er i gang med at omstille sig digitalt og finde nye måder at udnytte teknologien på.

Ikke fordi man skal være med på noderne, men fordi teknologien gør virksomhederne hurtigere, dygtigere og bedre. Og hvis virksomhederne lader stå til, mens konkurrenterne investerer i de nye løsninger, kan det være det samme, som at sætte sig selv bagud i konkurrencen.

I dag har mange virksomheder kastet sig over teknologien, men der er stor forskel på anvendelsen af robotter og anden avanceret teknologi i henholdsvis små og store virksomheder.
Mens der er industrirobotter i 30 procent af alle virksomheder, så er andelen 22 procent blandt små virksomheder med 10-49 ansatte og hele 65 procent blandt de største virksomheder med mindst 250 ansatte.

Samtidig gør kunstig intelligens sit indtog i virksomhederne. Kunstig intelligens kan hjælpe os med at genkende mønstre i enorme mængder data, hvad end disse data er billeder, tekst eller tal. Det kan bruges til at spare masse af ressourcer i den enkelte virksomhed, der ikke behøver at bruge dyrebare mandetimer på at grave igennem og finde mening i store mængder data.

Her er der dog også mange flere virksomheder, der burde omfavne den nye teknologi. Der er faktisk kun fem procent af virksomhederne, der anvender kunstig intelligens i dag.

Det er en skam, for kunstig intelligens kan hjælpe mange flere med at løse ensartede opgaver. Og vi får brug for al den hjælp, vi kan få fra teknologien til at løfte de mange opgaver i virksomhederne.

Vi ved, at barriererne for at udnytte teknologien på nye måder især drejer sig om to ting:

For det første et manglende digitalt mindset på direktionsgangen, kan gøre det svært at se, hvordan de nye ­digitale muligheder kan styrke vognmanden, savværket og andre helt almindelige virksomheder.

For det andet manglen på digitale kompetencer i virksomhederne. Der er en enorm efterspørgsel efter digitale kompetencer – og det er en efterspørgsel, der slet ikke matches af udbuddet. Vi skal uddanne flere, tiltrække flere talenter udefra, men vi bliver også nødt til at sikre os, at vores nuværende medarbejdere får langt stærkere digitale kompetencer.

Vi håber, at mange flere virksomheder vil finde inspiration – også i dette tillæg – til at kaste sig over investeringer i nye avancerede teknologier.

God fornøjelse.