"Hvis det nuværende aftaleudkast vedtages, vil EU-varemærker automatisk blive konverteret til et britisk varemærke. Kommer der derimod ikke en aftale, bør man søge om de samme rettigheder i England. På den måde vil man stå bedre, men uanset hvordan Brexit vil ske bliver det mere omkostningstungt, når man fremadrettet skal håndhæve sit varemærke i EU og Storbritannien,” siger Lars Holm Nielsen, Dansk Industri.

En verden i opbrud ­fordrer rettidig IPR-omhu

I en tid med store internationale forandringer, er rettidig omhu i forhold til patenter, ­varemærker og øvrig IPR afgørende som aldrig før, lyder det fra Dansk Industri.

Handelskrige, protektionisme og Brexit. Det er tre begreber som kan – eller i hvert fald bør – få det til at løbe koldt ned ad ryggen på mange af de danske virksomheder, der i høj grad lever af innovation og eksport.

For hvilken slags Brexit bliver der tale om, og hvordan vil ens EU-varemærker være beskyttet efterfølgende? Og hvad bliver Trumps næste træk, og hvad med kineserne?

Ubesvarede spørgsmål er der nok af, og derfor melder konsulentfirmaer som f.eks. Plougmann Vingtoft også om en rekordstor efterspørgsel på rådgivning.

Dobbelt så mange søger rådgivning

Faktisk er efterspørgslen på rådgivning i forhold til varemærker og øvrige regulatoriske forhold fordoblet under de seneste 12 md, fortæller CEO, Finn S. Madsen.

De meget store forandringer, vi ser på den internationale scene, tvinger mange virksomheder til at ændre i deres forretningsstrategier for ikke at tale om deres risikostyring og immaterielle rettigheder
Finn S. Madsen

”De meget store forandringer, vi ser på den internationale scene, tvinger mange virksomheder til at ændre i deres forretningsstrategier for ikke at tale om deres risikostyring og immaterielle rettigheder. Udfordringen er selvfølgelig, at ingen ved, hvordan det f.eks. ender med Brexit og hvad næste træk i handelskrigen mellem USA og Kina bliver. Det giver selvsagt et øget behov for rådgivning hos mange SMV’er, og i særdeleshed hos de store virksomheder, der måske har mere end 1000 registrerede varemærker i dusinvis af lande.

Registrering i Storbritannien

For nogle af virksomhederne kan konsekvensen være, at de bliver tvunget til at flytte deres produktion og hovedkontorer til et andet land. For andre kan det – særligt i forhold til Brexit – række med at varemærker og designs registreres i Storbritannien, siger Finn S. Madsen.

”De virksomheder, vi arbejder med, er meget forskelligartede, og der er dermed også mange forskellige løsninger i forhold til at beskytte deres rettigheder. Generelt kan man sige, at det for mange er en god ide at få varemærkerne registreret i Storbritannien fremfor kun i EU – afhængigt af, om der er lokal produktion, salg samt hvordan deres forsyningskæde i øvrigt ser ud. Men, det er vigtigt at holde sig for øje, at det kun er i forhold til Brexit. Den øvrige ustabilitet i verden kan sagtens skabe masser af andre udfordringer – også efter den 29. marts.”

DI: Søg rådgivning

Den pointe er chefkonsulent i Dansk Industri, Lars Holm Nielsen, helt enig i.

Han peger på, at immaterielle rettigheder er afgørende for mange danske virksomheders vækst og mulighed for at komme ud verden – og at de derfor også er nogle af dem, der i en international kontekst er bedst til at beskytte deres ideer og identitet med bl.a. patenter og varemærker.

”Alene af den grund er det selvfølgelig afgørende, hvordan international uro påvirker området for immaterielle rettigheder, siger han og tilføjer, at Dansk Industri anbefaler, at virksomhederne søger rådgivning hos professionelle. Ikke mindst i forhold til Brexit.”

”Hvis det nuværende aftaleudkast vedtages, vil EU-varemærker automatisk blive konverteret til et britisk varemærke. Kommer der derimod ikke en aftale, bør man søge om de samme rettigheder i England. På den måde vil man stå bedre, men uanset hvordan Brexit vil ske bliver det mere omkostningstungt, når man fremadrettet skal håndhæve sit varemærke i EU og Storbritannien,” siger han og fortsætter:

”Det var der fremsynede virksomheder, der gjorde allerede, da det i sin tid stod klart, at der var et flertal for et britisk exit. Men, i dag giver det stadig rigtig god mening at få det gjort,” siger Lars Holm Nielsen.

Lars Holm Nielsen, chefkonsulent,
Dansk Industri.

Finn Strøm Madsen, CEO,
Plougmann Vingtoft.

Tags: ,
Flere patent­ansøgninger – men mest fra de store

Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen er Danmark blandt de lande, der udtager flest patenter pr 100.000 indbyggere. Faktisk er antallet af ansøgninger gennem de seneste år steget med omkring seks procent pr år.

Udfordringen er dog ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen, at størstedelen af ansøgningerne kommer fra de store virksomheder, og at de små og mellemstore dermed går en usikker fremtid i møde.

Styrelsen fremhæver desuden, at de virksomheder, der patenterer deres ideer, vækster mere end tilsvarende virksomheder, der ikke patenterer. Der er med andre ord en direkte årsagssammenhæng, der relaterer sig til større værditilvækst, beskæftigelse og eksport.