"En digital strategi for virksomheden er ikke meget værd uden en strategi for de digitale kompetencer, der hører til. Så det er bare om at finde nysgerrigheden frem og kaste sig ud i at opgradere virksomhedens digitale kompetencer" - Ida Kragh-Vodstrup. Foto: Colourbox.

Digitale kompetencer er en forudsætning for avanceret teknologi

Mange virksomheder begynder nu at have en strategi for, hvor de vil hen med digitalisering af virksomheden. Ifølge Danmarks Statistik anvender mere end hver anden danske virksomhed, 54 procent, de nye teknologier.

Big Data, robotteknologi, IoT og kunstig intelligens er blandt de mest populære teknologier, når virksomhederne skal innovere. Selvom maskinerne og software programmerne bliver klogere kan de dog hverken udvikle eller betjene sig selv (endnu). Der skal dygtige medarbejdere til, med nye kompetencer, vi ikke kendte for bare 5-10 år siden. Halvdelen af de adspurgte virksomheder i DI’s årlige innovationsundersøgelse fra 2018 anså mangel på medarbejdere med de rette digitale kompetencer, som den største barriere for virksomhedens innovationsbestræbelser.

Virksomheder og medarbejdere står derfor sammen over for en enorm opgave med at løfte vidensniveauet, så Danmark får det optimale ud af teknologiens muligheder. Det gælder både for de medarbejdere, der skal være spydspids for få avancerede teknologi ind i virksomheden og dem der brugere af teknologien på lidt mere basalt niveau.

Skoen klemmer mest i forhold til det avancerede niveau. Knap 40 pct. af de store virksomheder, og 8 pct. af alle virksomheder, forgæves forsøgt at hyre it-specialister. Så virksomhederne må se ind ad og opkvalificere den arbejdskraft, de har.

Det kan der være store gevinster i. Big Data-analyse eller kunstig intelligens er kun noget værd for den enkelte virksomhed, hvis der bliver fodret med de rette informationer om virksomhedens kontekst, fx værdikæden eller kundeadfærd. De erfarne medarbejdere, der forstår forretningen spiller således en vigtig rolle, når kunstig intelligens skal hjælpe os med at genkende mønstre i enorme mængder data, hvad end disse data er billeder, tekst eller tal. Det er vigtigt , at de medarbejdere får en dybere forståelse for mekanismerne i de nye teknologier. Først dér kan teknologierne bruges til at spare masser af ressourcer i den enkelte virksomhed og skabe nye forretningsmuligheder.

Samtidig er der også behov for, at den enkelte virksomhed tager stilling til, hvad den nye teknologi kan gøre for dem. Det er ikke sikkert, at det ligger lige for, så både ledelse og medarbejdere skal være klædt på til at tænke ud af boksen, og vurdere potentialerne i de nye teknologier.

Det kan man fx gøre ved at løfte det generelle vidensniveau inden for en avanceret teknologi. I Finland har man gjort dette inden for kunstig intelligens. Elements of AI er et gratis udbudt online kursus, der introducerer, hvad kunstig intelligens er, og hvordan det fungerer. Det ambitiøse mål er at uddanne 1 pct. af hele verdens befolkning i AI og mere end 140.000 har allerede gennemført kurset. Den slags vidensløft kunne vi have gavn af inden for mange flere områder.

I forhold til det mere grundlæggende niveau er der også behov for et løft. Der udbydes nu Forberedende Voksenundervisning (FVU) Digital, og virksomhederne har taget godt i mod tilbuddet. Tricket her er at få løftet det grundlæggende niveau, så virksomhedens nye 3D-printer, robot eller algoritme ikke møder modstand på arbejdspladsen og står og samler støv i hjørnet.

Mulighederne for at tilegne sig nye digitale kompetencer er således til stede både som virksomhed og medarbejder. En digital strategi for virksomheden er ikke meget værd uden en strategi for de digitale kompetencer, der hører til. Så det er bare om at finde nysgerrigheden frem og kaste sig ud i at opgradere virksomhedens digitale kompetencer.

Ida Kragh-Vodstrup