"Vi har ikke bare en veludbygget it-infrastruktur, vi har også en høj grad af etik, sikkerhed og data-renhed, om jeg så må sige. Det sidste betyder, at de data, vi indsamler, er, velorganiserede og valide - og at de dermed har værdi" - Juan Farré. Foto: Colourbox.

Data skal være ledestjerne hvis velfærdssamfundet skal bestå

Danmark har digitalt potentiale, men er for dårlig til at udnytte det. Det Godkendte Teknologiske Serviceinstitut, Force Technology, mener, at velfærdssamfundet kan være i fare, hvis ikke data og dataanalyse i højere grad kommer i fokus. Dansk Industri er enig.

Danske virksomheder og dermed hele den danske samfundsøkonomi kan være truet, hvis det ikke lykkes at komme endnu mere med på den digitale bølge.

Det siger CTO i det Godkendte Teknologiske Serviceinstitut Force Technology, Juan Farré. Og han understreger, at det ikke er en overdrivelse for opmærksomhedens skyld:

”Der er mellem erhvervslivets organisationer, Danske Universiteter, fagforeninger, DI, ATV og diverse tænketanke konsensus om, at der skal gøres noget drastisk, hvis vores børn og børnebørn også skal kunne vokse op i et velfærdssamfund, som det, vi kender i dag. Og det rækker ikke med reduktion af omkostninger ved hjælp af automation – det skal vi fortsætte med, men det gør det langt fra alene,” siger Juan Farré.

Alt skal være datadrevet

I stedet peger han på data og det at være ”datadrevet” indenfor stort set alle discipliner, som nøglen til fremtiden.

”Vi skal i langt højere grad træne os i at se verden gennem data og ikke så meget gennem praktisk- eller boglig erfaring. Det betyder for det første, at vi skal opsamle og gøre data tilgængelige alle de steder, hvor det er teknisk muligt – bl.a. via IoT (Internet of Things, red), kunstig intelligens og Big Data. Dermed vil fremtidens læger eksempelvis ikke ”kun” interviewe deres patienter om symptomer og lignende for at stille en diagnose. De vil i mindst lige så høj grad konsultere store databaser med masser af historiske data på lignende patienter, som kan forbedre kvaliteten af både diagnoser og behandling.”

På samme måde skal andre fagområder tage datatilgangen til sig og desuden udvikle nye og innovative forretningsmodeller. Kun på den måde vil det være muligt at tage kampen op med de lande, der i den grad har omfavnet digitaliseringen.

Store kinesiske og amerikanske virksomheder er dem, der er længst fremme, og hvis vi skal have en chance i den fremtidige konkurrence, er det nu, vi skal rykke
Juan Farré , CTO , Godkendte Teknologiske Serviceinstitut Force Technology

”Store kinesiske og amerikanske virksomheder er dem, der er længst fremme, og hvis vi skal have en chance i den fremtidige konkurrence, er det nu, vi skal rykke,” siger Juan Farré.

Mangler 19.000 it-specialister

Det store spørgsmål er så, hvordan et land som Danmark, der i høj grad består af små og mellemstore virksomheder – de såkaldte SMV’er – skal gribe den problemstilling an.
Visionen om et mere datadrevet samfund stiller nemlig store krav til de digitale kompetencer i erhvervslivet, og her er der relativt god plads til forbedring, siger Digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri, Christian Hannibal.

Hvis man kikker på digitale kompetencer i den brede befolkning, er Danmark nummer seks på listen – overgået af lande som Sverige, Finland og Storbritannien. Dertil kommer den store mangel i Danmark på deciderede it-specialister. Alene i 2018 havde hver anden virksomhed problemer med at rekruttere kandidater af den type, siger han og peger på, at problemerne formentlig kun bliver større:

”Regeringen regner med, at vi i 2030 vil mangle omkring 19.000 it-specialister – så antallet at it-uddannede er bestemt et problem for virksomhederne og dermed også for Danmark,” lyder det.

Potentiale – der venter på forløsning

Men selvom udfordringerne er til at få øje på, er både Christian Hannibal og Juan Farré enige om, at Danmark også har et stort potentiale, der kan udnyttes.

Juan Farré peger på, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande, hvad angår udbredelsen af mobilnet, bredbånd og NemId. Dertil kommer at landet stadig er relativt homogent, med en stor grad af tillid og evnen til at lave aftaler og indgå kompromisser på tværs af interesser.

”Vi har ikke bare en veludbygget it-infrastruktur, vi har også en høj grad af etik, sikkerhed og data-renhed, om jeg så må sige. Det sidste betyder, at de data, vi indsamler, er, velorganiserede og valide – og at de dermed har værdi. Det er langt fra tilfældet alle steder i verden. Dermed har vi i realiteten en rigtig god position, der gør, at vi burde kunne agere hurtigere end mange andre. Det er en unik chance for Danmark, som vi skal gøre alt for at udnytte.”

Flere tankeeksperimenter og mere talent-management

Juan Farré påstår ikke, at han ligger inde med løsningen, der med et snuptag får Danmark op i den digitale verdenselite. Men flere tankeeksperimenter ude i virksomhederne, er en af de ting, han godt kunne tænke sig:

”Man skal prøve at forestille sig, hvordan ens forretningsmodel kunne se ud, når alt omkring os er digitaliseret. Dernæst vil det være rigtig godt at få etableret en fælles platform, hvor virksomheder kan få rådgivning og støtte i forhold til de digitale udfordringer. Og sidste men ikke mindst, er der brug for mere ”talent-management” – forstået som et overblik over de kompetencer, vi pt råder over, og de kompetencer vi ønsker os i fremtiden. Og det skal gerne både være på er nationalt plan, og i regi af de enkelte virksomheder,” siger han.

Savner plan for digitale ­kompetencer

Den pointe er Christian Hannibal helt enig i. Faktisk har Dansk Industri overfor regeringen foreslået, at man laver en national plan for digitale kompetencer – en plan der strækker sig fra den første dag i skolen og til pensionen.

”Vi efterspørger en samlet plan, der bl.a. beskriver hvilke kompetencer, man skal have på folkeskolens forskellige klassetrin og på de forskellige uddannelser. I takt med, at alt bliver mere og mere datadrevet, ser vi også gerne, at uddannelser – som f.eks. jurastudiet – der hidtil har befundet sig langt fra it-verdenen, i højere grad integrerer den.”

Et andet forhold, der får Christian Hannibal til at se mindre pessimistisk på fremtiden er det forhold, at mange virksomheder er begyndt at opgradere deres medarbejdere med nye it-færdigheder.
”Dertil kommer også egentlige sammenslutninger, hvor virksomheder hjælper hinanden med at løfte deres digitale kompetencer. Et godt eksempel på det, er sammenslutningen ”Digital Dogme”, som Dansk Industri har været med til at skabe. Den slags håber jeg, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden,” lyder det.