Sponseret af Operator Systems A/S

”Operatøren skal ikke vide, at han står med et stort avanceret it-system. Vi skal gøre det let at skabe data, og let at bruge dem, uden at gøre det svært i det daglige arbejde,” - Tommy Vincentz Larsen.

Dataopsamling skaber produktivitetsforbedring

Viden om hvad der sker i produktionen, gør det muligt at guide til forbedringer på en let måde.

I fremstillingsvirksomheder er der store muligheder for at optimere driften og produktionen. Men det kræver synlighed, og et overblik over hvad der sker, samt indblik i de data som produktionsmaskinerne konstant leverer.

”Når vi ved præcist hvad der foregår i produktionen, så kan vi guide vores kunder til, hvad der kan forbedres og optimeres. Og det er vores hjerteblod, vores mission. At skabe produktivitetsforbedringer hos vores kunder,” forklarer Tommy Vincentz Larsen, CEO og partner hos Operator Systems A/S.

For at sikre det, skal der hentes og bruges masser af data fra produktionen, og ofte kombinere disse med data fra ERP-systemet eller andre systemer. Men det behøver ikke betyde, at folk skal til at betjene store og komplicerede it-systemer.

”Operatøren skal ikke vide, at han står med et stort avanceret it-system. Vi skal gøre det let at skabe data, og let at bruge dem, uden at gøre det svært i det daglige arbejde,” fremhæver Tommy Vincentz Larsen.

Derfor skal det sikres at operatøren får de nødvendige informationer til at udføre arbejdet, og samtidig skal det gøres let at udføre arbejdet.

”Vi skal støtte operatørerne, ikke tvinge dem til at taste alt for meget. De skal se systemet som en hjælp til at gøre deres hverdag lettere og ikke føle at de er afhængige af et it-system. Stop og afvigelser skal så vidt muligt registreres automatisk via maskinernes PLC signaler, mens ting som ukendte stop, let skal kunne registreres af operatøren,” siger Tommy Vincentz Larsen.

Tommy Vincentz Larsen, CEO og partner hos Operator Systems A/S.

Et eksempel er at vise operatøren data og grafer for, hvordan tingenen udvikler sig i produktionen. Og så guide dem i forhold til disse, så de føler de får hjælp, og ikke bliver tvunget til unødige registreringer.

På den måde får operatøren en enklere hverdag. De bliver guidet til opgaverne, de får at vide, hvis de skal bruge noget bestemt til en given opgave, de skal kunne hente tegninger hurtigt og enkelt, og det skal være let at rapportere årsager, hvis der er noget der ikke kører som det skal, eller hvis noget skal kasseres.

Kræver data

For at kunne guide og hjælpe såvel virksomhed som operatør, skal der hentes data fra forskellige datakilder, herunder ERP-systemet, maskinernes PLC’er eller sensorer.
Operator Systems tilbyder en løsning hvor det er enkelt at koble sig til disse datakilder, så vi kan få leveret de nødvendige data.

”På den måde kan vi umiddelbart se om alt kører som det skal, og ledelsen kan finde ud af, hvor problemerne måtte være, hvis noget går galt. Det bliver også lettere at finde mønstre i, hvad der eventuelt måtte skabe fejl,” pointerer Tommy Vincentz Larsen.

Der er flere måder Operator Systems kan få adgang til de nødvendige data. Enten kan de hentes ud fra de PLC’er der styrer produktionsmaskinerne, eller man kan sætte sensorer op, hvis det ikke er muligt at hente data direkte ud fra PLC’erne.

”Igen skal det være let. Vi bruger et standardinterface til PCL’erne, så vi let kan få data ud, uden virksomheden i øvrigt skal ændre i noget. Og hvis vi bruger sensorer, så skal der bare være plads til at montere dem,” forklarer Tommy Vincentz Larsen.

Sammenligner data

Når først data er samlet ind, så kan der regnes på dem, og det kan holdes øje med, om den ønskede effektivitet holdes.

”Men samtidig så sammenligner vi også faktiske data med forventede data. For nogle gange er stamdata fra virksomhedernes ERP-systemer bare ikke gode nok,” siger Tommy Vincentz Larsen.
Hvis det er noteret at det tager 30 minutter at producer en given enhed, men det i virkeligheden tager 40 eller 45 minutter, eller omvendt det går hurtigere, så regner du på forkerte data, og det får du syn for, når vi synliggør produktions data.

Ved at sammenholde faktiske tal med ­stamdata, kan vi finde de faktisk produktions­tider, og dermed ­o­ptimere ­produktionen
Tommy Vincentz Larsen

”Ved at sammenholde faktiske tal med stamdata, kan vi finde de faktisk produktions­tider, og dermed optimere produktionen. Vi kan finde ud af, hvor flaskehalsene er og optimere de steder samt analysere på de fejl der oftest opstår og så guide til hvordan man kontinuerligt kan opnå en bedre effektivitet og performance,” fortæller Tommy Vincentz Larsen.

På sigt giver det en lagt mere effektiv og agil produktion, og der er store penge at tjene på at overvåge produktionen og få opsamlet og brugt data herfra.

”For hvad nytter det at automatisere, hvis du ikke overvåger om alt kører som det skal,” spørger Tommy Vincentz Larsen.

Han slutter af med at råde virksomhederne til at få styr på deres stamdata og produktionsproces.

”Og hvis der endelig er et problem, skal du hurtigt kunne gå tilbage og finde ud af, hvilke systemer der er påvirkede af det. Det gælder hele tiden om at optimere,” slutter Tommy Vincentz Larsen.