"Gevinsterne ved at benytte IoT er blevet tydelige de seneste år, og derfor ser man netop nu et teknologisk ryk på tværs af brancher" - Rune Fick Hansen.

Bliv dus med dine dimser

Med over 20 milliarder IoT-enheder i verden, er eller kan alt i din virksomhed snart kobles til internettet. Bruger du de internetopkoblede dimser rigtigt, vil det kunne mærkes på bundlinjen.

Mere end hver 4. danske virksomhed bruger i dag Internet of Things (IoT) sensorer og målere, og man anslår, at antallet af IoT-enheder i verden vil blive fordoblet fra 20 milliarder til 42 milliarder enheder på bare fem år. Samtidig forventer analysevirksomheden IDC at investeringerne i IoT vil stige med 76% på bare tre år. Så der er ingen tvivl om, at man vil se en eksplosiv udvikling af virksomheder, der benytter IoT-løsninger i fremtiden. Og der er da også god grund til at lære IoT-enhederne nærmere at kende.

Virksomheder, der er gode til at udnytte mulighederne i IoT, er nemlig markant bedre til at skabe overskud, mindske omkostningerne og forbedre kundeservicen end gennemsnittet. Det viser en analyse fra Cap Gemini.

Dimserne rykker for alvor ind i industrien

Gevinsterne ved at benytte IoT er blevet tydelige de seneste år, og derfor ser man netop nu et teknologisk ryk på tværs af brancher. Men der er særligt tre brancher, hvor der er ekstra fart på at få de internetopkoblede dimser i brug. 2 ud af 3 af alle produktionsvirksomheder er i gang med at implementere IoT-løsninger, mens næsten halvdelen af detailforretningerne og mere end hver 3. televirksomhed er i gang. For produktionsvirksomhederne ligger der en hurtig gevinst ved at sætte sensorer på deres maskiner, så de f.eks. kan se, hvornår de skal vedligeholdes og hele tiden kan ved, hvor det forskellige udstyr befinder sig henne. På den måde mindsker de nedetid i produktionen og optimerer brugen af udstyret. Går man skridtet videre og bruger sensorer og IoT-løsninger til dataindsamling og intelligent styring i hele produktionen, vil gevinsterne for alvor blive tydelige.

F.eks. kunne Harley Davidson sidste år melde, at de havde reduceret deres build-to-order cyklus med en faktor 36 ved at skifte til en fuldt IoT-baseret produktion.

Sådan kommer du i gang med dine dimser

IoT kan bredes ud til stort set alle aspekter af produktionen, hvor sensorer kan opsamle og dele data, der ved efterfølgende digital behandling kan omsættes til viden om kunder og leverandører. Det gør også området ekstremt bredt og dermed også potentielt diffust og uoverskueligt for mange virksomheder. Derfor er det vigtigt, at man fra starten definerer et enkelt område, hvor man kan sætte et specifikt og målbart succeskriterie for sin brug af IoT. Ellers risikerer man, at projektet sander til og potentialet aldrig bliver indfriet. Heldigvis er ens maskinpark ofte allerede helt eller delvist koblet op på internettet, og etableringsomkostningerne kan derfor være relativt lave for mange virksomheder. Med en investering på blot ½ mio. kr. kunne Royal Dutch Shell f.eks. overvåge og samle data fra 80 oliefelter i Afrika, hvilket gav dem en besparelse på over 6,5 mio. kr. om året.

Skal man nå de samme succesrater som Harley Davidson, Royal Dutch Shell og de andre IoT-virksomheder, er der tre simple råd, som man bør overholde:

  • Se om du ikke allerede har IoT-enheder og data liggende, som kan bruges intelligent i forhold til at nedsætte omkostningerne eller forbedre produktiviteten
  • Sæt et specifikt og målbart mål for et afgrænset område din virksomhed, hvor du hurtigt kan se effekten
  • Først når potentialet på det område er indfriet, bør du gå videre til nærliggende områder

Har man fået erfaring og succes med ovenstående, vil det naturlige skridt for mange virksomheder være at kigge på, hvordan med IoT kan indsamle og analysere data, der er med til at forbedre leverandørsamarbejdet, øge kundetilfredsheden og måske i sidste ende erobre nye markeder og segmenter.

Rune Fick Hansen, IT-branchen.