Foto: Teknologisk Institut.

Virksomheder skal turde at nytænke robotsikkerhed

Danske produktionsvirksomheder har taget godt imod, hvad der kaldes for den nye bølge inden for automatisering: De kollaborative robotter – også kaldet cobots. Men for at udnytte de samarbejdende robotters fulde ­potentiale og ikke mindst lukrere på fordelene ved den nye teknologi skal virksomhederne turde at udfordre den klassiske ­tankegang til robotsikkerhed.

Den teknologiske udvikling inden for robotindustrien er i rivende fremgang i takt med, at tendenser som f.eks. en stigende grad af høj miks og lav volumenproduktion, digitalisering af produktioner (Industri 4.0) og intuitiv og lettilgængelig programmering for hurtig omstilling vinder indpas.

Matchet imellem ovenstående tendenser og udbuddet af nye cobot-teknologier er umiddelbart godt, men er der tale om et reelt behov for de nye teknologier i danske virksomheders produktioner, eller er der tale om et kunstigt skabt behov i kølvandet på den massive bølge af nye teknologier? Det findes der ikke nødvendigvis et entydigt svar på, men salgstallene for kollaborative robotter er imponerende med anslåede vækstrater på over 60% frem mod 2025.

Kollaborative robotters potentiale udnyttes ikke til fulde

Cobots kan noget andet end alle andre robottyper. Udover at have en række særlige egenskaber, som gør dem samarbejdsvenlige både hvad angår funktionalitet og sikkerhed, er de også langt mere tilgængelige for medarbejdere, der ikke har en robotingeniørbaggrund. De kollaborative robotter er mere brugervenlige med intuitive brugerflader, og applikationsbaserede programmer til tilbehør, som vi kender fra vores mobiltelefoner. Særligt vigtigt er de designet som værende ’sikre’ robotter, som ikke kræver store installationer med sikkerhedshegn og dyre sikkerhedsgodkendte sensorer.

Der er anslået solgt op imod 2.500 cobots i Danmark, men der er overvejende tendenser til, at de eksisterende installationer ikke indgår i et reelt samarbejde imellem menneske og robot. Derimod står de fleste cobots på traditionelle produktionslinjer, hvor samarbejdet fortsat er imellem maskiner, og hvor mange traditionelle industrirobotter ville kunne udføre samme stykke arbejde til samme pris og med lavere takttider. Det skyldes blandt andet, at de kollaborative robotter bryder med den gængse tilgang til robotsikkerhed, hvor kontakt imellem robot og menneske er et utænkeligt scenarie.

Den vanlige tilgang til robotsikkerhed skal brydes

For de traditionelle industrielle robotter findes der så mange installationer i så mange forskellige domæner, at denne store mængde implementerede løsninger tilsammen skaber en ’best practice’ for sikker implementering af robotter. Denne ’best practice’ bidrager i høj grad til standardiseringsverdenen, hvor alle de førende virksomheder mødes og bliver enige om de krav, der som minimum skal opfyldes og valideres, for at en løsning betragtes som værende sikker. En af de store udfordringer med kollaborative robotter er, at teknologien er langt foran standardiseringsverdenen, og der vil derfor opstå en masse kombinationer af teknologier og domæner, som ikke er beskrevet i de harmoniserede standarder.

En radikal ændring af den vanlige og kulturelle tilgang til robotsikkerhed og en søgen efter konsensus om hvad der betragtes som værende sikker nok, er nogle af de afgørende årsager til, at mange af de eksisterende cobot-installationer ikke udnyttes til fulde.

Sikkerhed skal tænkes ind fra starten

Der er i Europa et stigende fokus på produktionsmedarbejderes arbejdsmiljø, hvor særligt ensidigt gentaget arbejde (EGA) er et varmt emne. Et klassisk dilemma ved implementering af cobots er den ’blå negl’ vs. en nedslidt skulder. I mange situationer er det et faktum, at medarbejderne nedslides efter flere års arbejde med en høj grad af EGA. Så hvorfor er mange virksomheder så bange for den ’blå negl’, når de skal validere sikkerheden på deres kollaborative robotter? En del af svaret er allerede givet i den manglende ’best ­practice’.

Netop fordi kollaborative robotter er så tilgængelige, fordrer de i højere grad en ’trail and error’-tilgang, hvor man arbejder med teknologien og på den måde skaber sin egen virksomhedsspecifikke sikkerhedsstrategi for implementering af kollaborative robotter. Når det er sagt, skal man selvfølgelig sørge for at være klædt på med de rette kompetencer til at udfordre teknologien. Man skal ikke være så bange for at begå fejl. Der er meget få, der kan sætte sig ned og få den gode idé på kommando, og det gælder også for løsninger til sikkert design af cobots. Fordi denne type af robotter indeholder rigtig mange nye features, som netop kendetegner dem som kollaborative, kan rigtig meget sikkerhed tænkes ind i designet. På den måde undgår man fordyrende tilkøb af eksternt sikkerhedsudstyr, som ødelægger businesscasen ved en kollaborativ løsning. Det er derfor vigtigt, at sikkerhed af en kollaborativ løsning tænkes ind helt fra starten sammen med kravspecifikationen bag funktionerne til robotcellen.

Lad innovationen komme nedefra i organisationen

Set i lyset af øget fokus på at nedbringe EGA og danske produktionsvirksomheders globale konkurrenceevne, har den ægte kollaborative løsning et stort potentiale, som endnu ikke er udnyttet til fulde. Det handler om at bringe virksomhedskulturerne i spil og turde at udfordre den klassiske tangegang til robotsikkerhed. Lad innovationen komme nedefra i virksomheden, og inddrag de medarbejdere, som skal stå side om side med den nye teknologi. På den måde skabes de gode ideer til nye løsninger og med stort engagement fra virksomhedens medarbejdere helt fra starten af designprocessen.