Forrest i billedet ses Thomas Visti, direktør for danske MIR.

Stort potentiale i kollaborative robotter

Med den nye type robotter er det muligt at automatisere processer i produktionen, der tidligere ikke kunne ­automatiseres. Samtidig kan virksomheder spare penge og blive mere agile.

Robotter i industrien er traditionelt store, komplicerede at sætte op, kræver meget plads til sikkerhedsbure og fuldkommen dedikerede til en bestemt opgave.
Men en ny type robotter har set dagens lys, de såkaldte kollaborative robotter, eller co-bots. Oprindelig udsprang de af fra danske Universal Robots, men flere robotvirksomheder i både Danmark og udlandet producerer nu den slags samarbejdsvillige robotter.

Co-bots er fremstillet til at arbejde tæt sammen med mennesker, de er fleksible, mobile og lette at stille op.

Der er mange ­processer der i dag ikke er automatiserede, og der er stadig relativ få robotter i dansk produktion sammenlignet med udlandet
Søren Peter Johansen, faglig leder for Robotteknologi på Teknologisk institut

”Der er et meget stort potentiale for de kollaborative robotter. Der er mange processer der i dag ikke er automatiserede, og der er stadig relativ få robotter i dansk produktion sammenlignet med udlandet. Vi har f.eks. omkring 240 robotter pr. 10.000 medarbejdere i Danmark, og der er plads til mange flere” siger Søren Peter Johansen, faglig leder for Robotteknologi på Teknologisk institut.

Thomas Visti, direktør for danske MIR, er enig.

Co-bots giver fleksibilitet

”Kollaborative robotter giver en masse fleksibilitet, så det er nemmere at flytte rundt på robotter. Derved kan de små og mellemstore virksomheder lettere udnytte robotter flere steder i produktionen, og ikke være låst til en enkelt opgave,” siger Thomas Visti.

Den fleksibilitet er det største behov som produktionsvirksomheder har i dag, og muligheden for at ændre på stationære løsninger er begrænsede og dyre.

”I dag ved virksomhederne i, hvilke produktionskrav der stilles til dem i morgen, og derfor har de behov for at ændre deres produktion hurtigt, så de kan tilpasse sig fremtidens behov. De kollaborative robotter giver de muligheder, specielt for SMV’erne, som nu pludselig har en reel mulighed for at få robotter ind i deres virksomhed,” fortæller Thomas Visti.

”Før i tiden kunne du kun bruge din robot til en enkelt operation, ovenikøbet en der måske ikke kørte altid. Men med cobots kan du flytte rundt med og bruge den forskellige steder i produktionen,” siger Søren Peter Johansen, der vurderer at med kollaborative robotter kan automatisere måske op mod 50% af de delprocesser der ikke før kunne automatiseres.

Samtidig er cobots relativ lette at programmere. I dag behøver du ikke en phd-grad i programmering for at komme i gang. Cobots programmeres typisk ved at ’vise’ dem bevægelserne, og dermed er det hurtigt at lære dem nye opgaver.

”Barrieren for at bruge robotter er sænket markant, og jeg forestiller mig at vi i fremtiden alle har en robot, på samme måde som vi har en skruetrækker til at hjælpe os,” siger Søren Peter Johansen.

Indbygget sikkerhed

Traditionelle robotter er omgivet af sikkerhedsudstyr og -bure. Men det finder du ikke på en cobot der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Her er en del af sikkerhedsfunktionerne og -udstyret bygget direkte ind i robotten, og derved sikres det at medarbejdere ikke kommer til skade.

”Det kan være en slags hud der føler om den er tæt på mennesker, og motorer der måler hvor meget strøm de bruger, så de kan beregne om de har ramt en forhindring, f.eks. et menneske,” forklarer Søren Peter Johansen.

Derved kan robotterne arbejde tæt sammen med mennesker, og for mange betyder det, at robotterne ændrer karakter fra at være en maskine i et bur, til en kollega.
”Faktisk ser vi ofte, at kollaborative robotter bliver ’døbt’ med menneskenavne,” fortæller Thomas Visti.

Naturligvis har de kollaborative robotter begrænsninger, f.eks. i hvor meget de kan løfte, uden der skal specielt og dyret sikkerhedsudstyr til. Men der er stadig et stort potentiale i dem.

”I Danmark har de danske virksomheder ikke været helt gode nok til at tage kollaborative robotter i brug endnu. Det er primært større virksomheder og first movers der er i gang med at implementer dem, men det kunne være fedt om flere danske virksomheder turde gå i gang. Potentialet er enormt,” pointerer Thomas Visti.
Søren Peter Johansen slutter af med at sige, at der da også er lidt malurt i bægret, og det er de regler og standarder omkring sikkerhed der gælder i dag.

”De skal være lettere at forstå og anvende for virksomhederne. Det arbejdes der heldigvis på, så det kan bliver lettere for flere virksomheder at implementere og anvende sikre cobots,” slutter Søren Peter Johansen.