Foto: Bossard.

SMV’er i digital omstilling: Det er ikke viljen, men ressourcer, tid og overblik, der mangler

På visse områder som digitale logistiksystemer er udviklingen godt i gang. Men generelt investerer danske SMV’er ikke nok i digital omstilling og sakker dermed bagud, siger Dansk Erhverv.

Præcist hvor ”smarte” danske virksomheder er, når det kommer til ”smart manufacturing” og såkaldte ”industri 4.0-løsninger” i form af f.eks. IoT og digitale tvillinger, er svært at komme med præcise tal på. Særligt fordi begreberne er flydende, og nogle steder bliver brugt lidt upræcist.

Nogenlunde sådan lyder svaret, fra fagchef for IT og Digitalisering i Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard, hvis man spørger til status.
Han fortsætter:

”Det, vi derimod kan sige, er, at SMV’erne investerer væsentligt mindre i digitalisering, end de store virksomheder, og at de dermed sakker bagud, når det gælder om at udnytte de generelle digitale muligheder i alt fra nye produkter til smartere arbejdsgange og effektiv e-handel.”

Janus Sandsgaard tilføjer, at tilbageholdenheden fra de små og mellemstore virksomheder ikke er så svær at forstå:

”Ny teknologi kræver jo, at man har ressourcer, overblik og tid til implementering, og det er lige præcis det, der ofte er en mangelvare ude i SMV-segmentet.”

SMV:Digital – er et hit

Det er formentlig også en del af forklaringen på den store interesse, der har været for den tidligere regerings initiativ SMV:Digital.

Her kan små og mellemstore virksomheder søge om op til 100.000 kr. i økonomisk støtte til rådgivning indenfor digital omstilling og udvikling af e-handel.

”Pr. 13. august 2019 har i alt 309 virksomheder søgt om en samlet støtte på 30,9 millioner kr. Det er en særdeles positiv udvikling, som vidner om, at der er vilje, og forståelse for vigtigheden af en fortsat digital omstilling, siger Janus Sandsgaard og nævner, at næste ansøgningsrunde starter i efteråret 2019, hvilket bl.a. annonceres på: smvdigital.dk og danskerhverv.dk.

En overkommelig start

Et af de steder, hvor man trods SMV’ernes forståelige tøven, mærker en stigende efterspørgsel på smartere løsninger, er hos Bossard Denmark A/S.

Ud over at være grossist på befæstelsesområdet leverer virksomheden også intelligente lagersystemer til virksomheder i hele verden. Det mest solgte system er de såkaldte ”SmartBins”, som grundlæggende består af en lagerkasse, der er placeret ovenpå en vægt, som igen er koblet op på internettet.

Når kassen er ved at være tom, får leverandøren automatisk besked, så virksomhedens lager af f.eks. c-varer, altid er fyldt op.

Og efterspørgslen stiger konstant, fortæller salgsansvarlig, Marc Allerslev Olsen.

”Vi keder os bestemt ikke – heller ikke i Danmark, hvor vi har installeret over 20.000 SmartBins.”

Marc Allerslev Olsen peger selv på, at c-parts i form af bolte, møtrikker og lignende er et overkommeligt sted for virksomhederne at starte, når det gælder digitalisering:

”Mange betragter intelligente lagersystemer som en let måde at komme i gang med digitalisering på. Det er hurtigt og simpelt at implementere – typisk går der ikke mere end tre – fem uger fra første samtale med kunden, og til at hans lagersystem er i drift. Så sammenlignet med f.eks. robotteknologi, er det en meget enkel og hurtig proces”, siger han.

Monitorerer og fintuner

Det sidste hænger naturligvis også sammen med, at systemerne typisk leases, og at der i kontrakten indgår en række fordele som f.eks. bistand fra en logistiktekniker og løbende forslag til forbedringer.

”På den måde monitorerer vi hele tiden kundens løsning, og bidrager til at fintune den, siger Marc Allerslev Olsen, og nævner, at mange også er begyndt at anvende de intelligente systemer i interne arbejdsgange.”

”Vi ser mere og mere, at vores labels og SmartBins bliver brugt internt, så lageret automatisk får besked, når der skal fyldes op ved de enkelte montagelinjer. Dermed afløser teknikken mindre optimale metoder som fysiske sedler og kort, der indebærer en velkendt risiko for fejl”.

Rådgivningsstøtte fortsætter i 2020

For Janus Sandsgaard er det et godt eksempel på et sted, hvor digitalisering giver mening.

Det handler om at identificere de ­områder, hvor ­digitale løsninger giver ­konkret værdi
Janus Sandsgaard, fagchef for IT og ­Digitalisering i Dansk Erhverv

”Det handler om at identificere de områder, hvor digitale løsninger giver konkret værdi. Det er ofte nemmere sagt end gjort, og derfor kan det være en gode idé at få friske øjne og erfaring på med en rådgiver. Her vil jeg absolut anbefale at se på tilbuddet i SMV:Digital.”

Han nævner i den forbindelse, at SMV:Digital, der hører under Erhvervsstyrelsen, fortsætter i 2020, hvor man også vil kunne søge om mindre tilskud til rådgivning på 25.000 kr. i kombination med en workshop.

”Det er et tilbud til de mindste virksomheder, som både har brug for konkret rådgivning i forhold til digitalisering, men hvor medarbejdere og ledelse måske også mangler noget grundlæggende viden på udvalgte områder,” lyder det fra Janus Sandsgaard.

De samlede midler i SMV: Digital beløber sig til 80 mio. kr., og tildeles efter ført til mølleprincippet.