Foto: Odense Robotics.

Samarbejde har skabt Danmarks robot-succes

De fleste tænker på USA som verdenscentrum for robotteknologi. Men Danmark med Odense som epicenter er et globalt hotspot for innovation inden for robotteknologi. En af årsagerne hertil skal findes i de klyngesamarbejder og projekter, som har været med til at skabe succeshistorierne, væksten og de mange arbejdspladser.

Den danske robotindustri er blandt verdens absolut førende. Den beskæftiger i dag 8.500 personer og omsætter for 18 mia. kr. En analyse af den danske robot- og automationsindustri, der blev offentliggjort tidligere i år, viser, at allerede i 2025 kan omsætningen stige til 52 mia. kr. om året og beskæftigelsen til 25.000 personer – en tredobling på bare seks år. Samlet set eksporterer robotindustrien i dag for mere end 10 mia. kr. om året. Et tal, der ifølge analysen, kan stige til op mod 31 mia. kr. allerede i 2025.

”Den danske robotindustri er i dag førende på det globale marked for udvikling og produktion af robotteknologi. Hvis vi er i stand til at fastholde vores markedsposition, kan robotindustrien allerede i 2025 omsætte for 52 mia. kr. Det vil altså sige, at robotindustrien på 20 år har skabt samme omsætning som veletablerede brancher som f.eks. mode- eller fødevareingrediensbranchen. Nu handler det om at fortsætte den positive udvikling, så vi kan realisere potentialet til gavn for Danmark” fortæller Mikkel Christoffersen, klyngedirektør, Odense Robotics, der er en af verdens førende robotklynger og hjemsted for mere end 130 virksomheder.

Men konkurrenceevnen er under pres, og det kræver en fokuseret indsats, hvis Danmark skal bevare sin førerposition indenfor robotter og automation. Klynger og andre erhvervsstøttende aktiviteter spiller en centrale rolle i branchens vækst i fremtiden, lyder konklusionen fra virksomhederne selv.

Potentialet i ­robotindustrien har aldrig været større, men skal vi indfri det, kommer det ikke af sig selv. Dansk robotteknologi er verdensførende, fordi vi har turdet satse med forskning og innovation
Thomas Visti, adm. dir. i Mobile Industrial Robots

”Potentialet i robotindustrien har aldrig været større, men skal vi indfri det, kommer det ikke af sig selv. Dansk robotteknologi er verdensførende, fordi vi har turdet satse med forskning og innovation. Men skal vi forblive i verdenseliten og høste frugterne, er der brug for en fælles indsats, hvor både det offentlige og virksomhederne investerer i forskning og andre erhvervsunderstøttende aktiviteter”, siger Thomas Visti, adm. dir. i Mobile Industrial Robots, en af Danmarks største robotvirksomheder.

Samarbejde skaber vækst

Med et fokus på at samarbejde har flere fynske robotvirksomheder fundet den gyldne nøgle til væksten. 98% af Odense Robotics’ medlemmer har udpeget samarbejde med andre virksomheder som det vigtigste strategiske fokusområde de næste tre år. Allerede nu samarbejder 78 % af virksomhederne med andre virksomheder, hvor størstedelen samarbejder med 6-10 forskellige virksomheder.

Det er fantastisk at se, at samarbejde mellem virksomheder fungerer så godt i klyngen
Mikkel Christoffersen, klyngedirektør, Odense Robotics

”Det er fantastisk at se, at samarbejde mellem virksomheder fungerer så godt i klyngen. Virksomhederne anerkender, at samarbejde er nøglen til innovativ udvikling og vækst. Ved at udnytte hinandens styrker kan virksomhederne udvikle nye teknologier og applikationer samt videreudvikle på deres nuværende produkter. Sammenholdt med det stigende antal producenter ser vi, at klyngen fortsat er et vigtigt center for ny produktudvikling” siger Mikkel Christoffersen, klyngedirektør, Odense Robotics.

Dette bakkes op af flere virksomheder, hvor bl.a. dronevirksomheden Lorenz Technology er en af de virksomheder, der har oplevet en stor vækst og gået fra to ansatte med en idé til 15 ansatte på blot to år.

”Samarbejde i form af forskellige projekter og netværk har været med til at skabe en masse muligheder for os. Udover at vi gennem projekterne har skabt finansiering til videreudvikling af vores produkter, så har samarbejdet åbnet en masse døre til viden, netværk og kompetencer. Derudover så er samarbejde jo også med til at skabe opmærksomhed omkring vores produkter og mulighederne” fortæller Nicole Sophie Christiansen, Business Development Manager, Lorenz Technology.

Flere klynger og netværk hjælper til bedre samarbejde

Samarbejde gennem projekter, netværk og events er et stort fokus for Odense Robotics, det nationale innovationsnetværk RoboCluster og den nationale droneklynge UAS Denmark.
Alene i 2018 arbejdede Odense Robotics med 25 projekter inden for automation, robotteknologi, industri 4.0 og digitalisering i industrien. I projekterne deltog over 71 virksomheder og 8 forskellige universiteter og videninstitutioner. Den samlede projektsum var på over 40 millioner kroner. Samarbejde og netværk skabes også gennem arrangementer, hvor der i 2018 deltog knap 850 forskellige virksomheder i RoboClusters aktiviteter og netværksmøder.

Foto: Odense Robotics.

I april 2019 blev der taget et stort skridt for at skabe bedre mulighed for virksomhederne i robot- og automationsbranchen, da RoboCluster, Odense Robotics og UAS Denmark tog det første skridt mod en konsolidering og blev samlet hos Erhvervshun Fyn. Dette skridt blev taget for at skabe flere muligheder for medlemsvirksomhederne, der er spredt ud over hele Danmark, da de nu har mulighed for at få hjælp gennem hele værdikæden – fra den første spæde idé til det er i drift ude ved virksomhederne.

Netværk grobund for succesvirksomhederne

Samarbejde og projekter er en del af det, som har skabt væksten i den danske robot- og automationsindustri. Et andet vigtigt element i skabelsen af succesvirksomheder er netværk. Odense Robotics og RoboCluster faciliterer i alt fem netværk med hver deres fokusområde: HR, Marketing, Supply Chain, Mobile Robotter i Sundhedssektoren og det nyeste skud på stammen CEO-netværket, der blev startet op i foråret 2019.

CEO-netværket er blevet til efter flere af Odense Robotics virksomheder ønskede et netværk, hvor CEOs kan komme tættere på hinanden og dele idéer og indsigter.

”CEO-netværket kan hjælpe klyngen og virksomhederne til at nå næste niveau. Samarbejde er nøglen til succes, hvor Gibotechs samarbejde med SANOVO Technology Group er et godt eksempel på, hvad der kommer ud af viden og fortrolighed” fortæller Henrik Anker, CEO, Gibotech, formand for Odense Robotics og en af initiativtagerne til det nye CEO-netværk, og han fortsætter ”Hvis man kender hinanden godt inden for klynger, så bliver det også nemmere at tage de svære beslutninger. Ved at samle CEOs og adm. direktører i et netværk kan vi skabe yderligere vækst og innovation, lige så vel som at netværket kan bane vejen for nye samarbejde og forretningsmuligheder”.

Tags: ,

Automation opdrætter sundere fisk

Et af de projekter, der har været med til at skabe flere spændende resultater er AutomationsBoost. Med 14 bevilligede udviklingsprojekter og mere end 35 deltagende virksomheder, har AutomationsBoost ført til flere succeser, hvor nogle allerede har indfriet et stort potentiale i både Danmark og udlandet.

Et resultat herfra er Lab Station fra Blue Unit A/S, som er et unikt overvågnings­system, der gør det muligt at måle vandkvaliteten online. Ved hjælpe af teknologien i Lab Station kan vandet analyseres og den negative udvikling kan vendes i tide.

Projektet har involveret flere forskellige partnere for at sikre det bedste resultatet. Teknologien er udviklet i samarbejde med SDU Sønderborg, Odense Robotics har afdækket Blue Units behov for at finde det rigtige forskningsteam samt sparret med Blue Unit i ansøgningsfasen, mens RoboCluster har fulgt Blue Unit gennem projektet og verificeret, at teknologien levede op til forventningerne.

“AutomationsBoost har givet os mulighed for at optimere vores prototype med avanceret sensorteknologi. Udover fremstillingen af Lab Station har vi udviklet en mobil enhed, der på blot 2-3 minutter kan måle et vandkvalitetsparameter ad gangen – det er cirka 15 minutter hurtigere end konkurrerende løsninger på markedet” siger Henrik Hamann Juel, CEO, Blue Unit.
The Lab Station har et stort potentiale og er allerede nu solgt til akvakulturanlæg herhjemme og i Norge, Schweiz, Holland, Mexico, Færøerne og USA.

Mød Automations­Boost på hi ­messen

AutomationsBoost, DigitaliseringsBoost og Digital Omstilling inviterer d. 2. oktober til en spændende dag på hi-messe med interessante cases, fremtrædende oplægsholdere og gode råd til, hvordan du skaffer din næste funding og nye samarbejdsmuligheder. Du kan også møde de tre projekter i løbet af messens tre dage, hvor de står på en fælles stand.

Klynger og netværk fremmer vækst og innovation

Odense Robotics er en klyngeorganisation, der skaber vækst og fremmer innovation. Odense Robotics er en af verdens førende centre for robotteknologi og automation. Klyngen består af mere end 130 virksomheder og mere end 3.600 medarbejdere. Odense Robotics skaber vækst i klyngen ved at forbinde virksomheder, mennesker, forskning og uddannelsesinstitutioner samt ved at fremme rammevilkår og brande klyngen.

RoboCluster er et innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for robotteknologi. RoboClusters fokus er at bygge bro mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, der arbejder med robotter, automation og droner, så de bliver klædt på til fremtiden. Sammen med robotindustriens virksomheder og vidensinstitutioner styrker RoboCluster forskning og innovation inden for robotteknologi i velkendte og nye anvendelsesdomæner gennem landsdækkende vidensdelings- og netværksaktiviteter og samarbejdsprojekter.

UAS Denmark er en national droneklynge, som skaber netværk for den danske droneindustri med 120 betalende medlemmer. UAS Denmark er også et internationalt drone-testcenter med mulighed for eksperimenterede flyvninger. UAS Denmark fremmer vækst og udvikling via videndeling, projektdeltagelse, b2b matchmaking, forretningsudvikling, netværksudvikling og markedsførings af den danske dronebranche.