Foto: Adobe Stock.

Potentialet i digital ­transformation skal udnyttes bedre

Den digitale transformation har det fint i Danmark. Men vi har et uudnyttet potentiale som vi endnu ikke udnytter. Vi har snakket med fire eksperter der fortæller om, hvor dansk industri står når det kommer til den digitale transformation, og hvor vi kan blive meget bedre.

Tags: ,

Bent Dalager, formand for erhvervs-digitaliserings­udvalget hos IT-Branchen

Store muligheder for digitalisering

Danske virksomheder har rigtig god mulighed for at løfte deres konkurrenceevne, hvis de udnytter de muligheder som den digitale transformation giver dem. Bent Dalager, formand for erhvervsdigitaliseringsudvalget hos IT-Branchen fortæller, at virksomheder der anvender robotter, ikke bare er mere profitable, de har også en højere vækst, og det viser at der er noget at hente der.

”Når du ser på den danske digitale infrastruktur, så ligger vi nr. 1 i verden, og det gør at mulighederne for at udnytte digitaliseringen ligger meget højt. Så der er rig mulighed for, at vi kan tage et ryk, ikke bare hente besparelser hjem, men vækste virksomhederne langt mere end i dag,” fortæller Bent Dalager.

Men samtidig så mener Bent Dalager også, at Danmark faktisk har et efterslæb i forhold til udlandet. Et efterslæb der handler om ledelsen i virksomhederne.

For hvor der i danske virksomheder sidder få i ledelsen der har teknologisk viden, så er der i udenlandske virksomheder ofte langt flere med en teknologisk og digital viden.
”Det er nødvendigt at ledelsen har en vis viden og indsigt i teknologi og digitalisering, for at skabe vækst og arbejdspladser. Vi har et enestående fundament i Danmark for at udnytte den digitale transformation, men det kræver investering i digital teknologi,” forklarer Bent Dalager.

Faktisk mener Bent Dalager, at det er svært at finde et land der har bedre mulighed for at udnytte den digitale transformation end Danmark. Han peger mod vores tyske naboer, og fortæller, at deres fundament er væsentligt ringere end vores, ikke mindst på grund af den offentlige sektor.

”Lige nu er den danske offentlige sektor nr. 1 i verden, når det kommer til digitalisering, og det kan danske virksomheder udnytte,” siger Bent Dalager.

Han ser også nogle lavt hængende frugter, hvor danske produktionsvirksomheder let kan komme i gang med digitaliseringen.

”Der er mange der producerer fysiske varer, og de kan let komme i gang med robotter. De er billigere og lettere at bruge end nogensinde før. Mange tror at det er enormt kostbart at komme i gang med robotter, men det er det ikke. Samtidig har vi en stor ekspertise med robotter i Danmark, og det kan virksomhederne udnytte. Samtidig ligger det for mange virksomheder lige for, at anvende softwarerobotter til at lette det admininstrative arbejde. Det er let og komme i gang og de betaler sig hurtigt hjem,” pointerer Bent Dalager.

Lars Bork Dylander, direktør hos 2BM.

Den digitale transformation er ikke et valg

Hos det danske firma, 2BM, er der ingen tvivl om vigtigheden af den digitale transformation, for den er altomsiggribende, og kommer til at forandre hele verdenen.

”Vi står midt i den digitale transformation. Bare se på os som forbrugere – vi er virkelig kommet langt de sidste 10 år. Det gælder også i industrien. Vi er kommet gennem flere industrielle revolutioner, og som det nyeste kom computeren og internettet. Det forandrede industrien, næsten lige så meget som strøm gjorde,” siger Lars Bork Dylander, direktør hos 2BM.
Men det betyder også, at den digitale transformation ikke er noget valg. Lars Bork Dylander siger, at hvis virksomhederne ikke gå med på digitaliseringsbølgen, så kommer de ikke med ind i fremtiden.

”Det der sker er, at vi sætter information ind i arbejdsprocesserne – alt bliver integreret med information, og både produktion og produkter bliver digitale. Det betyder også at der er dukket en række nye buzz words op, så som IoT, Industri 4.0, AI og Robotics som virksomhederne skal forholde sig til,” fremhæver Lars Bork Dylander.

Når alle enhederne i virksomheders produktion og produktionsapparatet får en digital information, kan den bruges til at tilpasse og optimere forretningsprocessen, og dermed bliver virksomheden mere effektiv og konkurrencedygtig.

”Du får mulighed for at udvikle et mere effektivt produkt. Tænk bare hvad der er sket med mobiltelefonen over de sidste 10 år – det er fuldkommen vildt. Det samme kommer til at ske med mange andre produkter,” pointerer Lars Bork Dylander.

Dog mener Lars Bork Dylander ikke, at danske virksomheder gode nok til at udnytte de muligheder den digitale transformation giver dem.

”Et langt stykke af vejen er vi et foregangsland, og alligevel mener jeg, at vi godt kunne udnytte vores potentiale langt bedre. Men jeg er også positiv, og tror på at vi er godt på vej. Generelt er vi dygtige til at udnytte digitaliseringen, vi har en veluddannet arbejdskraft, og hvis du kigger på den offentlige sektor, så er digitaliseringen kommet langt,” siger Lars Bork Dylander.

Søren Lund, adm. dir., Airgate.

Digitalisering også for ældre maskiner

Mange små- og mellemstore virksomheder er i tvivl om, hvorvidt de overhovedet kan digitalisere deres produktion eller ej. Det oplever Alexander Bardram, projektleder hos danske Airgate og adm. dir., Søren Lund.

Mange af de virksomheder Airgate er i kontakt med, halter derfor også bagud når det kommer til at have en strategi, eller plan for digitaliseringen af deres produktion. Noget som kom som en overraskelse for Airgate.

”Virksomhederne er typisk bevidste om effektiviseringsmulighederne ved digitalisering af deres produktion, men oftest har der blot fundet en overordnet dialog sted internt i virksomhederne. Der er derfor også typisk uklarhed over mulighederne, og i det hele taget hvordan de lavpraktisk skal gribe digitaliseringen an, herunder hvad konsekvenserne er for eksempelvis datasikkerhed, omfanget af procesændringer osv,” fortæller Søren Lund.

Hertil kommer at mange virksomheder ikke helt har et overblik over, hvad output er, eller om det er investeringen værd. Mange produktionsvirksomheder har typisk ældre produktionsmaskiner stående, maskiner der ikke er koblet op til noget som helst, og de data de allerede har, har det knapt nok et overblik over, hvad kan bruges til.

”Men de fleste får faktisk en aha-oplevelse når de kommer i gang. De får muligheder i forhold til at styre og monitorere produktionen langt bedre, og ikke mindst undgå dyre fejlproduktioner og nedetid,” forklarer Søren Lund.

Alexander Bardram fortæller videre, at han ofte oplever, at virksomhederne tror at deres ældre maskiner er en hindring for digitaliseringen, og at de skal ud og investere i et helt nyt produktionsapparat.

”Men det er ikke tilfældet. Man kan sagtens koble ældre maskiner på netværket. Det kræver en analyse af produktionen, men når det er gjort, vil det ofte være en relativt beskeden investering i forhold til at købe en ny maskine,” pointerer Alexander Bardram.

Men for at digitaliseringen skal fungere i praksis, så mener både Søren Lund og Alexander Bardram, at det er vigtigt at det bliver gjort så let som muligt for virksomhederne at komme i gang.
”Der er efterhånden mange der sælger IoT-løsninger, men få som sælger egentlige end-to-end IoT-løsninger, og det er en udfordring for især SMV’erne, som oftest ikke har de interne ressourcer til at løfte IoT opgaven selv, men sagtens kan se fordelene”, slutter Søren Lund.

Peter Østergaard, partner og direktør i Delegate.

Bagud i forhold til potentialet

På mange måder går det godt for den digitale transformation i Danmark. Men der er et uudnyttet potentiale, og vi behøver blot at skæve til det offentlige Danmark, for at få billedet af, hvad der er af muligheder. Det private halter nemlig noget bagefter, og det ærgrer partner og direktør i Delegate, Peter Østergaard.

”Det er fint nok, at vi taler om digitalisering, men fokus er næsten altid på de kunderelaterede udfordringer. Men hvordan skal vi kunne forbedre og udnytte digitaliseringen eksternt, når vi endnu ikke har fået styr på digitaliseringen på indersiden,” spørger Peter Østergaard.

Han ser nemlig digitalisering som et projekt hvor mennesker, dokumenter og processer fungerer sammen ved at der sættes strøm til. ”Vi taler os hurtigt ud i noget, vi ser som en fantasi. Vi glemmer at få styr på det interne først. Vi taler om Blockchain og AI som om det allerede er der, men faktum er, at det går langsomt,” pointerer Peter Østergaard og fortsætter: ”Jeg vil dog også lige fremhæve, at det ikke står skidt til i Danmark. Vi er fint med i forhold til udlandet. Men det bliver bare kørt op til et niveau, hvor det ikke holder.”

Der dog ingen tvivl hos Peter Østergaard om, at der er store muligheder med digitaliseringen. ”Der er store besparelser i forhold til at gøre tingene mere effektive. Og ved at få styr på interne processer kan vi give brugerne en helt anden kundeoplevelse og dermed sikre fastholdelse,” siger Peter Østergaard.

Et af de områder, hvor Peter Østergaard mener, at danske virksomheder hurtigt kan sætte ind og få en gevinst, er gennem kunstig intelligens, AI. ”Her er der et kæmpepotentiale. Ikke mindst når det kommer til at håndtere ting som kommunikation. Virksomheder modtager store mængder af skriftlige henvendelser, og de skal alle behandles og sendes til de rigtige personer. Derved bliver kundesupport hurtigt overbelastet, og der skal måske ansættes flere medarbejdere. Men med AI kan hele sorteringsprocessen gøres automatisk, og dermed kan virksomhederne både spare penge og sikre en bedre kundeoplevelse,” siger Peter Østergaard.

En anden teknologi, der er enormt potentiale i, er ifølge Peter Østergaard IoT. ”IoT er dataindsamling helt ude ved kunderne. Det kan gøre en kæmpe forskel for eks. fremtidens produktudvikling. Med IoT får producenter viden og indsigt baseret på data, som virksomheder ikke tidligere har haft adgang til. Det vil sige, at du kan få indsigt i, hvordan dine produkter kører, og hvordan de bliver benyttet. IoT er forholdsvis simpelt, så det er sådan set bare at komme i gang,” slutter Peter Østergaard.