Foto: Teknologisk Institut.

Hurtigere printere og mere viden skal accelerere brugen af 3D-print

Der er sket uendelig meget inden for 3D-print, siden teknologien så dagens lys for mere end 30 år siden. Vi er gået fra skuemodeller og prototyper til egentlig industriel produktion af slutprodukter, og med indtoget af 3D-print i metal for cirka 10 år siden, er denne udvikling kun blevet forstærket. Lad os prøve at se på nogle af de nye tendenser, og hvordan danske virksomheder kan udnytte dem.

Der har allerede gennem en årrække været en bevægelse inden for 3D-print fra prototyper til produktion af slutprodukter, og den tendens bliver forstærket år for år. Den seneste Wohlers Report, som tager temperaturen på det globale marked for 3D-print, viser således, at slutprodukter tegner sig for mere end en fjerdedel af den samlede anvendelse. Samtidig steg salget af industrielle metalprintere på verdensplan med knap 30 % i forhold til året før, og selvom 3D-print i plast stadig er størst, er det metal, der rykker mest, og det underbygger bevægelsen mod industriel produktion.

Foto: Teknologisk Institut.

Det samlede marked for 3D-printede ydelser og produkter vækster også markant, og en vigtig driver er opbakningen fra de store virksomheder, og her snakker vi navne som Siemens, HP, General Electrics og BASF. På leverandørsiden handler det fx om, at de store producenter prioriterer levering af pulver til en endnu forholdsvis lille teknologi, mens det på kundesiden handler om, at de store aktører agerer træktog for industrien.

Zoomer vi ind på Danmark, viser undersøgelser fra Teknologisk Institut og AM-Hub, at kun 3-4 % af danske virksomheder i 2015 brugte 3D-print, mens tallet i 2018 var steget 25 %. Så døren er åbnet på klem, og nu mangler vi bare at se flere, der tager springet fra at ’printe for sjov’ til at tænke 3D-print ind i produktionsprocessen. En undersøgelse lavet af Teknologisk Institut sidste år viste, at kun 3 % af danske virksomheder bruger 3D-print i metal, så det er stadig et lille antal – men det kommer til at ændre sig.

Prisen og kvaliteten er på plads

Indtil nu har myter om især pris og kvalitet afholdt mange fra at gå i gang med 3D-print, men den teknologiske udvikling har betydet, at printerne er blevet større, bedre og hurtigere, mens materialerne i form af fx pulver er blevet billigere. Det resulterer i en lavere pris på de 3D-printede emner, som naturligt nok gør dem mere attraktive, og i mange tilfælde er 3D-print i dag konkurrencedygtigt på prisen sammenlignet med traditionelle fremstillingsmetoder. Der er også sket en rivende udvikling med kvaliteten af især metalprint, hvor vi i dag producerer emner med 99,9 % densitet. Dermed åbnes dørene også til nye, spændende markeder – fx fødevareindustrien, som vi på Teknologisk Institut har stor fokus på. Her 3D-printer vi i materialer, der er godkendt til fødevarekontakt, ligesom vi arbejder med nye rengøringsvenlige overflader og en ny type metaldetekterbart nylonpulver.

Viden er vejen frem

Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan man kommer i gang med 3D-print, hvis man ikke allerede er hoppet på toget. Jeg vil anbefale, at man starter med at afdække potentialet i virksomheden og se på, hvor 3D-print giver mening. Hvis ikke man selv har overblikket, er det muligt at få en ekspert ud for at lave en screening af potentialet, og det er en af de ting, vi hjælper danske virksomheder med på Teknologisk Institut.

Foto: Teknologisk Institut.

Desuden er viden og uddannelse stadig en fleksibel måde at komme i gang på, hvis man ikke er klar til at foretage den helt store investering. Start fx med at identificere en ildsjæl i virksomheden – en der virkelig brænder for 3D-print – og investér i at sende vedkommende på kursus. Køb samtidig en billig 3D-printer, så den nyerhvervede viden kan prøves af i virksomheden, ellers dør initiativet ud igen. Viden og praksis er nødt til at spille sammen – og hvis du vil i gang med industriel 3D-print, så find en partner, som har erfaring på området.

Større produktivitet med nye teknologier

Tager vi det lange lys på, er der spændende nyheder på vej, som kan accelerere optaget af 3D-print i industrien. Fx er HP og Desktop Metal på vej med Metal Binder Jetter printere, hvor metalpulveret ’limes’ sammen. Disse kommer til at printe med produktionsrater på 10.000 kubikcentimeter i timen, hvor de hurtigste Powder Bed Fusion printere, som er mest udbredt i dag, printer med omkring 100 kubikcentimeter i timen. Vi taler altså om en faktor 100 forøgelse i produktivitet, og det vil føre til en faktor 20 reduktion af prisen. På plastsiden barsler EOS med en ny SLS-printer, som har 1.000.000 diodelasere, og som efter sigende er lige så produktiv som sprøjtestøbning. Med sådanne produktionskapaciteter vil det give mening at 3D-printe endnu flere emner, og det kan blive vejen til serieproduktion i store styktal.

Derfor er det også bare med at komme i gang allerede nu – om ikke andet, så med at opbygge viden til når 3D-print bliver en naturlig del af produktionen.