Foto: Adobe Stock.

Dataopsamling er blandt de lavthængende frugter

Der tales i disse år meget om digitalisering af erhvervslivet. Nogle taler ligefrem om, at alle virksomheder i fremtiden vil blive digitale virksomheder.

Det betyder selvfølgelig ikke, at dynefabrikkerne, slagterierne eller tømrermestrene forsvinder. Men de bliver til anderledes – bedre – dynefabrikker, slagterier og tømrermestrer af at bruge digitalisering

For de fysiske virksomheder kan finde meget ved at bruge de digitale teknologier.

Vi skal gøre vores maskiner mere intelligente og forbedre produktivitet og kvalitet. Det er en af de lavthængende frugter, virksomheder bør plukke.

Ved at sætte sensorer på dine maskiner kan du få mere viden om din produktion – fra kvalitet til flowet i produktionen. Vi skal blive klogere på den fysiske verden ved at blive mere digitale og bruge den data, som maskinerne kan give os. Indsamling af data og håndteringen af dem er en hjørnesten i industri 4.0, og det er her mange virksomheder bør starte deres digitaliseringsrejse.

Status i dag på digitaliseringen

I Dansk Industri har vi spurgt et udvalg af vore medlemsvirksomheder på tværs af brancher, hvordan de ser på digitaliseringen af deres forretning. Resultatet viser, at nok er der udfordringer, men der er vilje til forandring.

Digitaliseringen i industrien kommer til udtryk ved nye teknologier og ikke mindst samspillet mellem dem. Det kan være robotter, IOT, AI, Big Data og 3D-print.

Når vi spørger vores medlemmer om de implementerer disse teknologier, så svarer en tredjedel, at det gør de ikke. Det er blandt de større og eksporterende virksomheder, at vi ser den største udvikling. Det er de virksomheder, der går foran og igangsætter digitaliseringsprojekter.

Til gengæld er det også tydeligt, at det især robotter, der bliver brugt i virksomhederne. 35% af virksomhederne i DI’s virksomhedspanel anvender robotter, som dermed er den mest anvendte teknologi blandt virksomhederne

Men det rigtigt spændende er selvfølgelig ikke, hvor mange der bruger en given teknologi, men hvad de får ud af det.

Virksomhederne selv svarer, at de primære fordele ved digitaliseringsprojekter er bedre arbejdsgange og frigjorte ressourcer. Bedre ledelsesgrundlag og større indtjening er fordele, som de store virksomheder også lægger vægt på.

Der er ikke nogen tvivl, om at det er afgørende for fortsat at fastholde og udvikle produktion i Danmark, at vi knækker koden til øget implementering. Derfor er det vigtigt, at vi får flere med.

Mere ud af det det eksisterende industrianlæg

De større virksomheder går ikke så overraskende forrest i teknologianvendelsen, men da Danmark primært består af små og mellemstore virksomheder, så er det her slaget skal stå.

For mange små og mellemstore produktionsvirksomheder ligger konkurrence­fordelen i specialisering, service, høj kvalitet og mindre produktionsmængde. Her kan dataopsamling være med til at dokumentere kvalitet, understøtte sporbarhed og sikre færre nedbrud på maskinerne. Det er alt sammen vigtige parametre for at være konkurrencedygtige.

Produktivitetsniveaet er er afgørende for at kunne fastholde produktion i Danmark. Virksomhederne i vores virksomhedspanel svarer, at for at udvikle og fastholde produktion, så er faktorer som adgang til kvalificeret arbejdskraft, lavere omkostninger, øget digitalisering og fleksibilitet nødvendige strategiske indsatsområder. Undersøgelsen viser også, at topledelsen hos de adspurgte virksomheder i langt større grad tænker digitalisering ind i visionen for virksomheden nu end de gjorde for bar få år siden.

Viden der udvikler på HI-Messen

Mange virksomhedsledere ved godt, at de kan gøre deres virksomheder bedre af at blive mere digitale. Men det kan være svært at føre visionerne ud i verden.

Det kan virke uoverkommeligt at gå i gang med at købe den første robot eller sætte sensorer på sine maskiner. Og det halte både med de rette kompetencer både blandt medarbejderne og hos topledelsen.

Det er vigtigt, at danske virksomheder hele tiden udforsker mulighederne for udvikling. Her er HI-messen en god mulighed for at blive klædt godt på, når det gælder ny viden om fremtidens teknologi i industrien. Jeg fornemmer en stor vilje til at udvikle sig i alle lag i virksomhederne. Nysgerrigheden til at prøve nye ting og lysten til at tilrettelægge arbejdet mere smidigt er en vigtig driver. Vi ved godt, at det er når vi er bevægelse, vi har de bedste muligheder for at fastholde produktionen. Uanset hvilket niveau af digitalisering så er der god inspiration at finde.