Indlæg

Hvis hygiejnen er dårlig, er fundamentet råddent

Fremtidens Sundhedssektor
Ifølge professor Hans Jørn Kolmos er god hygiejne det fundament, som hospitalerne hviler på. Men når mellem hver 7. – 10. patient pådrager sig en infektion under indlæggelse, er der råd i fundamentet. Professoren efterlyser en national strategi.