Indlæg

Har du talt med din risikoprofil i dag…?

Digitalisering
Sikkerhedsværktøjer i løs vægt er ikke nok til at undgå truslerne i cyberspace. Dagens ­trusselsbillede kræver samspil og inte­gration - samt ikke mindst udformning og vedligeholdelse af en egentlig ­risikoprofil for virksomheden

Conscia: Har du talt med din risikoprofil i dag…?

IT-Sikkerhed
Sikkerhedsværktøjer i løs vægt er ikke nok til at undgå truslerne i cyberspace. Dagens ­trusselsbillede kræver samspil og integration - samt ikke mindst udformning og vedligeholdelse af en egentlig ­risikoprofil for virksomheden.