Tag Archive for: Festina Finance

Revolutionerer pensionsopsparing ved at anvende kunstig intelligens

Festina Finance har fra begyndelsen benyttet sig af kunstig intelligens (AI) og machine learning til at transformere, hvordan selskabets finansielle services interagerer med deres kunder og bruger nu samme teknologi til at revolutionere komplekse områder som pensionsplanlægning.

Videreudvikling af realkredit – ét API ad gangen

Festina Finance har udrullet en ny service på sin 360-graders digitale rådgiver, som giver danske banker mulighed for at koble sig direkte ind i API’et hos Danmarks største udbyder af realkredit og dermed tilbyde kunderne den næste generation af justerbare realkreditprodukter og -services.

Revolutionising retirement savings through the power of AI

Festina Finance has been an early adopter of artificial intelligence (AI) and machine learning to transform how its financial services customers engage with their clients and is now using the same technology to revolutionise complex areas like retirement planning.

Revolutionising mortgages, one API at a time

Festina Finance has rolled out a new service on its 360-degree digital advisor that allows Danish banks to plug directly into Denmark’s largest lender’s APIs and provide customers with the next generation of customisable mortgage products and service.