Tag Archive for: Den hastige udvikling i vindmølleindustrien påvirker organiseringen af værdikæderne

Den hastige udvikling i vindmølleindustrien påvirker organiseringen af værdikæderne

Skalering af aktiviteter har modnet vindmølleindustrien. Komponenterne til vindmøllerne bliver større og større, og der komme mange flere. Derfor er der et stigende behov for at udnytte skalafordele i værdikæden. Hvis vi ønsker at fastholde aktiviteter og jobs i Danmark, skal vi skabe gunstige forhold for aktørerne i fremtiden.