Tag Archive for: Alkymi

AI-drevet automatisering bringer orden i ustrukturerede data og arbejdsgange

Selvom strømmen af data er accelereret, behandles data i høj grad stadig manuelt - hvilket afholder virksomheder fra at opnå deres fulde potentiale. Nye AI-drevne automatiseringsløsninger, som Alkymi, har dog formået at vende ineffektivitet til en konkurrencefordel. 

AI-Powered Automation: Bringing Order to Unstructured Data Workflows

Although the flow of data has accelerated, data is still largely processed manually, holding companies back on unleashing its full value. However, new AI-powered automation solutions, like Alkymi, offer a clear path towards turning this source of inefficiency into a competitive advantage.