Markedsføring & branding, er det egentlig psykologi?

Corona krisen har stadig et jerngreb i det meste af verden. Derfor er det også blevet rystet godt og grundigt i posen hvad angår markedsføring for mange virksomheder. Budgetterne er blevet skåret til, medarbejdere er blevet sendt hjem – og der sker generelt rigtig meget i den digitale verden i øjeblikket.

Derfor har vi også genvundet noget tid, tid der kan bruges til at tænke ned i de forskellige vertikaler og se hvilke elementer der skal indgå i vores markedsføring fremadrettet.

Dataene glider sammen og vi har aldrig før haft så mange touch points.

For godt 10 år siden da jeg startede med online markedsføring var der meget få kanaler, kan kunne drage nytte af online. Det var derfor nemmere at drive en webshop, fordi man som udgangspunkt kun havde Google og de traditionelle marketingkanaler til rådighed.

Med opfindelsen af IPhone, og Facebooks enorme vækst, gjorde at vi som marketing ansvarlige pludselig stod overfor en anden verden. En verden hvor det ikke længere handler om at være god til at kigge ned i en kanal, men i stedet binde kanalerne sammen.

Derfor er moderne markedsføring meget mere spørgsmål omkring forståelsen af kunderejser, og et indblik i menneskelig psykologi: Hvad er det egentlig der gør os i stand til at træffe et valg om at købe et produkt, en service, eller en ydelse? Det er nogle elementære behov der skal stimuleres for at vi tager disse beslutninger.

Derfor er det også blevet meget sværere at tilrettelægge en marketingstrategi, da der aldrig før har været så mange touch points. Udover at vi skal have mere forståelse for data end nogensinde før, skal vi også tænke over (Elon Musk har endnu ikke fået indsat en chip i os) hvordan en given bruger, i en bestemt målgruppe modtager vores budskaber, og hvordan vedkommende bliver overbevist til at tage den beslutning vi ønsker.

Uddannelse af medarbejdere

Det har aldrig været så vigtigt som det er nu at få uddannet mennesker til at kunne bestride de roller der kommer flere og flere af i den danske sektor. Tidligere har det været på tale, at vi om ganske få år kommer til at mangle over 20.000 programmører i Danmark – læg deroveni, nok dobbelt så mange data folk, marketing folk og andet digitalt godtfolk.

Derfor skal vi også investere penge i at uddanne medarbejdere nu og ikke om 2-3 år. I stedet for at hyre eksterne konsulenter, og digitale bureauer i større og større stil (hvilket er en ganske fin strategi) – skal vi også sørge for at have inhouse kapaciteter, der kan forstå at sætte retningen og ikke mindst have det overordnede ansvar for strategien.

Derfor spår jeg også en større og større tilvækst i digitale kurser, online workshops og foredrag i netop den digitale sektor. At uddanne medarbejdere bliver altafgørende for at bibeholde dem i længere periode, men også for at kunne have en reel chance for at følge med i den digitale udvikling.

Vi ser også at virksomheder såsom Rocket Internet, Amazon, Facebook, Google og mange andre, er begyndt at lave deres interne skoler, netop for at kunne uddanne medarbejdere til en øget digital verden.

Lad os være på forkant med dette, og skabe de bedste rammer for at e-handel og den digitale udvikling kan blomstre i Danmark, de næste mange år frem.