Hvordan lukker jeg min virksomhed?

Der kan være mange årsager til at man bliver nødt til at lukke sin virksomhed. Uanset om man har et enkeltmandsforetag, IVS eller ApS, så er det rart at vide, hvordan man går frem, hvis man skal lukke virksomheden. Her kan du læse mere om forskellige måder man kan lukke sin virksomhed på, forskellige årsager til, at man bliver nødt til at lukke sin virksomhed og hvordan man går frem, hvis man vil lukke en virksomhed.

Der er mange der ikke ved hvordan man går frem, når man skal lukke en virksomhed. Det er blevet ekstremt nemt at åbne en virksomhed, men det behøver ikke at være lige så nemt at lukke den igen. Nu kan man åbne en enkeltmandsvirksomhed online, eller få hjælp til at oprette ApS eller IVS gennem et advokatbureau. Det hele kan klares på forholdsvis kort tid, men hvis man åbner en virksomhed, så er det også en god ide at vide, hvordan man lukker den igen. Der er også stor forskel på, hvad de forskellige måder at lukke virksomheder på koster. 

Lad os se på, hvad der kan gøre at man vil eller skal lukke sin virksomhed. 

Årsager til at man skal lukke sin virksomhed 

Der findes som nævnt flere forskellige årsager til at man bliver nødt til at lukke sin virksomhed. Det kan være helt udramatiske ting som, at man har fået et job, der erstatter behovet for enkeltmandsvirksomheden og det bliver for besværligt at opretholde, eller det kan være mere dramatiske ting som tvangsopløsning eller andre mere drastiske tiltag. Det kan også være så simpelt som, at selskabet beslutter opløsning af helt naturlige årsager, som at ejerne gerne vil lave andre ting og komme videre i sin karriere eller erhvervsliv. 

Her kan du læse om forskellige ting, der kan gøre, at man bliver nødt til at lukke sin virksomhed. 

Luk virksomhed der er solvent 

Hvis en virksomhed er solvent, og altså ikke er i alvorlige, økonomiske vanskeligheder, kan man lukke virksomheden ved mindre drastiske mål, end ved det modsatte tilfælde. Man kan lukke denne form for virksomhed ved betalingserklæring. Dette vil si at man kan erklære at al gæld som virksomheden måske tidligere har haft, er betalt og dermed også afklaret. Det vil også sige, at man derefter kan erklære selskabet for opløst. Der kan dog opstå problemer, hvis det efterfølgende viser sig, at selskabet har gæld som ikke er gjort rede for. Da er det faktisk ejerne af selskabet, der hæfter for denne gæld personligt, og det kan potentielt blive en dyr affære. 

Man skal have fuldstændig overblik over selskabets forpligtelser, hvis man vil vælge denne løsning, så man er helt sikker på, at der ikke er noget ubetalt gæld der kommer frem senere, som man så hæfter for med sin privatøkonomi. For nogen kan dette betyde økonomisk ruin, så det er helt essentielt at man kun vælger denne løsning for at lukke sin virksomhed, hvis man har fuld oversigt over gæld og forpligtelser, og ikke kommer til at overse noget undervejs. Det er en god løsning, hvis man har det overblik der skal til, men omvendt er det en risikabel løsning, hvis det viser sig, at man ikke har det. Der skal dog nævnes at dette er den nemmeste og billigste måde at lukke sin virksomhed på, og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det er en populær løsning. 

Du skal have hjælp af en advokat for at lukke din virksomhed ved betalingserklæring, her skal advokatfirmaet indhente en erklæring fra SKAT om at selskabet ikke har skattekrav i virksomheden. Behandlingstiden er gerne på nogle uger, fra advokatfirmaet har fået erklæringen fra SKAT, til virksomheden formelt og endeligt kan opløses. 

Opløsning ved frivillig likvidation

Hvis selskabet er solvent, kan man også vælge at opløse det gennem frivillig likvidation. Solvent vil sige, at selskabets værdier overstiger økonomiske forpligtelser eller gæld. Man kan kun vælge denne løsning, hvis selskabet er solvent. Denne beslutning skal vedtages på generalforsamling og ejerne skal vælge en likvidator, som gerne er en advokat, som forestår likvidationen af selskabet. Her skal man huske at påregne udgifter til både advokat og revisor, til udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med likvidationen. I modsætning til opløsning ved betalingserklæring, risikerer man ikke at hæfte for potentiel gæld med sin privatøkonomi, hvis man er ejer i selskabet. 

Luk virksomhed der er insolvent 

Hvis dit selskab derimod er insolvent, findes der helt andre løsninger på hvordan man bedst kan lukke sin virksomhed. Insolvent vil sige, at virksomheden ikke kan indfri sine forpligtelser, og værdien af virksomheden ikke går op med hvilke økonomiske forpligtelser selskabet hæfter for. 

Hvis man skal lukke et insolvent selskab, kan man vælge at erklære virksomheden konkurs. Dette sker typisk hvis selskabet løbende ikke kan betale eller indfri sine økonomiske forpligtelser. Formålet med denne måde at lukke en virksomhed på, er at inddrage virksomhedens formue for så at fordele denne på kreditorer, der mangler at blive betalt. En kreditor kan indgive en konkursbegæring, men selskabet kan også indgive en konkursbegæring mod sig selv, en såkaldt egenbegæring. 

Det er en god ide at alliere sig med en advokat, der kan bistå med din konkurskarantænesag, hvis du får et brev om det. Dette sker hvis man ikke stopper al virksomhed i tide, når der er begæret om konkurs. Lukning gennem konkurs er sjældent et ønskelig udfald og det er ikke den mest økonomiske måde, at få lukket sin virksomhed på. Denne måde at få lukket sin virksomhed på, tyder først og fremmest på alvorlige økonomiske problemer i virksomheden, men siden konkurssager også skal gennem skifteretten, kan selve konkursen også blive en dyr affære, i tillæg til at selskabets eventuelle formue fordeles på kreditorer. Man mister også retten til at styre over virksomheden, når den er begæret konkurs. 

Lukke virksomhed ved tvangsopløsning