Det er vigtigt for alvor at komme i gang med den digitale omstilling. Investeringer i ny teknologi og digitalisering kan øge virksomhedernes produktivitet, men danske SMV’er udvikler sig ikke lige så hurtigt som i de bedste lande. Rasmus Jarlov, Erhvervsminister.

Vi skal have SMV’erne til at vokse

Små og mellemstore virksomheder er en central del af dansk erhvervsliv. Langt størstedelen af danske virksomheder ligger inden for denne kategori, og dermed er deres vækst vigtig for dansk økonomi og velstand.

Derfor er det også vigtigt, at SMV’erne har gode rammer og vækstbetingelser – og ikke udsættes for unødigt bøvl og bureaukrati. Når man ikke er en stor virksomhed, kan administration og regler fylde uforholdsmæssigt meget og tage vigtig tid fra at drive og udvikle kerneforretningen. Derfor har jeg især haft fokus på at komme snærende regler til livs.

I det hele taget har regeringen været optaget af, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Ikke mindst for SMV’er, så der skabes øget vækst og fremgang. Her er det værd at fremhæve nogle vigtige faktorer, som har betydning for SMV’ernes muligheder for at udvikle sig og vokse: Digitalisering, kapital og talent.

 Investeringer i ny teknologi og digitalisering kan øge virksomhedernes produktivitet, men danske SMV’er udvikler sig ikke lige så hurtigt som i de bedste lande.

Det er vigtigt for alvor at komme i gang med den digitale omstilling. Investeringer i ny teknologi og digitalisering kan øge virksomhedernes produktivitet, men danske SMV’er udvikler sig ikke lige så hurtigt som i de bedste lande. Og opsvinget er et godt tidspunkt til at investere digitalt. Danske virksomheder har gode muligheder; vi har know-how og en befolkning, der ser positivt på digitale løsninger. Det understøtter regeringen med strategien for Danmarks digitale vækst, som på en række fronter skal hjælpe erhvervslivet med den digitale omstilling og e-handel.

En anden væsentlig faktor er adgangen til kapital. Det er regeringens ambition, at Danmark skal have mere risikovillig kapital. Det er vigtigt at aktivere de private investorer, der har kompetencerne til at vurdere vækstpotentialet i de danske virksomheder. Derfor skal investeringer som udgangspunkt finansieres af dem. Men regeringen har også søsat flere initiativer, som skal understøtte adgangen til risikovillig kapital – blandt andet et investorfradrag, et matchfinansieringsprogram og en reform af det offentlige erhvervsfremmesystem.

Adgangen til de rette medarbejdere og kompetencer er en tredje vigtig faktor, når det gælder SMV’ernes vækst. Et højt ønske hos erhvervslivet er at sænke beløbsgrænsen, så adgangen til udenlandsk arbejdskraft bliver lettere. Personligt så jeg den gerne sænket, men det er der ikke politisk flertal for. Der er imidlertid gjort andre tiltag, for at fremme de rette kompetencer og talentmasse. Regeringen har for eksempel indgået en teknologipagt med blandt andet erhvervslivet, og forskerordningen er udvidet fra fem til syv år.

Det glæder mig, at der nu bliver sat yderligere fokus på vækst i SMV’er, for der kan siges meget mere om, hvordan vi sikrer deres vækst og udvikling, ikke bare set med ministerbriller, men også med erhvervslivets egne.  God læselyst.