"De mindre virksomheder investerer væsentligt mindre i digitalisering, end de store, og halter dermed bagefter i den digitale omstilling. Det kan på sigt blive et alvorligt problem i en globaliseret konkurrencesituation " - Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering i Dansk Erhverv.

Stor interesse for millionpulje til digitalisering og forbedret e-handel

Digital omstilling: Et tilbud om 100.000 kr. i støtte til yderligere digitalisering og forbedrede e-handelskompetencer betyder, at Erhvervsstyrelsen i øjeblikket modtager massevis af ansøgninger fra små og mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder – de såkaldte SMV’er – bombarderer i øjeblikket Erhvervsstyrelsen med ansøgninger om økonomisk støtte til rådgivning indenfor digital omstilling og udvikling af e-handel.

Tilbuddet om 100.000 kr. i støtte til privat rådgivning indenfor de to discipliner er da næsten også for godt til at være sandt. Men den er god nok, siger fagchef for digitalisering i Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard:

”Tilbuddet er en del af regeringens SMV:Digital initiativ, som har fokus på konkret og forretningsnær digitalisering i virksomhederne,” siger han og peger på, at rådgivningen f.eks. kan dreje sig om afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

SMV’erne sakker bagud

Men selvom der er begejstring for initiativet, er det sat i verden på en lidt kedelig baggrund.
De danske SMV’er sakker nemlig bagud, når det handler om at udnytte de digitale muligheder i alt fra nye produkter til smartere arbejdsgange og effektiv e-handel.

Ny teknologi kræver, at man har ressourcer, overblik og tid til ­implementering, og det er ofte en mangelvare i SMV-segmentet
Janus Sandsgaard

”De mindre virksomheder investerer væsentligt mindre i digitalisering, end de store, og halter dermed bagefter i den digitale omstilling. Det kan på sigt blive et alvorligt problem i en globaliseret konkurrencesituation – både for den enkelte virksomhed, og for samfundet generelt,” siger Janus Sandsgaard og fortsætter:

”Der er som sådan ikke noget mærkeligt i, at de små og mellemstore er mere tilbageholdende. Ny teknologi kræver, at man har ressourcer, overblik og tid til implementering, og det er ofte en mangelvare i SMV-segmentet. I det lys er tilskudspuljen en gylden mulighed for at hente hjælpen ind udefra og dermed overkomme nogle af de største forhindringer.”

45 mio. kr. til støtte

Startskuddet til den første ansøgningsrunde med en pulje på 24,6 mio. kr., blev afgivet den 5. april. I andet halvår af 2019 følger anden runde, hvor der introduceres et mindre tilskud på 25.000 kr. i kombination med en indledende workshop. Janus Sandsgaard, der også er medlem af regeringens SMV:Board, fortæller, at det er først til mølle-princippet der gælder ved uddelingen af støttemidlerne. Derfor undrer det ham heller ikke, at der er travlt med ansøgningerne ude i virksomhederne.

”Der er selvsagt meget store gevinster at hente ved f.eks. at få digitaliseret manuelle arbejdsgange eller ved at blive endnu skarpere til e-handel. Pengenes tildeles efter først-til-mølle-princippet, så det er bare med at komme i gang,” lyder opfordringen.

Tags: ,
Kort om SMV:Digital

SMV:Digital udspringer af regeringens ”Strategi for Danmarks ­digitale vækst”, og har til formål at understøtte den digitale omstilling og udvikling af e-handel i små og mellemstore virksomheder.

Initiativet består af forskellige tilbud til virksomhederne, herunder tilskud til privat rådgivning om afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for SMV:Digital, mens Erhvervshus Midtjylland står for programmets daglige drift.

Puljen i første ansøgningsrunde er på 24,6 mio. kr. Heraf er 12,7 mio. kr. øremærket til privat rådgivning om digital omstilling eller automatisering, og 11,9 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om e-handel.

Første ansøgningsrunde startede 5. april og lukker igen den 10. juni, medmindre puljen er opbrugt forinden.