"I en travl dagligdag kan det være svært at følge op på forretningsplaner, men der er tendens til, at det er lettere at få gjort, når man har forpligtet sig over for eksempelvis en bestyrelse" - Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland. Foto: Colourbox.

Sådan får smv’erne hjælp til at vokse

SMV VÆKST har spurgt tre steder, hvor mange små og mellemstore virksomheder samt iværksættere søger råd og ­vejledning. Hvad spørger de om for at håndtere problemer og udfordringer i dagligdagen – og for at få virksomheden til at vokse? Og hvad kunne smv’er med fordel bruge kræfter på? Læs svarene fra revisoren, det regionale erhvervsfremmehus og erhvervsorganisationen.

Tags: ,

”Vi tør stille de rigtige spørgsmål”

Brian Bertelsen, administrerende direktør i Revision Limfjord med afdelinger i Holstebro og fem andre nordvestjyske byer. Har kunder i en lang række brancher.

”De helt store udfordringer for små og mellemstore virksomheder er, hvordan de kan udvikle forretningen, og hvordan de kan øge omsætningen ud over den organiske vækst. Med vores kendskab til virksomhederne fra det løbende arbejde med revision og regnskaber bliver vi ofte inddraget ved opkøb, som typisk er aktuelt i brancher med konsolidering.”

”Virksomheder kan nogle gange have en tendens til at stirre blindt på af konkurrenterne og dens omsætning. Vi bidrager typisk med at afdække, om ledelseskapaciteten til et opkøb er til stede, og om de to virksomheder passer godt sammen, ikke kun ”branchemæssigt”, men også kulturelt. Vi hjælper desuden med at afdække, om tidspunktet for et opkøb er det rette, og med at opstille succespunkter og en tidsplan eller drejebog for en overtagelse. Helt overordnet kan forskellen på succes eller fiasko ved et opkøb være, om virksomheden har styr nok på sin egen forretning i forvejen.”

”Vi har et bredt kompetencefelt at trække på, og helt generelt er det vores force, at vi tør stille de rigtige spørgsmål, både om opkøb og den løbende drift. Mange smv’er har en ejerleder, som de ansatte er tæt på, men vi tør stille de følsomme spørgsmål på den gode måde og bidrage til, at der bliver lagt forretningsplaner og strategiplaner. De skal være realistiske, og vi kan være med til at følge op på dem.”

”Få fokus på det vigtige”

Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland, som fra Sorø og flere andre byer hjælper iværksættere og smv’er i ­Region Sjælland.

”Virksomhederne efterspørger især rådgivning om salg/markedsføring, strategiske udfordringer, ledelse og internationale fremstød. I et vist omfang får vi også spørgsmål om finansiering, men det fylder ikke så meget som før. Til gengæld er nogle virksomheder begyndt at spørge om, hvordan de skal håndtere, at det er sværere at få arbejdskraft.”

”Vedrørende salg og strategiske udfordringer kan det fx handle om, at markedsbetingelserne har ændret sig: Før kunne virksomheden møde kunder på messer, nu sker salget i stedet digitalt, og hvordan skal det håndteres? Vi hjælper desuden med, hvordan virksomhederne kan få nye kunder, og hvordan de forholder sig til, hvis eksisterende kunder ikke betaler nok i forhold til den service, de får.”

Helt overordnet prøver vi at få flyttet fokus fra, hvor ejerlederen har travlt, til dér, hvor det er vigtigt for forretningen

”Helt overordnet prøver vi at få flyttet fokus fra, hvor ejerlederen har travlt, til dér, hvor det er vigtigt for forretningen. Mange ejerledere er viceværter i deres egen virksomhed og har påtaget sig en rolle, hvor de er brandslukkere og løser en masse praktiske ting. Vi prøver at hjælpe dem op i helikopteren og vurdere, hvor de bruger deres tid bedst muligt.”

”Vi anbefaler ofte at etablere en bestyrelse eller et advisory board (rådgiverpanel, red). I en travl dagligdag kan det være svært at følge op på forretningsplaner, men der er tendens til, at det er lettere at få gjort, når man har forpligtet sig over for eksempelvis en bestyrelse. Nogle gange går vi ind i et rådgivningsforløb, hvor vi efter tre, seks eller ni måneder følger op på, hvordan de opstillede mål er nået.”

Netværk er vigtige

Jasmina Pless, chefkonsulent i Dansk Erhverv, der organiserer 15.000 små, mellemstore og store virksomheder.

”Lovgivningen bliver mere og mere kompleks, og derfor får vi flere henvendelser fra vækstvirksomheder om lovkrav og regler. De færreste mindre virksomheder har selv en juridisk afdeling.”

”Vi får mange henvendelser om ansættelsesret, og vi afholder løbende workshops om personaleforhold. Spørgsmålene til vores hotline handler blandt andet om barselsregler, overenskomster og den nye ferielov. Vi får også forespørgsler fra helt små virksomheder, når de vokser og skal ansætte den første medarbejder.”

”Vi bliver desuden spurgt om fx lejekontrakter og, som noget nyere, kontrakter med bloggere, som virksomhederne samarbejder med.”

”Eksport og salgsfremstød fylder også en del. Nogle vækstvirksomheder er ikke selv store nok til at etablere sig i fx Tyskland og vil gerne i kontakt med indkøbs- eller salgsagenter. Her har vi blandt andet en stor database, og vi kan hjælpe med at indgå agentaftaler.”

”Foruden rådgivning på vores hotline har vores mindre medlemsvirksomheder i høj grad behov for netværk til store virksomheder, og derfor er mange af de mindre virksomheder glade for at deltage i events og branchenetværk.”