Foto: Colourbox

Ny ferielov på vej til danskerne

Det er gået op for de fleste danskere, at vi skal have en ny ferielov, og lige nu er vi faktisk midt i den overgangsordning, der skal gøre os klar til, at den nye ferielov for alvor træder i kraft den 1. september 2020. Men hvorfor skal vi egentligt have en ny ferielov, og hvad indeholder den?

I EU har vi ikke fælles ferieregler, men der er regler om, at alle medarbejdere som minimum har krav på fire ugers betalt ferie om året. De fleste tænker, at det har vi også i Danmark, hvor alle medarbejdere som følge af den nuværende ferielov har fem ugers ferie, men der er faktisk en del grupper, der ikke har ret til betalt ferie.

Med det nuværende ferieoptjeningsprincip er det sådan, at man optjener ferie et år og afholder det næste, men det betyder jo, at folk der kommer ind på arbejdsmarkedet efter endt studier, frivillig orlov, hjemvendt fra udenlandsophold og lignende ikke har optjent ferie. Da det er i strid med EU´s regler blev Danmark pålagt at rette op på det, og derfor har vi nu en ny ferielov på vej.

Samtidighedsferie

Når man skal sikre sig, at alle har ret til ferie med det samme, må vi væk fra det optjeningsprincip, vi kender i dag. Vi kan altså ikke optjene det ene år og afholde det næste år. I stedet må vi have optjening og afholdelse til at følges ad. Vi skal derfor nu fremover holde ferie løbende med, at vi optjener den. Rent praktisk betyder det, at vi i overført betydning får en ”ferie-bankbog”, hvor der løbende hver måned sættes 2.08 dage ind. Disse dage kan vi så ”trække” fra, når vi holder ferie.

Nyt ferieår

Når danskerne nu ikke som tidligere går i gang med et nyt ferieår, hvor der automatisk står en ”pose” feriedage, men i stedet skal spare dem op løbende, så er der jo også behov for at kigge på, hvor de fleste danskere holder ferien, så man dermed sikre sig, at der er feriedage til rådighed. Derfor har vi også set, at danskerne har fået et nyt ferieår. Oprindeligt gik vores ferieår fra 1. maj til 30. april, men fra 1. september 2020 og fremover vil ferie-optjeningsåret gå fra 1. september til 31. august. Ferieafholdelsesåret er selvfølgelig samme på periode, dog forlænget således, at danskerne kan holde deres ferie helt frem til 31. december.  Dermed får man en periode på 16 måneder til at holde sin ferie i.

Som vi kender i forvejen

Det er klart, at en ændring af optjeningsprincippet og en ændring af ferieåret medfører en række nye forhold i ferieloven, men når det så er sagt, så er der faktisk også en masse ting, der helt ligner det, vi kender i forvejen, nemlig:

 • Antal feriedage: Vi optjener stadigvæk 25 feriedage på et ferieår. Sidder der nu nogen og tænker, at man da har seks ugers ferie, så skal man huske, at den sjette ferieuge stammer fra aftale eller overenskomst.
 • Ret til at holde ferie – uanset om man har opjent feriedage. Skal man selv betale for feriedage, så trækkes man med 4,8% af lønnen per dag.
 • Optjening af feriedage eller feriepenge
 • Fastlæggelse af ferien
 • Ferie i forbindelse med opsigelse
 • Udbetaling af feriepenge
 • Overførsel af ferie

Overgangsordning

Når man skal gå fra en ferielov til en ny, så giver det næsten sig selv, at der må være en overgangsordning. Den overgangsordning er vi i fuld gang med nu, og den har overordnet to formål. Det første er, at vi skal have flyttet ferieåret, og det gør vi ved, at vi her fra 1. maj 2020 har et forkortet ferieår. Det betyder, at medarbejdere, der har arbejdet i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 har optjent 16,7 feriedage, som de kan afholde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Det andet formål er at få tidligere feriepenge/dage ”ud af systemet”, for hvis man ikke fik det, så ville alle medarbejdere jo stå med 25 gamle feriedage optjent året før, og samtidig få 25 feriedage gennem de nye ferieår. Denne problemstilling har man løst ved, at alle feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og udbetales, når folk forlader arbejdsmarkedet.

Husk at tage stilling til / følge op på følgende:

 • Må medarbejderne holde ferie på forskud i andre situationer, end der hvor loven hjemler medarbejderne en ret? Hvis ja, hvor meget må man så gå i ”minus”?
 • Hvordan vil I fremover udbetale ferietillæg? (med den nye ordning er der kun to udbetalingsmuligheder, så tag stilling)
 • Husk at checke eventuelle overenskomster for andre ferieregler.
 • Hvordan vil I administrere overgangsordningen, her tænkes primært på det forkortede ferieår, der optjenes 1. januar 2018 til 31. august 2019 til afholdelse til perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020?
 • Hvordan opgør I det tilgodehavende, som skal indefryses fra ferieåret 1. september 2019 – 31. august 2020? Og vil I indbetale til den særlige feriefond, eller administrer I pengene selv?
 • Likviditetsovervejelser, når man ikke længere kan hensætte feriemidlerne til året efter.