Sponseret af Stofa Erhverv og Eniig Fiber

Mangel på it-kompetencer udfordrer smv’erne

De danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har svært ved at tiltrække de rigtige it-kompetencer, og derfor ­bliver potentialet i it-investeringer ikke udnyttet – det viser en ny undersøgelse fra Stofa Erhverv og Eniig Fiber.

Der er rift om medarbejdere med gode it-kompetencer, og det betyder, at det kan være svært for de små og mellemstore virksomheder at udnytte det kæmpe potentiale der ligger i it og derigennem vækste deres virksomheder.

Stofa Erhverv og Eniig Fiber har i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse undersøgt, i hvilket omfang danske smv’er er påvirket af manglen på it-kompetencer, og om det har bremset ­deres investeringer i it-løsninger.

Heldigvis så ­behøver man ikke de store it-kompetencer for at høste de lavt ­hængende frugter
Stig Yding Sørensen

Stig Yding Sørensen, senior­specialist hos Teknologisk institut, har været dybt involveret i analysen, og han ikke er i tvivl om, at danske smv’er har et ­problem, når det kommer til at tiltrække it-­kompetencer.

”Og så alligevel ikke, for det kommer lidt an på, hvilket digitaliseringsniveau vi snakker om. Vi har spurgt ind til, hvordan de danske virksomheder bruger it, og dem der bruger it til tekstbehandling og små enkle regneark har ikke noget problem. Men når man rykker en klasse op og snakker om dataudveksling, at trække data ud fra onlinedatabaser og lignende, så er der langt færre, der kan bruge de muligheder, og det er der, udfordringen ligger,” forklarer Stig Yding Sørensen.

Der er nemlig rift om it-kompetencerne, og samtidig står virksomhederne overfor den udfordring, at de kan være alt for dyre eller mangelfulde.

”Faktisk er der så meget rift om de ­rigtige it-kompetencer, at de bliver headhuntet ­allerede inde fra studiet, hvor de nærmest bliver gift væk til virksomhederne,” siger Stig Yding Sørensen.

Blandt danske smv’er er det ifølge undersøgelsen kun 20% der siger, at de i høj grad har de nødvendige kompetencer, og det er ikke godt nok.

”Man går måske glip af nogle forretningsmuligheder, og hvis andre kan udnytte dem, så kommer de ikke tilbage igen,” pointerer Stig Yding Sørensen.

Undersøgelsen fortæller da også, at ­mange ikke føler at de udnytter det ­potentiale, der er i it, og det mener Stig Yding Sørensen er ærgerligt.

”It kan bygge nye funktioner ind i produkterne og der er pænt mange effektiviseringsmuligheder i it. Så det er surt, hvis det kun er 25%, der mener, de udnytter de muligheder. Og når så mange siger nej, så ved de godt, at de misser nogle muligheder,” forklarer Stig Yding Sørensen.

Men heldigvis så stopper mangel på it-kompetencer ikke danske smv’er i at ­investere i ny It.

Undersøgelsen viser, at der er en stor ­p­arathed til at investere i nyt It, og det ­mener Stig Yding Sørensen er rigtig godt.

”Heldigvis så behøver man ikke de store it-kompetencer for at høste de lavt hængende frugter. Der er stadig en værdi i at få indført nyt, selvom man ikke kan udnytte den fuldt ud. Men det ville da være en stor fordel, hvis de kunne få det fulde potentiale ud af deres investeringer,” slutter Stig Yding Sørensen.

Om undersøgelsen

Stofa Erhverv og Eniig Fiber har i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse interviewet 808 danske virksomheder om vigtigheden af digital infrastruktur, digitale kompetencer og det digitale mindset, når internettet er meget afgørende for at kunne drive forretning.

Virksomhederne er fordelt på de fem brancher Detail, Bygge og ­anlæg, Liberale erhverv, Landbrug og Industri.

Det er der kommet seks rapporter ud af, én for hver branche samt en samlet ­rapport.

Du kan læse mere om undersøgelsen, og downloade rapporter her:

eniig.dk/erhverv-­digitalisering
stofa.dk/erhverv/­digitalfremtid

 

Tags: ,

Eksempler på resultater fra digitaliseringsundersøgelsen

Udnytter I de forretningsmæssige muligheder, der ligger i den it og den digitale teknologi, som I har?

I høj grad: 26%

I nogen grad: 40%

I mindre grad: 22%

Slet ikke: 5%

Ved ikke: 7%

Har virksomheden de kompetencer, som skal til for at få mest mulig forretning ud af investeringer i it og ny digital teknologi?

I høj grad: 19%

I nogen grad: 39%

I mindre grad: 27%

Slet ikke: 8%

Ved ikke: 7%

Hvad har I gjort for at få viden i virksomheden til at udnytte den it og digitale teknologi, som I har investeret i? (flere svarmuligheder)

Intern oplæring: 26%

Oplæring hos ­leverandørerne: 13%

Eksterne kurser og ­rådgivning: 36%

Hyret medarbejdere med de rette kompetencer: 19%

Ingenting eller prøvet os frem: 25%

Andet: 5%

Har I inden for de ­kommende 1 til 2 år konkrete planer om at investere i …

Har planer om at ­investere i it-kurser: 40%

Har planer om at ­investere i it-sikkerhed: 36%

Har planer om at ­investere i it-systemer: 26%

Har planer om at ­investere i avanceret it-udstyr: 14%

Har planer om at­ ­investere i it-­automation: 13%

Vil nye digitale ­konkurrenter overhale og lukke ­virksomheder?

I meget stor ­udstrækning: 5%

I stor udstrækning: 13%

I mindre udstrækning: 31%

Slet ikke: 3%

Ved ikke: 15%

Giver digitale ­teknologier adgang til nye produkter eller markeder?

I meget stor ­udstrækning: 11%

I stor udstrækning: 30%

I mindre udstrækning: 33%

Slet ikke: 13%

Ved ikke: 13%

Gør mangel på ­kompetencer til nye teknologier det svært at følge med?

I meget stor ­udstrækning: 5%

I stor udstrækning: 20%

I mindre udstrækning: 30%

Slet ikke: 30%

Ved ikke:1 5%

Mileage Book teamet

Svært at finde kvalificerede udviklere

Det danske softwarehus, Mileage Book, står bag en af de mest populære apps til kørselsregnskab, og de har en udfordring. De har meget svært ved at finde kvalificerede udviklere til deres virksomhed, og det bremser deres vækst.

For Carsten Guldhammer, der er administrerende direktør i den danske softwarevirksomhed, Mileage Book, har længe været på udkig efter flere ressourcer, for Mileage Book er en succes, og for at kunne vækste virksomheden, er det vigtigt at deres software udvikler sig hele tiden.

”Mileage Book er ikke bare en online kørebog, du kan registrere din kørsel i. Det er et værktøj, der optimerer hverdagen, så du kan fokusere på dit job og ikke på at registrere kørte kilometer. Men vi står og skal bruge 3 medarbejdere med ekspertise indenfor app-udvikling, og det har vi gjort længe,” fortæller Carsten Guldhammer.

Vores situation er ikke unik, mange danske virksomheder står i samme situation, og hvis vi ikke får uddannet flere it-kompetencer, så vil vi nok se jobs flytte ud af landet
Carsten Guldhammer

Men de oplever at stå i den underlige situation, at når det kommer til it-kompetencer, så er alt bare ryddet, og det stiller Mileage Book i en svær situation.

”Vi kan ikke undvære nye udviklere, for det vil hæmme vores vækst. Vi har en fin vækst, som det er lige nu, men hvis vi havde de ekstra hænder, så kunne det være endnu vildere,” pointerer Carsten Guldhammer.

Det betyder, at Mileage Books ledelse går med tanker om, hvordan man i stedet kan få de nødvendige ressourcer, når det nu er så svært at finde dem i Danmark. En af tankerne er at hente helt nyuddannede ind i firmaet, og så give dem den nødvendige træning, men selv det er en udfordring.

”Når vi skal finde kompetencer direkte fra skolen, så skal vi faktisk helst finde dem minimum et halvt år inden de bliver færdige for at få de bedste. Faktisk er det bedst at få dem allerede i et praktikforløb, men selv det er svært,” forklarer Carsten Guldhammer.

En anden mulighed, som Carsten Guldhammer og hans folk udforsker er, at gå uden for Danmark efter de rette medarbejdere, men det ønsker de ikke, hvis det kan undgås.

”Outsourcing giver andre udfordringer, og vi vil helst have folk inde i huset. Men det er noget, vi overvejer. Ligesom vi også har overvejet at købe et team i Egypten eller Ukraine. Men jeg synes ikke om ideen, og samtidig er det jo også danske skattekroner, der flytter ud af landet,” siger Carsten Guldhammer.

Så for at gøre Mileage Book så attraktiv som mulig er Carsten Guldhammer meget opmærksom på, at firmaet skal ­virke som de ansattes andet hjem, nærmest som en forlængelse af deres skoletid eller uddannelse.

”Vores situation er ikke unik, mange danske virksomheder står i samme situation, og hvis vi ikke får uddannet flere it-kompetencer, så vil vi nok se jobs flytte ud af landet,” slutter Carsten Guldhammer.