Foto: Ulrik Jantzen/BuroJantzen.com

Ingen genstart uden likviditet i SMV’er

Når Danmark skal på fode igen på den anden side af coronakrisen, vil SMV’ernes likviditet være af største betydning. Derfor må regeringen sikre tiltag, der styrker SMV’ernes likviditet. Kortere betalingsfrister vil hjælpe.

Med coronapandemien har en økonomisk krise på rekordtid manifesteret sig overalt i verden og i det danske samfund. Virksomheder er lukket ned, medarbejdere sendt hjem og aktiviteten i samfundet er bremset hårdt op.

Store hjælpepakker er vedtaget for at holde hånden under beskæftigelsen og erhvervslivet – og de hjælper mange. Alligevel falder nogle virksomheder igennem og er nødt til at afskedige, eller lukke. Udsigterne er endnu uklare for, hvor det hele ender.

En ting står imidlertid klart: Grundlaget for genstart af dansk erhvervsliv og den fremtidige vækst er de små og mellemstore virksomheders (SMV) likviditet.

SMV’erne betyder noget

SMV’er udgør 99 pct. af de omkring 300.000 danske virksomheder og tegner sig for lige over halvdelen af de privat beskæftigede.

SMV’erne er således afgørende for samfundets vækst og velfærd – både lokalt og nationalt.

Uden SMV’er ville væksten, arbejdsplads- og lærepladssituationen lokalt se sløj ud. Uden de små leverandører, ville de store virksomheder ikke være til. Uden små iværksættere går vi glip af nye innovative forretningsideer, der måske bliver til fremtidens store virksomheder.

Uden SMV’er ville landets skattegrundlag se helt anderledes ud.

Spørgsmålene er:
Er de virksomheder i tiden efter corona-krisen i stand til at betale lønninger, husleje og deres driftsmidler? Er de i stand til at finansiere deres indkøb af materialer, indtil de får dem forarbejdet og solgt videre? Har de adgangen til kapital – på fair vilkår?

”Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid,” sagde Mette Frederiksen for et par uger siden om vores ældre og svageste medborgere. Det kunne lige så godt have været SMV’erne, hun talte om.

De store presser de små

Efter finanskrisen tvang mange store virksomheder de små til at acceptere betalingsfrister på op mod 180 dage. De store tørrede deres likviditetsudfordringer af på de små. Det gør de stadig – og flere kommer vil givetvis komme til efter denne krise.

Den nuværende adgang til likviditet og de store virksomheders lange betalingsfrister, gør det til en politisk opgave at sikre, at SMV’erne på den anden side af hjælpepakkerne også har fair vilkår til at komme på fode igen. Vi ved, at lange betalingsfrister – selv under normale forhold – vil kvæle de små virksomheder. 25 pct. af alle konkurser i EU kan tilskrives sene betalinger. Det tal bliver værre, hvis ikke politikerne griber ind.

Skal SMV’erne kunne rejse sig og bidrage til fremtidens vækst og velfærd må SMV’erne have bedre likviditetsvilkår. Politisk bør man begynde med, at sikre SMV’ernes adgang til deres egne penge ved at indføre en lovbestemt betalingsfrist på max 30 dage.