Sponseret af AL Finans

"Hver virksomhed har forskellige ønsker og holdninger til for eksempel kundens debitorhåndtering og rykkerpolitik, som vi tager hensyn til,” siger AL Finans’ markedschef Peter Muus Mogensen.

Gør kreditsalg til kontantsalg

Når en virksomhed vokser i størrelse, er der brug for likviditet. Når den vokser uden for landets grænser, er der også brug for indsigt. Fordi AL Finans er til for SMV’erne, har de specialiseret sig i begge dele via ­factoring, der gør kreditsalg til kontantsalg.

Konkret foregår factoring ved, at virksomhederne selv fakturerer deres kunder, og derefter overdrager fakturaen til AL Finans mod at få 80 procent af værdien udbetalt øjeblikkeligt.

De resterende 20 procent fratrukket finansieringsomkostninger for betalingsperioden får virksomheden, når deres kunde har betalt. AL Finans håndterer indbetaling af fakturaen og rykker for den, når det er nødvendigt.

Factoring er ­udviklet og anvendt til små og mellemstore ­virksomheder i vækst, der har brug for likviditet
Uffe Wichmann, salg- og marketingdirektør hos AL Finans

”De fleste virksomheder har et kontinuerligt likviditetsbehov, men enkelte virksomheder bruger factoring til at finansiere sæsonudsving, og de fleste lægger hele deres portefølje hos os,” fortæller Uffe Wichmann, der er salg- og marketingdirektør hos AL Finans og fortsætter:

”Factoring er udviklet og anvendt til små og mellemstore virksomheder i vækst, der har brug for likviditet. Alligevel er mange af vores kunder faste og bliver her, også når de ikke har det samme behov for hurtig likviditet”.

Altid individuel tilpasning

Der er flere årsager til, at AL Finans har solide kunderelationer, der for nogens vedkommende har strakt sig over tre årtier. En holdning til lange og ligeværdige samarbejdsrelationer danner fundamentet herfor. Muligheden for hurtig kapitaltilførsel, så snart der er brug for det, er også attraktiv, og endelig er den outsourcede administration en lettelse for mange SMV’er.

”Vi har egen IT-platform, som understøtter og integrerer med virksomhedens økonomisystem. Vi tilpasser alt individuelt, præcis som vi gør med kundens debitorhåndtering. Hver virksomhed har forskellige ønsker og holdninger til for eksempel kundens debitorhåndtering og rykkerpolitik, som vi tager hensyn til,” siger AL Finans’ markedschef Peter Muus Mogensen.

Når danske virksomheder indtager nye eksportmarkeder, er de ofte på udebane, og her træder vi til
Peter Muus Mogensen, markedschef hos AL Finans

Den individuelle tilgang giver de tætte relationer til virksomhederne. Også når de vokser ud over landets grænser, fortæller markedschefen:

”Når danske virksomheder indtager nye eksportmarkeder, er de ofte på udebane, og her træder vi til. Det kan blandt andet være i forhold til kommunikation på det lokale sprog og mulighed for lokal indbetaling”.

Alt dette er muligt, fordi AL Finans er en del af en større koncern, og derfor både finansielt og i forhold til kompetencer har et stærkt bagland. AL Finans er ejet af ­Arbejdernes Landsbank.

Til udvikling på toppen

”Vi er blandt andet sat i verden for SMV’erne, og vi er vokset i takt med dem. Finanskrisen ligger heldigvis langt væk nu, men den lærte de fleste, at spredning på såvel aktiver som finansieringskanaler er hensigtsmæssigt,” minder Uffe Wichmann om og uddyber:

”Derfor anbefaler vi factoring som et supplement til klassisk finansiering for eksempel i form af kassekredit. Factoring er et velegnet greb, hvis virksomheden er udfordret i forhold til at få tilført kapital nok og hurtigt nok”.

For den øvre del af de SMV’er, AL Finans samarbejder med, tegner der sig et typisk billede af, at de vækster mere på toppen end på bunden.

”Det tager tid for en virksomhed at konsolidere sig. Mens den er ung og vokser, er der brug for likviditet til at udvikle sig, fordi vækst ofte kræver investeringer, større lokaler og flere medarbejdere.

Peter Muus Mogensen,
markedschef hos AL Finans

Uffe Wichmann, salg- og marketingdirektør hos AL Finans

Derfor vokser virksomhedens bundlinje sjælendt i samme omfang som dens omsætning”.

Ofte er det på debitorsiden, at balancen hælder til den gale side på grund af lange betalingsfrister på både 60, 90 og i nogle tilfælde helt op til 120 dage. Derfor giver det rigtig god mening at lade netop factoring finansiere væksten.

Tags: ,

Fakta om ­factoring

 • Du sender en faktura til din ­kunde
 • AL Finans overtager fakturaen
 • Du får 80% af fakturabeløbet
 • AL Finans afventer betaling – rykker evt.
 • Du får efterfølgende de sidste 20% ­fratrukket finansierings­omkostninger
 • AL Finans håndterer al ­debitoropfølgning

Fordele ved ­factoring

 • Øjeblikkelig likviditet til udvikling
 • Administrative lettelser
 • Frigjort tid og flere ressourcer
 • Fleksibel og individuel ­løsning
 • IT-integration giver overblik
 • Større sikkerhed for betaling
 • Få kreditforsikring som ­supplement for at sikre din virksomhed mod tab på debitorer