"En undersøgelse, som Oxford Research har stået for, viser bl.a. at der sker en værditilvækst på 41 procent indenfor de første fem år, når en virksomhed ansætter en akademiker" - Louise Bruun Rosenbaum. Foto: Akademikerkampagnen.

Flere SMV’er får øjnene op for at akademikere skaber vækst

Innovation og værditilvækst er nogle af de gevinster, som små og mellemstore virksomheder oplever, når de tager­ ­skridtet og ansætter en akademiker.

Flere og flere SMV’er har fået øjnene op for, at en akademiker i medarbejderstaben kan bidrage solidt til virksomhedens fortsatte vækst og udvikling.

Og i en situation, hvor godt en fjerdedel af de små og mellemstore virksomheder oplever, at det er blevet sværere at skaffe kompetent arbejdskraft, er den indsigt guld værd.

Det siger Louise Bruun Rosenbaum, der er chefkonsulent i den faglige hovedorganisation Akademikerne (AC).

Her har man siden 2007 med stor succes drevet Akademikerkampagnen, der har som mål at bygge bro mellem ledige akademikere og virksomheder i SMV-segmentet.

”En undersøgelse, som Oxford Research har stået for, viser bl.a. at der sker en værditilvækst på 41 procent indenfor de første fem år, når en virksomhed ansætter en akademiker. Dertil kommer, at man i samme periode ansætter yderligere godt fem medarbejdere med ikke-akademisk baggrund. For os er det et bevis på, at akademikerne kan noget, som der er stor efterspørgsel på ude i virksomhederne,” siger hun.

Samme toner lyder fra Akademikernes A-Kasse, der udover sin egen rekrutteringsindsats også er med i styregruppen bag Akademikerkampagnen. Afdelingschef Karina Balling peger på viden og perspektivering som de afgørende kompetencer.

”En akademiker kan bidrage indenfor en række området som f.eks. dokumentation, kommunikation og marketing. Det fælles er, at akademikeren kan bruge sin viden og sin evne for perspektivering til at spotte vækstpotentialer, og dermed gøre virksomheden mere økonomisk bæredygtig,” siger hun.

Barrierer skal væk

Trods det viser de seneste analyser, at 8 ud af 10 mindre virksomheder i Danmark stadig ikke har en akademiker ansat. Det handler i høj grad om barrierer, der skal nedbrydes, siger Louise Bruun Rosenbaum.

Sammenlignet med for ti år siden har ­virksomhederne i dag et meget større ­kendskab til de ­ressourcer, ­akademikerne ­kommer med
Louise Bruun Rosenbaum

”Sammenlignet med for ti år siden har virksomhederne i dag et meget større kendskab til de ressourcer, akademikerne kommer med. Men der eksisterer stadig det, vi kalder for ”den dobbelte blindhed” – altså at nogle akademikere har svært ved at få øje på SMV’erne og omvendt.”

Karina Balling er enig:
”Den største hurdle er nok, at ansættelsen af en akademiker ikke nødvendigvis giver et positivt udslag på bundlinjen fra dag et, som en faglært måske gør. En akademiker skal mere ses som en investering, der på sigt vil skabe vækst. Dermed har vi stadig en stor oplysningsindsats foran os.”

De brændende platforme

I mange tilfælde skal der dog ikke mere end et møde til, for at virksomhederne kaster deres skepsis overbord, siger Louise Bruun Rosenbaum.

”I 2017 besøgte vi 1248 SMV’er, hvilket resulterede i konkrete jobåbninger hos en tredjedel af dem.”

Hun fortæller desuden, at man ofte ser det samme mønster og de samme behov, når man går i dialog med virksomhedsejerne omkring vækst og udvikling. Faktisk er behovene så ens og så store, at Akademikerkampagnen benævner dem ”De Seks Brændende Platforme”.

Det handler om, at virksomhederne ofte mangler tid til at tænke i vækst, og samtidig mangler viden om nye potentielle markeder. Ofte er man ikke helt knivskarp på, hvad der tiltrækker nye kunder, og hvad der ikke gør. Der kan vores akademikere gå ind og hente data frem, så det bliver muligt at arbejde på et mere videns baseret grundlag.

Manglende overblik og struktur er også to problemstillinger, som ofte går igen – især når en mindre virksomhed vækster. Louise Bruun Rosenbaum fortæller, at SMV’erne for at kunne lægge billet ind på større offentlige- samt EU-udbud ofte skal beskrive virksomhedens udviklingsplaner tre til fem år frem. Og det er tit en udfordring, hvis der står ”drift” over hele dagsskemaet.

Det med at kunne formulere fremtidsplanerne og i øvrigt levere sparring på virksomhedens ledelse og fastholdelsesbestræbelser – for ikke at tale om den grønne omstilling – det vil typisk være noget, en akademiker kan bidrage med,” lyder det.

Foretrækker generalister

Undersøgelsen fra Oxford Research viser også, at de akademikere, der i højere grad er generalister fremfor specialister, ofte er dem, der appellerer mest til de SMV’erne.

Derud over fremgår det, at 60 procent af de nyansatte kandidater, i de små og mellemstore virksomheder, kommer fra humaniora eller kommunikationsuddannelserne.

”Samtidig viser jobåbningerne, at kompetencer indenfor markedsanalyse, kommunikation samt salg og markedsføring er de mest efterspurgte. Derefter kommer projektledelse, strategi og forretningsudvikling og til sidst kompetencer indenfor IT & Web,” siger Louise Bruun Rosenbaum.

 

Louise Bruun Rosenbaum,
chefkonsulent i den faglige hovedorganisation Akademikerne.

Karina Balling, afdelingschef hos Akademikernes A-kasse.