Sponseret af TDC Erhverv

Anvendelsen af virtuelle og cloud baserede samarbejds- samt kommunikationsværktøjer er eksploderet under Corona krisen. Meget tyder på, at teknologien i dag er blevet så tilgængelig, at den for alvor er kommet for at blive. Her er det Microsoft Teams, der er i anvendelse. Foto: Microsoft.

Dansk ­erhvervsliv bliver aldrig det samme igen

Selv om Corona krisen kradser lige nu, har den for ­alvor sat skub i anvendelsen af virtuelle og cloud baserede ­samarbejdsværktøjer. På sigt vil det være med til at styrke de danske virksomheder og give mulighed for en langt mere effektiv ressourceudnyttelse.

”Der er ikke nogen tvivl om, at Corona krisen har accelereret en udvikling, der allerede var sat i gang, og der er heller ikke nogen tvivl om, at hverdagen kommer til at se anderledes ud for mange danske virksomheder, når vi på et tidspunkt forhåbentlig kommer rimeligt helskindet ud på den anden side”. Det siger Casper Bøyesen, der er direktør for cloud området i TDC Erhverv, og anledningen er, at siden Corona krisen for alvor lammede Danmark, er interessen for virtuelle og cloud baserede samarbejdsformer vokset eksplosivt. Både blandt de danske virksomheder generelt set og internt i TDC Erhverv, hvor man selv har set en stor vækst i brugen af f.eks. Microsoft Teams.

”Når landet er lukket ned, og stort set alt hvad der hedder fysiske møder er lagt i mølposen, vokser behovet for at kunne mødes virtuelt. Det samme så vi, da den islandske vulkan Eyjafjallajökull gik i udbrud for 10 år siden, og kæmpe askeskyer lammede det meste af den europæiske lufttrafik. I forhold til dengang har cloud-teknologi i mellemtiden gjort videoløsninger smartere, nemmere og billigere, hvilket får blivende betydning for virksomhederne”, siger Casper Bøyesen.

Tilgængelig for store som små

Med det mener han, at der er sket rigtig meget på 10 år, hvilket betyder at teknologien er blevet tilgængelig for alle. Det er ikke længere nødvendigt med forkromede mødelokaler, avanceret hardware og kæmpe skærme, der koster spidsen af en jetjager. Videokommunikation er kommet helt ud i vores smartphones, og udbuddet af løsninger, der kan håndtere et video­møde med op til flere hundrede deltagere, er omfattende og kan lejes på abonnementsordninger til et beløb, som skalerer 1:1 med virksomhedernes størrelse. Det betyder samtidig, at teknologien også er blevet tilgængelig for de små og mellemstore virksomheder. En mulighed, de har taget imod med kyshånd.

”Vi oplever, at mange kunder er blevet positivt overraskede over, hvor relativt let det er at samarbejde, selvom man ikke sidder fysisk sammen. Mange har haft adgang til Teams via Office 365, men det er ikke alle, som har brugt det i udbredt grad. Det gør de nu, og så bliver det jo interessant at se, hvad der sker, når de fysiske kontorer og uddannelsesinstitutionerne åbner op igen,” siger Andreas Stahl, der er Head of Modern Workplace hos Microsoft Danmark. Han føjer til, at man i Microsoft i mange år har arbejdet med et mantra om, at arbejde er en aktivitet – ikke et sted. En filosofi, som mange organisationer givet kan forholde sig til i dag.

Et paradigmeskifte er på vej

”Jeg er helt enig med Microsoft i den betragtning, og jeg er sikker på, at det har været en øjenåbner for mange virksomheder, hvor langt vi er kommet. Det faktum, at mange medarbejdere i disse uger får en masse erfaring i brugen af denne type løsninger, kommer til at ændre den kollektive opfattelse af, hvordan vi arbejder mest effektivt sammen. Jo flere der bruger dem, desto flere krav bliver der også stillet, og desto mere bliver der investeret i at gøre løsningerne endnu bedre”, siger Casper Bøyesen. Derfor understreger han vigtigheden af et kompetent netværk af partnere, der kan hjælpe såvel store som små virksomheder.

Hos TDC ­Erhverv har vi en bred berøringsflade med dansk ­erhvervsliv og har investeret store ressourcer i at udvikle en samlet platform til vores kunder – store som små. Mantraet for os er at gøre den nye digitale virkelighed så tilgængelig som mulig
Casper Bøyesen, direktør for cloud området i TDC Erhverv

Ligeledes er det vigtigt, at alle typer af virksomheder uanset størrelse og branche for alvor begynder at forholde sig til de moderne samarbejds- og kommunikationsværktøjer, og i den forbindelse mener han, der er ved at ske et paradigmeskift. Vi er eksempelvis vant til at bruge e-mailen som et dagligt værktøj, men ifølge er Casper Bøyesen, er den i sin grundform et asynkront værktøj. Man sender sin e-mail, går og venter og på svar, men ved i virkeligheden ikke rigtig om modtageren rent faktisk har læst den. Desuden er det nærmest umuligt at følge op, da synligheden er minimal. Så set ud fra de samarbejdsværktøjer, der er tilgængelige i dag, er e-mailen frygtelig gammeldags.

En chatbaseret arbejdsdag

”I en årrække var begrebet Unified Communications noget, alle talte om. Med de løsninger, vi tilbyder nu, dækker UC-begrebet meget bredere, så vi samler beskeder, møder, noter, filer, video og tale på én og samme platform. Med de muligheder, vi har i dag, vil jeg meget hellere kalde det for chatbaserede samarbejds- og kommunikationsplatforme. Det er ikke længere e-mailen, der er det centrale omdrejningspunkt. Derimod ser vi en stigning i brugen af chats, som bliver mere real-time, og hvor man lynhurtigt kan gå fra en besked til et tale-kald, der kan ende med et videomøde, hvor flere deltagere er inviteret med, og hvor mødenoterne automatisk er delt med deltagerne. Det er en meget effektiv måde at arbejde på. Jeg kan f.eks. nævne, at antallet af daglige chatbeskeder sendt via Microsoft Teams her i TDC Erhverv er vokset fra 5.000 til mere end 30.000 om dagen i løbet af sidste par uger”, siger Casper Bøyesen, idet han understreger vigtigheden af, at det skal være nemt for virksomhederne at komme i gang.

Netop i den forbindelse spiller cloud teknologien en vigtig rolle. Blandt andet for en virksomhed som TDC Erhverv, der servicerer en bred palet af danske virksomheder. Cloud gør det nemlig muligt at tilbyde en ensartet pakke med fuldstændig ens vilkår og samme funktionalitet uanset, om det er til en virksomhed med 5.000 brugere eller en enkeltmandsvirksomhed. Casper Bøyesen forklarer, at det særligt for de små og mellemstore virksomheder uden egne it-kompetencer kan være svært at navigere rundt i det digitale landskab og vælge den rigtige løsning. Derfor har TDC Erhverv lanceret et koncept med en online portal, hvor virksomhederne nemt og enkelt kan vælge den funktionalitet, de har brug for.


Direktørens gode råd

Sagt med et populært udtryk vil konsekvenserne af Corona krisen blive en game changer for dansk erhvervsliv. Gamle samarbejdsformer står for fald, og nye vil bryde igennem. Blandt andet vil videokommunikation for alvor være kommet for at blive, men ifølge direktør i TDC ­Erhverv Casper Bøyesen er der lige en ting, man skal være opmærksom på.

Når vi kan klare alt fra vores laptops og smartphones uanset, hvor vi ­befinder os, er der en stor risiko for, at kalenderen bliver plastret til med det ene virtuelle møde efter det andet.

Derfor er Casper Bøyesens råd, at man sørger for at lægge de nødvendige pauser ind. Ellers ­bliver arbejdsdagen simpelthen for intens, hvilket Casper Bøyesen selv har prøvet på egen krop.

Anvendt rigtigt er han til gengæld heller ikke i tvivl om, at danske virksomheder på mange områder vil komme styrket ud af Corona krisen, når det gælder mulighederne for at arbejde mere effektivt sammen. Barrieren for at komme i gang med digitale sam­arbejds- og kommunikationsværktøjer har aldrig været lavere, mener han.


Eksplosiv vækst for Teams

Microsoft Teams, som blev lanceret for blot 3 år siden, fik 12 millioner nye brugere på blot en enkelt uge, da frygten for Corona virus betød, at der blev beordret hjemmearbejde. Det svarer til en vækst på 37,5 pct., og i marts måned opgav Microsoft det samlede antal daglige brugere på verdensplan til 44 millioner. Alene i Puget Sound området nord for Seattle, hvor Microsofts hovedsæde ligger, har man på grund af Corona virussen bedt 50.000 ansatte om at arbejde hjemmefra ved hjælp af Teams. Kilde: Reuters og Microsoft.


Hvad vil ­kunderne have

Som televirksomhed mærker TDC Erhverv stor interesse blandt virksomhederne for at integrere tale i Microsoft Teams – såvel fastnet som mobil telefoni. På den måde samles det bedste fra begge verdener på cloud platformen og kan spille sammen med de øvrige digitale samarbejdsværktøjer. Ifølge direktør for cloud området Casper Bøyesen giver en platform som Teams mulighed for synkron kommunikation i realtid samt optimale muligheder for at holde alle medarbejdere opdaterede i forhold til den daglige kommunikation. Eksempelvis nævner han, at styrken ligger i, at alle føler, de ved, hvad der foregår, og altid kan finde tilbage til relevant information.

Læs mere på tdc.dk/tdcteams

Tags: ,

Ifølge fremtidsforsker Anne Skare Nielsen er virtuelle onlinemøder et godt fundament for det, hun kalder forpligtende fællesskaber, hvor alle byder ind og er med til at dygtiggøre hinanden. Men – man må ikke glemme også at mødes fysisk engang imellem, for synergien mellem den analoge og den digitale hverdag er vigtig. Foto: Universal Futurist.

Forpligtende fællesskaber bliver drivkraften

Online videomøder vil ændre de danske virksomheder for altid og flytte magtbalancen fra direktionsgangen til forpligtende fællesskaber. Det mener en fremtidsforsker, der også mener, det vil give mere robuste virksomheder.

Hvis man spørger fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra virksomheden Universal Futurist om, hvorvidt det øjeblikkelige og krisefunderede behov for afholdelse af virtuelle onlinemøder på sigt kommer til at ændre virksomhederne, som vi kender dem, er svaret klart. Ja, det gør det. Eller rettere sagt – det er en simpel nødvendighed. I mange andre sammenhænge bliver der større og større fokus på bæredygtighed, og netop bæredygtighed vil være med til at drive den fortsatte interesse. Ifølge Anne Skare Nielsen rummer vi mennesker dog en psykologisk mekanisme, der gør, at vi ofte ikke laver om på noget, førend vi er trætte af det vi har. Men det punkt har vi nu nået.

”Det er ved at gå op for virksomhederne, at det er spild af ressourcer at farte verden rundt til fysiske møder og, at onlinemøder faktisk fungerer rigtig godt. Hvis man så ovenikøbet griber bolden på den rigtige måde, vil man også få bedre kvalitet i sit arbejde, lige som oftere brug af onlinemøder vil give højere grad af robusthed. Virksomhederne har fokuseret på at være effektive, strømlinede og omkostningsbevidste, men når verden trykker på den store pauseknap, går der ikke ret lang tid, før de får problemer.

De er altså ikke så robuste, som de måske selv tror, og derfor er jeg sikker på, der vil komme mere fokus på at være organisk i stedet for mekanisk”, siger Anne Skare Nielsen

SMV’erne skal føre an

Samtidig påpeger hun, at det er en oplagt opgave for de små og mellemstore virksomheder at tage førertrøjen på og føre an i den udvikling. De er netop agile og i stand til, at kunne skalere deres virksomhed ved at levere mere til flere på en bedre måde ved hjælp af de digitale platforme. Men samtidig påpeger Anne Skare Nielsen, at online møder ikke blot er fysiske møder tilsat strøm. Det er møder på en helt anden måde, og hvis ikke man gør sig det klart, gør man en stor fejl. Online møder er et helt nyt univers med nye spilleregler, nye vindere og nye tabere. Altså en helt ny biosfære, hvor der sker nogle helt nye ting på en meget anderledes måde.

”Hvis man transskriberer et fysisk møde, vil mange blive overrasket over, hvor lidt effektive, vi er som mødedeltagere. Det digitale møde er langt mere målrettet, langt mere intenst, fordi det giver en selvjustits, der i højere grad får mødedeltagerne til at holde sig til det konkrete. Det er vigtigt at forstå, men gør vi det, er jeg sikker på vi vil tage noget meget vigtigt med ud på den anden side af Corona krisen, nemlig forståelsen for en højere kvalitet i vores kommunikation, når det gælder om at levere et målbart og kvalitetsskabende resultat. Det betyder så også, at magtbalancen i virksomhederne vil flytte sig fra direktionsgangen til det, jeg vil kalde for de forpligtende fællesskaber”, siger Anne Skare Nielsen.