Sponseret af Akademikerne

"I en højkonjunktur er det særligt vigtigt, at landets mange SMV’er får hjælp til at navigere i udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft, så de faglærte specialister får tid til at udføre kerneopgaven," udtaler formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Arbejdskraftmangel – Genveje til rekruttering

”Nu kan mine svejsere lave lysbue stort set hele tiden”, siger ejeren af den mellemstore smedevirksomhed i Sorø med smil i stemmen. Da Akademikerkampagnen besøgte ejerlederen et par måneder tidligere, var det ikke lige en akademiker, der var efterspørgsel på, men en svejser mere. Der var kø i ordrebogen, og det var svært at nå at levere til tiden – og nye ordrer måtte afvises.

Det er rigtig skidt for forretningen og fremmer ikke væksten. Der er såkaldt ”flaskehals” på svejsere ligesom på mange andre håndværksmæssige fagligheder – så det er både svært og dyrt at tiltrække den type af specialister, og det begrænser det store vækstpotentiale, der er for en smedevirksomhed som den i Sorø. På Akademikerkampagnens møde med ejerlederen Tim, gik samtalen derfor ud på at afklare, hvilke opgaver svejserne i virksomheden konkret udførte – og det viste sig hurtigt, at en relativ stor del af svejsernes tid går med registrering, dokumentation og også noget salg og kundepleje. Alt sammen opgaver, som med fordel ville kunne løses af andre kompetencer, så svejserne kan koncentrere sig om den kerneopgave, de er specialister i: At svejse.

Virksomheden valgte at ansætte en akademiker i smedevirksomheden. Akademikeren kan nu løse de opgaver, der frigiver svejsernes tid til kerneopgaverne – og tilmed ser vi ofte, at akademikeren også byder ind på mange andre opgaver, der fremmer flow og udvikling i et stadig mere komplekst marked som SMV’erne skal navigere i.

Men hvordan hænger det sammen, at en SMV i dag bør ansætte en akademiker, når de mangler en håndværker? Vi kalder det substitution, og det virker på SMV’ernes umiddelbare mangel på arbejdskraft. Akademikerkampagnen bruger værktøjet, når vi hjælper SMV’erne med rekruttering – som en konkret og mulig vej ud af den vækstbegrænsende flaskehalssituation, vi oplever på SMV’ernes marked i disse år.

”I en højkonjunktur er det særligt vigtigt, at landets mange SMV’er får hjælp til at navigere i udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft, så de faglærte specialister får tid til at udføre kerneopgaven, udtaler formand for Akademikerne Lars Qvistgaard. Akademikerne står klar til at hjælpe med f.eks. viden om eksport, dokumentation og struktur.”

Afgørende for væksten at bygge ­broen mellem SMV og højtuddannet

I Akademikerkampagnen har vi opbygget erfaring med det arbejdskraft-paradoks, der eksisterer som en form for gensidig ’blindhed’ ift., hvad SMV’erne ved om forholdet mellem deres egne praktiske opgaver og akademikernes evne til at praksisomsætte deres kompetencer. Der er i disse år et større behov end nogensinde før for at bygge broen mellem de to grupper.

Vi ser ofte at SMV’­erne udover ressourcemanglen, også mangler kompetencer til at favne det vækst­potentiale, der ligger i ­højkonjunkturen
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne: ”Vi ser ofte at SMV’erne udover ressourcemanglen, også mangler kompetencer til at favne det vækstpotentiale, der ligger i højkonjunkturen. Med væksten i virksomheden opstår også behov for at få støtte til struktur, projektledelse og -styring, planlægning og sikring af trivslen i virksomheden, så medarbejderne fastholdes. Alt sammen afgørende for at SMV’en kan overskue at gribe sit vækstpotentiale og ikke bare tænke i drift. Det kan en akademiker hjælpe med, og det er der efterhånden mange succesfulde match-cases på. Det er heldigvis ikke længere et særsyn at møde en akademiker i landets mange SMV’er – og det tværfaglige samarbejde styrker Danmarks vækst.”

Tags: ,
Substitution som rekrutteringsværktøj

Mange virksomheder oplever i dag så store vanskeligheder ved at rekruttere nye medarbejdere med specifikke kompetenceprofiler, at de må opgive rekrutteringen og sige nej til ordrer. Mens nogle erhvervsfremmeindsatser adresserer dette ved at udvide arbejdsstyrken (fx tiltrækning fra udlandet eller flere unge på erhvervsskoler), mangler der redskaber til at understøtte SMV’ernes umiddelbare ressourcemangel. Substitutionsmetoden adresserer denne problemstilling, der overordnet kan illustreres således:

Til venstre ses ønsket om en fjerde medarbejder til at varetage de samme opgaver (1, 2, 3, 4) som de eksisterende medarbejdere. Til højre ses ansættelsen af en højtuddannet, der varetager nogle af opgaverne fra eksisterende medarbejdere, som hun/han kan – eller måske endda er mere kvalificeret til – at løse (4, 4, 4, 4). På den måde får de eksisterende medarbejdere mere tid til deres faglige kerneopgaver (1, 2, 3), som ofte kræver den ekspertise, der i øjeblikket er mangel på. Samtidig kan den nyansatte medarbejder tilføre virksomheden nye kompetencer og varetage andre opgaver (5, 6), der skaber værdi på andre områder.

 

Tjekliste for en SMV der over­vejer, om ­substitution er vejen mod vækst

  1. Hvad står øverst på din liste over fremtiden for din virksomhed lige nu?
  2. Er der noget konkret, du mener, danner barrierer for dine ønsker om vækst og udvikling i din virksomhed?
  3. Hvilke medarbejdergrupper er der særligt pres på i din virksomhed lige nu?
  4. Overvej om dele af de medarbejderes opgaveportefølje kan flyttes, så de får mere tid til deres respektive kerneopgaver.
  5. Overvej, hvor mange ressourcer det kan frigive at flytte opgaver fra dine nøglemedarbejdere, og hvordan du kan omdanne de ­ressourcer til vækst.
  6. Kontakt Akademikerkampagnen.dk for at få sparring på, om en akademiker kan være løsningen for din virksomhed.