”En af årsagerne til de udenlandske webshops popularitet er blandt andet at de er blevet så gode til at levere siderne på dansk, at mange danskere slet ikke lægger mærke til, at de handler i en udenlandsk webshop” - Henriette Høyer, Head of Sales, DIBS.

Danskerne e-handler globalt

Når danskerne går på indkøb online, holder de sig ikke til danske webshops. En ny ­rapport fra DIBS viser at næsten halvdelen af danske onlineforbrugere har handlet uden for ­Danmarks grænser inden for de sidste tre måneder.

Danskerne er vilde med at handle på nettet. I løbet af 2018 vil det danske forbrug på nettet runde 133,5 milliarder kroner, men d­esværre så får de danske webshops ikke glæde af dem alle. Danskerne er nemlig lige så glade for at handle i udenlandske webshops som i ­danske.

”Vi har lige udgivet vores årlige ­rapport om dansk e-handel, hvor vi beskriver de tendenser og den udvikling der er inden for online handel, og tendensen er klar. Danskerne handler i stigende grad i udenlandske webshops,” forklarer Henriette Høyer, Head of Sales hos DIBS.

Rapporten taler sit tydelige sprog. 49 procent af de danske onlineforbrugere har handlet i en udenlandsk webshop inden for de sidste tre måneder. Det er en stigning på fire procentpoint siden 2017.

”En af årsagerne til at de udenlandske webshops er blevet så populære, er blandt andet at de er blevet rigtig gode til at levere siderne på dansk, at mange danskere slet ikke lægger mærke til, at de handler i en udenlandsk webshop,” siger Henriette Høyer og fortsætter:

”Men det har enorme konsekvenser for dansk e-handel, når så stor en del af onlinehandlen sker i udlandet. Det bliver bl.a. sværere at konkurrere på pris og produktudvalg for de danske webshops, når danskerne kan sidde hjemme på sofaen og sammenligne priser og produkter fra hele verden. De danske onlineforbrugere er meget prisbevidste og det bliver en udfordring for de danske butikker i fremtiden.”

Derfor shopper vi udenlands

E-handlen er blevet global og mange online­forbrugere lægger ikke mærke til, hvornår de shopper i danske eller udenlandske webshops. Det er ærgeligt når fx. 31% af onlineforbrugerne aktivt fravælger udenlandske butikker, da de gerne vil støtte danske webshops.

69% af de forbrugere der handler i webshops uden for landets grænser, gør det for at spare penge. 42% fordi produktet ikke kunne købes i Danmark mens 37% ønsker et større udvalg af varer at vælge imellem.

”Dertil skal lægges at mange springer fra den digitale indkøbskurv i sidste øjeblik i danske webshops. Årsagen er at de synes at prisen inkl. levering er for høj. Ofte får de først prisen oplyst når de står ved kassen, hvilket de opfatter som en dårlig kundeoplevelse,” siger Henriette Høyer.

Så prisen spiller en stor rolle for danske forbrugere når de handler online, og det kan være svært for danske webshops at konkurrere på den parameter.

”Derfor er det nødvendigt at ty til andre parametre end blot pris. Danske webshops skal fokusere på det der er vigtigt for de danske forbrugere, nemlig at gøre det let at returnere varer, sikre at det er tydeligt at se leveringsomkostninger tidligt i processen, skabe tryghed omkring handlen og ikke mindst gøre det meget tydeligt at kunden støtter en dansk lokal shop, og kan få dansk kundeservice,” slutter Henriette Høyer.

’Dansk e-handel 2018’

Tags:
Om rapporten ’Dansk e-handel 2018’

Rapporten og dens resultater er baseret på en uvildig undersøgelse foretaget af YouGov, der blev gennemført i første kvartal af 2018, og som bygger på interviews med omkring 7000 respondenter mellem 15 og 74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland – 2000 af ­respondenterne er bosiddende i Danmark.